Miesiąc: Luty 2022

18.02.2022

Wprowadzenie milimetra zdjęcie nr 15 Rozrzut błędu

Rozrzut błędu jest na ogół równomierny, spotyka się rozrzuty o wyraźnych kierunkach, odnoszące się do odchyłek 24 elementów. Kierunek rozrzutu…

18.02.2022

Wprowadzenie milimetra zdjęcie nr 16 Osi słupów

Ponieważ system montażu za pomocą koparek jest szeroko stosowany w budownictwie, określimy wielkość i kierunek błędu popełnionego przy pionowaniu tych…

18.02.2022

Wprowadzenie milimetra zdjęcie nr 17 Rzeczywiste środki stóp fundamentowych

Rzeczywiste środki stóp fundamentowych są oznaczone krzyżykami, natomiast teoretyczne środki stóp (będące również teoretycznymi środkami slupów i leżące na przecięciu…

18.02.2022

Wprowadzenie milimetra zdjęcie nr 18 Zagęszczanie masy betonowej

Przy wyznaczaniu właściwych (teoretycznych) osi nie brano pod uwagę błędów lokalizacji, stwierdzono jednak przesunięcie układu osi jako całości o 77…

18.02.2022

Wprowadzenie milimetra zdjęcie nr 19 Składanie błędów

Weryfikacja mająca na celu ustalenie klas dokładności montażu jest raczej czynnością badawczą, umożliwia ona jednak wprowadzenie koniecznych lub pożądanych poprawek…

18.02.2022

Wprowadzenie milimetra zdjęcie nr 20 Błędy pomiarowe

Błędy pomiarowe przy montażu zależne są od bardzo wielu okoliczności. Jest niezmiernie trudno przewidzieć i określić wielkość wszystkich błędów, które…

18.02.2022

Wprowadzenie milimetra zdjęcie nr 21 Warunki produkcji

W tablicach obwiedziono grubą linią pola wartości tolerancji otrzymywanych poza przeciętnymi warunkami wytwarzania. Pole powyżej podanych wartości tolerancji dotyczy wymagań…

18.02.2022

Wprowadzenie milimetra zdjęcie nr 22 Tablice klas dokładności

Jeżeli nie ma zgodności, to na zasadzie tolerancji prawdopodobnej i przebiegu krzywej rozkładu określamy, jaki procent produkcji będzie wadliwy, gdyż…

18.02.2022

Wprowadzenie milimetra zdjęcie nr 23 Tolerancja kształtu

Rozkłady tego samego wymiaru w różnych przekrojach tego samego elementu mogą mieć różne wartości odchylenia średniego i różne błędy trwałe.…

18.02.2022

Wprowadzenie milimetra zdjęcie nr 24 Krzywe tolerancji

Krzywe tolerancji nie obejmują całego zakresu wymiarów wyprodukowanych prefabrykatów. Pomimo zgromadzenia znacznej liczby zaobserwowanych wymiarów, badania nie są pełne i…

18.02.2022

Wprowadzenie milimetra zdjęcie nr 25 Matryce betonowe

Wadą matryc o bokach stałych jest trudność wyjmowania elementu z matrycy. Matryce o niektórych bokach wymiennych lub przestawnych. Matryce betonowe…

18.02.2022

Wprowadzenie milimetra zdjęcie nr 26 Pomiary prefabrykatów

Pomiary prefabrykatów wykorzystane zostały do wykreślenia krzywych tolerancji wymiarów. Punkty wyobrażają tolerancję określonego wymiaru teoretycznego wyprodukowanej grupy prefabrykatów jednakowego kształtu…

18.02.2022

Wprowadzenie milimetra zdjęcie nr 27 Znaczna wielkość wymiaru

Hipoteza nasza jest następująca: zmienna losowa ma lokalny rozkład normalny, jednak wymiar średni ulega przesunięciu z powodu odkształceń formy. Zmienność…

18.02.2022

Wprowadzenie milimetra zdjęcie nr 28 Uzyskane wyniki

Prowadząc badania wymiarów bez analizy produkcji i porządkując wyniki w szeregi statystyczne, otrzymujemy z nich wykresy niepodobne do prawidłowego rozkładu…

18.02.2022

Wprowadzenie milimetra zdjęcie nr 29 Położenie formy

W celu ustalenia zasad dla tolerancji wymiarów elementów będziemy posługiwali się średnią arytmetyczną pomiarów D (średnim wymiarem) i odchyleniem średnim…

18.02.2022

Wprowadzenie milimetra zdjęcie nr 30 Badanie wielkiej liczby

Podajemy przykład obserwacji długości prefabrykatu o wielkości teoretycznej C = 2130 mm przy liczbie pomiarów n 107. Elementy były wyprodukowane…

18.02.2022

Wprowadzenie milimetra zdjęcie nr 31 Rzut boczny słupa

Z płaszczyzny AA opuszczono pion, który ma wyznaczyć pionowe położenie słupa (program uprawnienia budowlane na komputer). Odchyłki w lewo i w…

18.02.2022

Wprowadzenie milimetra zdjęcie nr 32 Tolerowanie wymiarów

Tolerowanie wymiarów na rysunkach budowlanych dokonuje się zależnie od warunków produkcji budowlanej, istniejących tolerancji wymiarów elementów oraz w zależności od…

18.02.2022

Wprowadzenie milimetra zdjęcie nr 33 Budowa obiektów

Budowa obiektów tak zwymiarowanych jest niezmiernie uciążliwa, gdyż rysunek nie zawiera wielu wymiarów (podanych cienką linią) do obliczenia ilości robót…

18.02.2022

Wprowadzenie milimetra zdjęcie nr 34 Wprowadzenie milimetra

Wymiarowanie innych konstrukcji budowlanych w cm spowodowane jest małą dokładnością wykonania i brakiem wymagań do utrzymania tej dokładności. Konstrukcje żelbetowe,…

Wprowadzenie milimetra zdjęcie nr 41 Wprowadzenie milimetra zdjęcie nr 42 Wprowadzenie milimetra zdjęcie nr 43
Wprowadzenie milimetra zdjęcie nr 44
Wprowadzenie milimetra zdjęcie nr 45 Wprowadzenie milimetra zdjęcie nr 46 Wprowadzenie milimetra zdjęcie nr 47
Wprowadzenie milimetra zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wprowadzenie milimetra zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wprowadzenie milimetra zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami