Miesiąc: Czerwiec 2021

14.06.2021

Połączenia nitowe

Połączenia nitowe Połączenia nitowe i połączenia sworzniowe przenoszą obciążenia ścinające w sposób podobny jak połączenia śrubowe zwykłe i pasowane. Połączenia,…

14.06.2021

Stalowe konstrukcje

Stalowe konstrukcje W stalowych konstrukcjach budowlanych stosowane są połączenia, w których siły wewnętrzne przenoszą różnego rodzaju łączniki stalowe, stopiwo lub…

14.06.2021

Szablonowe rozmieszczenie próbek

Szablonowe rozmieszczenie próbek Przy tej samej średnicy wyrzynka liczba pobranych w naszych warunkach próbek jest przeszło dwukrotnie większa, co niepomiernie…

14.06.2021

Dobór drzew próbnych

Dobór drzew próbnych Dobór drzew próbnych na podstawie klas Hartiga (o równej powierzchni przekroju) nasuwa zastrzeżenia, gdyż kryteria doboru drzew…

14.06.2021

Prace terenowe

Badania zmierzające do scharakteryzowania średnich własności technicznych poszczególnych gatunków drzew, w zależności od warunków siedliskowych i wpływu środowiska, muszą być…

14.06.2021

Giętkość

Giętkość Giętkość odgrywa dużą rolę w dziedzinie obróbki drewna gięciem (kołodziejstwo, meble gięte, sprzęt sportowy, beczki). W normalnych warunkach drewno…

14.06.2021

Liczby stosunkowe

Liczby stosunkowe Próba obejmuje zasadniczo 20 000 obrotów maszyny, najmniej zaś 10 000 obrotów. Miarę ścieralności stanowi ubytek grubości badanej…

14.06.2021

Ścieralność drewna

Ścieralność drewna Ścieralność drewna można oceniać w sposób wagowy - miernikiem ścieralności jest w tym wypadku zmniejszenie się ciężaru badanej…

14.06.2021

Twardość udarowa

Twardość udarowa Twardość udarową określa średnia arytmetyczna z 3 wyników uzyskanych na jednej próbce; wyniki przelicza się na poziom 15%…

14.06.2021

Twardość drewna

Twardość drewna Twardość drewna określona metodą Brinella i wyrażona w kG/mm2 daje się bezpośrednio porównywać z twardością metali; stanowi to…

14.06.2021

Metoda Janki

Metoda Janki Wielkość ciężaru potrzebnego do wykonania tego zadania przyjmowano za liczbę twardości. Metoda ta dawała nierównomierne wyniki, gdyż igła…

14.06.2021

Próbki cyklów

Próbki cyklów Naprężenia odpowiadające ustalonym w ten sposób obciążeniom określa się jako wytrzymałość na zmęczenie. Badanie wytrzymałości na zmęczenie przeprowadza…

14.06.2021

Badanie wytrzymałości na zmęczenie

Badanie wytrzymałości na zmęczenie Przy obciążeniach zmiennych co do wielkości lub kierunku liczba obciążeń, którą materiał może wytrzymać do chwili…

14.06.2021

Przyrost odkształceń

Przyrost odkształceń Przyrost odkształceń występuje po upływie pewnego okresu czasu od chwili obciążenia drewna. Są to odwracalne odkształcenia sprężyste zanikające…

12.06.2021

Zginanie dynamiczne

Zginanie dynamiczne Udamość i zginanie dynamiczne stanowią próby wygodne w użyciu i łatwe w wykonaniu. Ich zaletami są: 1) możność…

12.06.2021

Budowa anatomiczna

Budowa anatomiczna Budowa anatomiczna wpływa tylko w nieznacznym stopniu na udarność drewna. Stwierdzono, że duży udział naczyń powoduje zmniejszenie udarności,…

12.06.2021

Ostrze młota udarowego

Ostrze młota udarowego Podpory, na których układa się próbkę, są nieprzesuwne, ich stała odległość wynosi 24 cm. Obok tego typu…

12.06.2021

Moduł sprężystości przy skręcaniu

Moduł sprężystości przy skręcaniu Ze względu na anizotropię i niejednolitą budowę drewna należy w dokładnych obliczeniach i w ścisłych rozważaniach…

12.06.2021

Obliczenie modułu sprężystości

Obliczenie modułu sprężystości Obliczenie modułu sprężystości i przeliczenie wyników na poziom 15% wilgotności przeprowadza się w omówiony poprzednio sposób, z…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !