Miesiąc: Czerwiec 2021

11.06.2021

Przekątny układ słojów

Przekątny układ słojów Przekątny układ słojów oraz ukośny przebieg włókien powodują obniżenie wyników wytrzymałościowych; obniżenie to zmienia się zależnie od…

11.06.2021

Drewno późne

Drewno późne Drewno późne ma własności mechaniczne kilka razy wyższe niż drewno wczesne; w związku z tym wzrastają mechaniczne własności…

11.06.2021

Badania drewna

Badania drewna W dawniejszych pracach laboratoryjnych stosowano zasadę badania drewna w stanie powietrznosuchym, po długim okresie sezonowania próbek w pomieszczeniach…

11.06.2021

Mechaniczne własności drewna

Mechaniczne własności drewna Drewno w normalnych warunkach (bez obróbki cieplno-wodnej) jest materiałem kruchym, o małej wydłużalności i słabo zaznaczonym płynięciu…

11.06.2021

Zależność własności drewna

Zależność własności drewna W drewnie powstają odkształcenia trwałe nawet przy niewielkich obciążeniach. Iwanow wyraża pogląd, że właściwie należałoby zrezygnować z…

11.06.2021

Siły statyczne i dynamiczne

Siły statyczne i dynamiczne Przy badaniu drewna musi się uwzględnić szereg zjawisk ubocznych, które wpływają ujemnie na wytrzymałość lub zaciemniają…

11.06.2021

Przepuszczalność drewna

Przepuszczalność drewna Na podstawie metodyki opracowanej przez Libby’ego i współpracowników przeprowadza się pomiary na odpowiednio izolowanych od otoczenia licznikach Geiger-Mullera;…

11.06.2021

Zalety suszenia promieniami

Zalety suszenia promieniami Zaletą suszenia promieniami podczerwonymi jest absorpcja energii promienistej i jej przemiana na energię cieplną nie tylko na…

11.06.2021

Promienie ultrafioletowe

Promienie ultrafioletowe Trudność zagadnienia polega na tym, że drewno słabo tylko przepuszcza promienie ultrafioletowe; promienie o długości fal większej niż…

11.06.2021

Współczynnik tarcia drewna

Współczynnik tarcia drewna Współczynnik tarcia drewna ma duże znaczenie w zastosowaniu praktycznym. I tak np. w pracujących pod wodą łożyskach…

11.06.2021

Współczynnik pochłaniania

Współczynnik pochłaniania Najwyższe wymagania techniczne stawia się drewnu przy budowie instrumentów smyczkowych. Drewno takie poddaje się próbie akustycznej, określając jakość…

11.06.2021

Świerkowe drewno rezonansowe

Świerkowe drewno rezonansowe Wysokimi własnościami rezonansowymi odznacza się również drewno jodły. Poza tym stosuje się do budowy instrumentów drewno gatunków…

11.06.2021

Prowadzone badania akustyczne

Prowadzone badania akustyczne Prowadzone badania akustyczne nie rozwiązały dotychczas tajemnicy skrzypiec zabytkowych, rzuciły jednak snop światła na szereg szczegółów ich…

11.06.2021

Wielkość tłumienia

Wielkość tłumienia Wielkość tłumienia przez promieniowanie dźwiękowe zależy od prędkości dźwięku w materiale i od jego gęstości. Przy nie zmieniającej…

11.06.2021

Oporność akustyczna

Oporność akustyczna Oporność akustyczna jest miarą oporu, jaki stawiają cząsteczki danego materiału energii fali dźwiękowej, dążącej do wprawienia ich w…

11.06.2021

Akustyczne właściwości drewna

Akustyczne właściwości drewna Mianem akustycznych własności drewna określa się cechy wywierające wpływ na przebieg zjawisk dźwiękowych w drewnie i decydujące…

11.06.2021

Metody suszenia drewna

Metody suszenia drewna Dotychczasowe metody suszenia drewna oparte były na nagrzewaniu pośrednim, a więc na nagrzewaniu przez promieniowanie, przez konwekcję…

11.06.2021

Cechy dielektryków

Cechy dielektryków Charakterystyczne cechy dielektryków stanowią: 1) zdolność zwiększania pojemności kondensatora określana przez stałą dielektryczną, 2) stratność (program uprawnienia budowlane…

11.06.2021

Zmiany oporu elektrycznego

Zmiany oporu elektrycznego Zmiany oporu elektrycznego zachodzące przy zmianach wilgotności drewna stanowią podstawę do elektrometrycznego pomiaru wilgotności (program uprawnienia budowlane…

11.06.2021

Półprzewodniki

Półprzewodniki Półprzewodniki są to ciała wykazujące bardzo małe przewodnictwo; nie są one ani dobrymi przewodnikami, ani dobrymi izolatorami. Półprzewodniki zawierają…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami