Miesiąc: Czerwiec 2021

16.06.2021

Przyspawanie żebra

Przyspawanie żebra Przyspawanie żebra może jednak wywołać odchylenie płaszczyzny blachy czołowej i w rezultacie doprowadzić do braku docisku między blachami…

16.06.2021

Połączenia zginane belek dwuteowych

Połączenia zginane belek dwuteowych W rzeczywistym połączeniu zewnętrzna siła rozciągająca przekazuje się przez blachy na powierzchnię styku oraz na łeb…

16.06.2021

Łagodzenia skutków odchyłek

Łagodzenia skutków odchyłek W połączeniach wielośrubowych sprężanie w obu fazach należy zaczynać od środka grupy śrub i postępować symetrycznie ku…

16.06.2021

Przygotowanie powierzchni ciernych

Przygotowanie powierzchni ciernych Najprostszym sposobem mechanicznego oczyszczenia powierzchni jest ręczne szczotkowanie za pomocą stalowych szczotek. Powierzchnie nie mogą być zaoliwione…

16.06.2021

Dokładność wskazań klucza

Dokładność wskazań klucza Dokładność wskazań klucza dynamometrycznego powinna być codziennie kontrolowana za pomocą dynamometru lub w sposób uproszczony podany w…

16.06.2021

Sprężanie połączeń śrubowych

Sprężanie połączeń śrubowych Rozdział niniejszy dotyczy nie tylko połączeń ciernych, lecz również sprężanych połączeń śrubowych zwykłych i doczołowych. Zabieg kontrolowanego…

16.06.2021

Dobór wyrobów śrubowych

Dobór wyrobów śrubowych Powierzchnie cierne powinny być tak przygotowane, aby uzyskać największą odporność na pełzanie (program uprawnienia budowlane na komputer).…

16.06.2021

Połączenia obciążone mimośrodowo

Połączenia obciążone mimośrodowo Jeżeli przekładka grubości gp (w mm) nie jest przedłużona i przymocowana dodatkowymi śrubami, obciążenie wywołujące poślizg maleje.…

16.06.2021

Połączenia elementów

Połączenia elementów Połączenia elementów bez powłok antykorozyjnych na powierzchniach styku powinny być sprężane bezpośrednio po oczyszczeniu. Rdza znacznie obniża współczynnik…

16.06.2021

Rozrzut wartości siły

Rozrzut wartości siły Istotnym czynnikiem do oceny bezpieczeństwa połączeń sprężanych jest rozrzut wartości siły wstępnego sprężenia. Przy dokręcaniu śrub ręcznym…

16.06.2021

Siła docisku

Siła docisku Łby śrub, podkładki i nakrętki powinny przylegać na całej powierzchni do części łączonych. Przy skośnych powierzchniach przylegania należy…

16.06.2021

Śruby z częścią gwintowaną

Śruby z częścią gwintowaną Najmniejsze odległości są uwarunkowane wielkością przekroju netto oraz naprężeniami na docisk. Ograniczenie największych odległości wynika z…

16.06.2021

Niebezpieczeństwo pęknięć zmęczeniowych

Niebezpieczeństwo pęknięć zmęczeniowych Niebezpieczeństwo pęknięć zmęczeniowych przy ściskaniu występuje tylko w elementach, w których rozciągające naprężenia własne mają znaczną wartość.…

16.06.2021

Wytrzymałość zmęczeniowa

Wytrzymałość zmęczeniowa Oprócz odkształceń zachodzących w płaszczyznach styków półek kątowników ze środnikiem występuje w strefie rozciąganej rozginanie półek kątowników oraz…

14.06.2021

Połączenia obciążone mimośrodowo

Połączenia obciążone mimośrodowo Nie zawsze udaje się zrealizować zasadę symetrycznego rozmieszczania łączników w stosunku do linii działania obciążenia. W wielu…

14.06.2021

Zmniejszenie odkształceń

Zmniejszenie odkształceń Zmniejszenie odkształceń, wywoływanych dociskiem trzpieni do ścianek otworów, można uzyskać przez: - zmniejszenie naprężeń docisku (zwiększenie liczby lub…

14.06.2021

Naprężenia w blasze węzłowej

Naprężenia w blasze węzłowej W połączeniu blach za pośrednictwem obustronnych nakładek siła z blachy przekazuje się poprzez łączniki na nakładki.…

14.06.2021

Zmniejszenie sztywności węzłów

Zmniejszenie sztywności węzłów Zmniejszenie sztywności węzłów ustroju, wynikające z podatności połączeń, powoduje wzrost momentów przęsłowych i przemieszczeń oraz obniżenie momentów…

14.06.2021

Konstrukcje projektowane

Konstrukcje projektowane Konstrukcje projektowane z wykorzystaniem rezerwy plastycznej mogą mieć połączenia podatne, obliczane na siły występujące w węźle, lub połączenia…

14.06.2021

Właściwości nitów

Właściwości nitów Śruby o wysokiej wytrzymałości (klasy 8.8 lub wyższej), cynkowane ogniowo, rozciągane przez dokręcanie nakrętki bez uprzedniego posmarowania gwintu,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami