Miesiąc: Czerwiec 2021

21.06.2021

Lanolina

Lanolina lanolina - tłuszcz otrzymywany z tłuszczopotu wełny owczej, złożony z mieszaniny estrów wyższych kwasów tłuszczowych i takich alkoholi, jak…

21.06.2021

Lampa wielokrotna

Lampa wielokrotna lampa wielokrotna, lampa kombinowana - lampa elektronowa mająca co najmniej dwa układy elektrod, z których każdy związany jest…

21.06.2021

Lampa projektorowa

Lampa projektorowa Lampa projektorowa - lampa o skoncentrowanym systemie świetlnym, która przy odpowiednim ustawieniu w stosunku do specjalnego układu optycznego…

21.06.2021

Lampa o chłodzeniu wrzeniowym

Lampa o chłodzeniu wrzeniowym Lampa o chłodzeniu wrzeniowym, wapotron - lampa elektronowa, w której moc wydzielana w elektrodach w postaci…

21.06.2021

Lampa elektryczna

Lampa elektryczna lampa elektryczna - lampa lampa fluorescencyjna, świetlówka - lampa wyładowcza, w której większa część światła jest wysyłana przez…

21.06.2021

Laminowanie

Laminowanie Laminowanie2, kaszerowanie - łączenie odbitek drukarskich (np. obwolut do książek, okładek itp.) z innymi materiałami, np. folią z tworzywa…

21.06.2021

Lakiery spirytusowe

Lakiery spirytusowe Lakiery spirytusowe - roztwory alkoholowe żywic naturalnych (szelak, kalafonia, niektóre kopale) lub syntetycznych (nowolaki) stosowane jako politury oraz…

18.06.2021

Lakier pustyniowy

Lakier pustyniowy Lakier pustyniowy - polewa pustyniowa lakierka - urządzenie do nanoszenia w sposób ciągły lakieru na powierzchnię wstęgi tworzywa…

18.06.2021

Kwasy żywiczne

Kwasy żywiczne Kwasy żywiczne - hydroaromatyczne kwasy karboksylowe występujące w terpentynie otrzymywanej z drzew iglastych; po oddestylowaniu z terpentyny lotnych…

17.06.2021

Kwas wersenowy

Kwas wersenowy Kwas wersenowy, kwas etylenodwuaminoczterooctowy - kryształy trudno rozpuszczalne w wodzie, nierozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych; tworzy charakterystyczne sole z…

17.06.2021

Kwas rybonukleinowy informacyjny

Kwas rybonukleinowy informacyjny Kwas rybonukleinowy informacyjny - kwas rybonukleinowy, który powstaje na matrycy cząsteczek kwasu dezoksyrybonukleinowego w jądrze komórkowym i…

17.06.2021

Kwas listny

Kwas listny Kwas listny - kwas foliowy kwas maleinowy - nienasycony kwas organiczny, otrzymywany przez katalityczne utlenienie benzenu powietrzem i…

17.06.2021

Kwas fluorowodorowy

Kwas fluorowodorowy Kwas fluorowodorowy, H2F2 - kwas nieorganiczny, roztwór wodny fluorowodoru, bezbarwna ciecz o ostrej woni, rozpuszcza większość metali (oprócz…

17.06.2021

Kwas benzoesowy

Kwas benzoesowy Kwas benzoesowy, CAHSCOOH - najprostszy aromatyczny kwas karboksylowy; białe błyszczące kryształki rozpuszczalne w gorącej wodzie, alkoholu i eterze;…

17.06.2021

Kwantyzacja

Kwantyzacja Kwantyzacja - kwantowanie kwarc - minerał, dwutlenek krzemu, SiCh; jeden z minerałów najbardziej rozpowszechnionych w skorupie ziemskiej; odmiany k.,…

17.06.2021

Kwadratura Gaussa

Kwadratura Gaussa Kwadratura Gaussa - kwadratura polegająca na aproksymacji wartości całki j f(x) dv sumą w której dla ustalonego n…

17.06.2021

Kuter rakietowy

Kuter rakietowy kuter rakietowy - kuter bojowy wyposażony w wyrzutnie pocisków rakietowych (oraz w automatyczne działka przeciwlotnicze małych kalibrów), przeznaczony…

17.06.2021

Zawór kurkowy

Zawór kurkowy Kurek, zawór kurkowy, zawór czopowy - zawór, którego organem zamykającym jest czop (stożkowy lub walcowy) obracany dookoła osi…

17.06.2021

Kulometria

Kulometria Kulometria - zespół metod pomiarowych opartych na zastosowaniu praw elektrolizy Faradaya obejmujący głównie pomiary ilości elektryczności i oznaczenia analityczne…

17.06.2021

Kula drgająca

Kula drgająca Kula drgająca - źródło dźwięku w postaci powierzchni kulistej o niezmiennym promieniu, której środek drga wzdłuż prostej zwanej…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami