Miesiąc: Czerwiec 2021

16.06.2021

Kosz dachu

Kosz dachu Kosz dachu - zagłębienie w dachu służące do odprowadzania wody opadowej, utworzone przez dwie przyległe lub przeciwległe połacie…

16.06.2021

Kosiarka ładująca

Kosiarka ładująca Kosiarka ładująca, kosiarko-ładowacz - kosiarka połączona z przyczepą oraz urządzeniami (nagar- niaczem. podbieraczem, przenośnikiem) przenoszącymi ściętą masę roślinną…

16.06.2021

Korpus talerzowy

Korpus talerzowy Korpus talerzowy - korpus pługa korpus zapory - zasadnicza część zapory; poza korpusem w skład zapory wchodzą upusty…

16.06.2021

Korozja miejscowa

Korozja miejscowa Korozja miejscowa - korozja obejmująca tylko niektóre miejsca powierzchni metalu korozja międzykrystaliczna - korozja zachodząca wzdłuż granic ziam…

16.06.2021

Koronka wiertnicza

Koronka wiertnicza Koronka wiertnicza, koronka rdzeniowa, główka rdzeniowa - narzędzie wiertnicze w kształcie odcinka rury z uzbrojoną częścią roboczą, stosowane…

16.06.2021

Korekturka

Korekturka Korekturka - prasa korektowa korelacja - mat. w rachunku prawdopodobieństwa miara liniowej zależności między zmiennymi losowymi wyrażana za pomocą…

16.06.2021

Korek prasowany

Korek prasowany Korek prasowany - korek mielony, mieszany i sklejony szelakiem, kazeiną kwasową, klejem kostno-skómym lub innym środkiem wiążącym (zależnie…

16.06.2021

Kora pułapkowa

Kora pułapkowa   Kora pułapkowa - płaty świeżej kory świerka lub sosny wykładane w szkółkach i uprawach; pod k.p. gromadzą…

16.06.2021

Kopiarka filmowa

Kopiarka filmowa Kopiarka filmowa - urządzenie do przemysłowego wykonywania kopii filmowych przez naświetlanie pozytywowej taśmy filmowej poprzez taśmę z obrazem…

16.06.2021

Koparka jednocelowa

Koparka jednocelowa Koparka jednocelowa - koparka jednonaczyniowa zaopatrzona w jeden rodzaj osprzętu bez możliwości wymiany na inny osprzęt Koparka jednonaczyniowa…

16.06.2021

Nośność zmęczeniowa zakotwień

Nośność zmęczeniowa zakotwień Części składowe stóp ściskanych mimośrodowo powinny zapewniać przekazywanie się sił wewnętrznych pomiędzy strefą rozciąganą i ściskaną stopy.…

16.06.2021

Zakotwienia elementów ściskanych osiowo

Zakotwienia elementów ściskanych osiowo Grubości spoin, potrzebne do przeniesienia siły rozciągającej z przekroju elementu na blachę czołową stopy (blachę stopową).…

16.06.2021

Zasady wykonywania połączeń

Zasady wykonywania połączeń Produkowane w kraju wkręty stalowe ocynkowane wymagają w środowisku agresywnym dodatkowych zabezpieczeń przed korozją. Otwory do osadzania…

16.06.2021

Metoda obliczeń

Metoda obliczeń W przypadku połączeń ścinanych na gwoździe blach fałdowych z płatwiami konieczne jest uwzględnienie wpływu mimośrodowego obciążenia trzpieni gwoździ,…

16.06.2021

Wytrzymałość zmęczeniowa

Wytrzymałość zmęczeniowa Dla połączeń, w których nie występuje niebezpieczeństwo rozerwania lub ścięcia przekroju blachy, ustalono podczas tych badań przybliżoną zależność…

16.06.2021

Zwiększenie nośności połączenia

Zwiększenie nośności połączenia Przy obciążeniu równoległym do osi łączników w połączeniach blach grubości 1,1 mm nity AlFe 0 4 mm…

16.06.2021

Nity jednostronne

Nity jednostronne Nity jednostronne wytwarzane są w kraju z aluminium z rdzeniem stalowym. Są to nity otwarte o małej szczelności…

16.06.2021

Zasady projektowania połączeń

Zasady projektowania połączeń Przyrosty sił w śrubach zależą nie tylko od grubości blach czołowych i sposobu ich usztywnienia, ale w…

16.06.2021

Wytrzymałość zmęczeniowa

Wytrzymałość zmęczeniowa Połączenia w konstrukcjach projektowanych z wykorzystaniem rezerwy plastycznej powinny mieć większą zdolność do obrotu niż połączenia. Można to…

16.06.2021

Wpływ sił osiowych

Wpływ sił osiowych Aby zapobiec nadmiernej koncentracji naprężeń na krawędziach spoin łączących pas rozciągany belki z blachą czołową, rozstaw skrajnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami