Miesiąc: Czerwiec 2021

12.06.2021

Obracanie korby pompy olejowej zdjęcie nr 15 Moduł sprężystości

Moduł sprężystości Dla metali określa się z reguły moduł sprężystości przy rozciąganiu (program uprawnienia budowlane na komputer). Drewno wykazuje w…

12.06.2021

Obracanie korby pompy olejowej zdjęcie nr 16 Obniżenie wytrzymałości

Obniżenie wytrzymałości O stopniu obniżenia wytrzymałości decydują: 1) rodzaj wady, 2) wymiary wady, 3) umiejscowienie wady (program uprawnienia budowlane na…

12.06.2021

Obracanie korby pompy olejowej zdjęcie nr 17 Rozciąganie i ściskanie

Rozciąganie i ściskanie Naprężenia rozciągające potrzebne do spowodowania wydłużeń muszą być zatem wyższe od naprężeń ściskających. Jeżeli działające wzdłuż strefy…

12.06.2021

Obracanie korby pompy olejowej zdjęcie nr 18 Siłomierz

Siłomierz Z postaci złomu można orientacyjnie wnioskować o stopniu wytrzymałości; drewno wysokiej jakości daje złom długo włóknisty, średniej jakości -…

12.06.2021

Obracanie korby pompy olejowej zdjęcie nr 19 Maszyna probiercza

Maszyna probiercza Inne maszyny, np. już pięciotonowa maszyna probiercza, pozwalają na stosowanie próbek o większych wymiarach i innych, zmiennych odległościach…

12.06.2021

Obracanie korby pompy olejowej zdjęcie nr 20 Zginanie belki

Zginanie belki Ze względu na dużą wytrzymałość, która idzie w parze ze stosunkowo niskim ciężarem właściwym drewno stanowi materiał szeroko…

12.06.2021

Obracanie korby pompy olejowej zdjęcie nr 21 Metodyka badania wytrzymałości

Metodyka badania wytrzymałości W drewnie naprężenia ścinające występują w połączeniach elementów konstrukcyjnych oraz w rozciąganych elementach drewnianych, ograniczając możliwości wykorzystania…

12.06.2021

Obracanie korby pompy olejowej zdjęcie nr 22 Badania łupliwości

Badania łupliwości Badania łupliwości wykonuje się przy nastawieniu siłomierza maszyny probierczej na 400 kG. Dotychczasowe badania wykazują, że wytrzymałość na…

12.06.2021

Obracanie korby pompy olejowej zdjęcie nr 23 Łupliwość

Łupliwość Łupliwość można określić jako odwrotność wytrzymałości na rozłupanie; ocenia się ją ilościowo - pod kątem widzenia nakładu siły potrzebnej…

12.06.2021

Obracanie korby pompy olejowej zdjęcie nr 24 Samozerwalność

Samozerwalność Wpływ wilgotności na wytrzymałość na rozciąganie jest mniejszy niż przy ściskaniu. Przeliczenie wytrzymałości do 15% wilgotności wykonuje się według…

11.06.2021

Obracanie korby pompy olejowej zdjęcie nr 25 Wytrzymałość drewna

Wytrzymałość drewna Przy badaniu miękkich gatunków drewna końcowe części próbek ulegają zmiażdżeniu w szczękach maszyny probierczej; celem ochrony nakleja się…

11.06.2021

Obracanie korby pompy olejowej zdjęcie nr 26 Wytrzymałość na rozciąganie podłużne

Wytrzymałość na rozciąganie podłużne Miarą wytrzymałości na rozciąganie jest wyrażone w kG/cm2 naprężenie, przy którym następuje zniszczenie badanego elementu. Wytrzymałość…

11.06.2021

Obracanie korby pompy olejowej zdjęcie nr 27 Ściskanie mimośrodowe

Ściskanie mimośrodowe Ze względu na trudności związane z laboratoryjnym badaniem wytrzymałość na wyboczenie określa się pośrednio, na podstawie sprawdzonych doświadczalnie…

11.06.2021

Obracanie korby pompy olejowej zdjęcie nr 28 Wytrzymałość na wyboczenie

Wytrzymałość na wyboczenie Wytrzymałość na ściskanie poprzeczne bada się w kierunku prostopadłym do przekroju stycznego, b) do przekroju promieniowego. W…

11.06.2021

Obracanie korby pompy olejowej zdjęcie nr 29 Wpływ temperatury

Wpływ temperatury Według Wanina optymalna szerokość słojów rocznych w drewnie sosny wynosi 0,7-1,6 mm, w drewnie modrzewia dahurskiego 0,4-1,4 mm.…

11.06.2021

Obracanie korby pompy olejowej zdjęcie nr 30 Deformacje

Deformacje Deformacje występują zwykle na płaszczyźnie promieniowej, a nie na stycznych ścianach próbki. Tłumaczy się to tym, że następstwem naprężeń…

11.06.2021

Obracanie korby pompy olejowej zdjęcie nr 31 Wysokość próbki

Wysokość próbki Wysokość próbki powinna być 1,5-3 razy większa od boku przekroju. W Anglii stosuje się próbki różnych kształtów i…

11.06.2021

Obracanie korby pompy olejowej zdjęcie nr 32 Rozciąganie podłużne

Rozciąganie podłużne Wytrzymałość drewna na ściskanie podłużne wynosi średnio 400-500 kG/cm , co stanowi 40-50% wytrzymałości na rozciąganie podłużne. Występuje…

11.06.2021

Obracanie korby pompy olejowej zdjęcie nr 33 Zakres maszyn probierczych

Zakres maszyn probierczych Do przeprowadzenia badań wytrzymałości na zginanie dynamiczne oraz badania udamości służy zawieszony w maszynie młot udarowy o…

11.06.2021

Obracanie korby pompy olejowej zdjęcie nr 34 Obracanie korby pompy olejowej

Obracanie korby pompy olejowej Przy badaniu twardości metodą Janki próbkę ustawia się bezpośrednio na dolnej poprzecznicy ramy pomiędzy naporami stałymi,…

Obracanie korby pompy olejowej zdjęcie nr 41 Obracanie korby pompy olejowej zdjęcie nr 42 Obracanie korby pompy olejowej zdjęcie nr 43
Obracanie korby pompy olejowej zdjęcie nr 44
Obracanie korby pompy olejowej zdjęcie nr 45 Obracanie korby pompy olejowej zdjęcie nr 46 Obracanie korby pompy olejowej zdjęcie nr 47
Obracanie korby pompy olejowej zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Obracanie korby pompy olejowej zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Obracanie korby pompy olejowej zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami