Miesiąc: Luty 2022

17.02.2022

Użycie betonu lekkiego

Z porównania wynika, że przepisy polskie stawiają najmniejsze ograniczenia, zwłaszcza co do otuliny ochronnej splotów. Trzeba więc traktować te wymagania…

17.02.2022

Orientacyjne proporcje wymiarowe

Orientacyjne proporcje wymiarowe określone relacjami zachowują swą ważność dla przekrojów belek strunobetonowych, z dwiema niewielkimi korektami: 1) wysokość przekroju h…

17.02.2022

Element strunobetonowy

Element strunobetonowy jest prefabrykatem produkowanym najczęściej w wyspecjalizowanej wytwórni i przewożonym stamtąd na plac budowy. Obciążenia w czasie transportu i…

17.02.2022

Obliczone momenty podporowe

Trzeba je obliczyć dla każdego przęsła belki ciągłej, a następnie rozdzielić iteracyjnie. Obliczone momenty podporowe są szukanymi momentami wzbudzonymi nad…

17.02.2022

Momenty zginające

Obszerną problematykę sprężonych ustrojów statycznie niewyznaczalnych ograniczono tu do podstawowych wiadomości z zakresu belek ciągłych, stosowanych w budownictwie mostowym i…

17.02.2022

Potrzebne zbrojenie wgłębne

Potrzebne zbrojenie wgłębne oblicza się oddzielnie dla każdej siły, przyjmując wysokość h:l zastępczego bloku równą podwójnej odległości siły od najbliższej…

17.02.2022

Wzmocnienie końców belki

Bloki te: 1) pozwalają poprawnie rozmieścić zakotwienia cięgien na czole elementu, 2) stężają belkę w strefie reakcji podporowych, 3) wzmacniają…

17.02.2022

Wypadkowe cięgno

Nierówność ogranicza od góry położenie wypadkowego cięgna w rozpatrywanym przekroju. Miejscem geometrycznym skrajnych najwyższych położeń cięgna, dopuszczalnych z uwagi na…

17.02.2022

Obciążenia dynamiczne

Sposoby kształtowania elementu sprężonego w profilu podłużnym odznaczają się stałą siłą sprężającą, gdy pominie się niewielkie różnice wskutek oporów tarcia.…

17.02.2022

Poprawne zwymiarowanie przekroju

Przypadek trzeci różni się od poprzedniego tylko tym, że ujemny moment obciążający przenoszą dodatkowe cięgna sprężające o łącznym przekroju rozmieszczone…

17.02.2022

Stany graniczne

W normalnych sytuacjach łączny przekrój kanałów kablowych stanowi niewielki ułamek całkowitego przekroju betonu; łączny przekrój zbrojenia jest mniejszy niż w…

17.02.2022

Betony lekkie

Jak wykazały badania, betony lekkie wysokiej wytrzymałości chronią stal sprężającą przed korozją nie gorzej niż beton zwykły, a więc podane…

17.02.2022

Strefy koncentracji naprężeń

W przypadku belki kablobetonowej chodzi o ukształtowanie i zwymiarowanie przekroju poprzecznego, ukształtowanie elementu w profilu podłużnym, ustalenie tras cięgien sprężających…

17.02.2022

Całkowite wydłużenia stali

Typ I złamania występuje w razie osiągnięcia wytrzymałości stali sprężającej w strefie rozciąganej przed wyczerpaniem nośności strefy ściskanej betonu. Całkowite…

17.02.2022

Pełne sprężenie

Norma wyróżnia również 3 kategorie rysoodporności, ale z innymi kryteriami kwalifikacyjnymi. Kategoria 1 odpowiada w przybliżeniu polskiej pierwszej kategorii. Kategoria…

17.02.2022

Sprawdzenie bezpieczeństwa

Sprawdzenie bezpieczeństwa polega na obliczeniu najniekorzystniejszych naprężeń a w materiale konstrukcji pod wpływem sił sprężających i obciążeń programowych, a następnie…

17.02.2022

Znajomość naprężeń

Sprężenie zapobiega rysom i przedłuża zakres sprężystej pracy konstrukcji, toteż w metodzie naprężeń dopuszczalnych uzasadnione jest przyjęcie, że w programowych…

17.02.2022

Zmienne podstawowe

Określenie funkcji 0 należy do mechaniki budowli i teorii konstrukcji. Metody szczegółowe weryfikacji bezpieczeństwa, oparte w tej czy w innej…

17.02.2022

Siły wewnętrzne

W obliczeniach wszystkie wielkości traktuje się jako zdeterminowane i nie interpretuje ich statystycznie. Wszystkie metody szczegółowe, oparte na warunku bezpieczeństwa,…

17.02.2022

Odporność na działania niszczące

Głównym celem działalności inżyniera budowlanego jest zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji budowlanej. W świetle współczesnej wiedzy bezpieczeństwo jest cechą konstrukcji, określającą zdolność…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami