Miesiąc: Luty 2022

19.02.2022

Większość konstrukcji nośnych

Większość konstrukcji nośnych daje się rozłożyć na elementy liniowe i powierzchniowe, które przejmują obciążenia użytkowe i przekazują je na następne…

19.02.2022

Produkcja elementów

Analizy wymagają następujące zagadnienia: wybór sposobu formowania zapewniającego wymaganą klasę dokładności wykonania elementów,określenie tolerancji form,ustalenie sposobu sprawdzenia odkształceń form oraz…

19.02.2022

Dopuszczalna tolerancja

Tablicę związku między klasami dokładności wykonania i klasami pasowania opracowano dobierając najbardziej dokładne klasy wykonania do pasowania stykowego, pośrednie do…

19.02.2022

Stopień trudności połączenia

Podobnie postępuje się przy pasowaniu elementów w przedziały ograniczone słupami, których osie uważane są za niezmienne (program uprawnienia budowlane na komputer).…

19.02.2022

Klasy dokładności pasowania

Każdy z wymienionych rodzajów łączenia elementów w zespoły wymaga innej dokładności wykonania tych elementów, a więc różnych tolerancji (program uprawnienia budowlane…

19.02.2022

Trudność montażu

Trudność połączenia instalacyjnego oceniamy w ten sposób, że każde sztywne połączenie uważamy za 2 połączenia elementarne (styk oraz połączenie na…

19.02.2022

Całe elementy

Przy rozpatrywaniu stopni swobody i punktów kolizji węzłów przyjęliśmy, że drugi koniec każdego elementu łączonego w tym węźle jest swobodny.…

19.02.2022

Ograniczenie ruchu postępowego

Przeprowadzona wyżej klasyfikacja połączeń budowlanych wg stopni swobody jedynie wyjaśnia charakter zagadnienia. Do właściwej oceny konstruowanego węzła zastosujemy skalę trudności…

19.02.2022

Piąta klasa płaska

Ponieważ ze względu na warunek płaskości ruchu odejmujemy 3 stopnie swobody, a ponadto każdej parze kinematycznej na płaszczyźnie odejmuje się…

19.02.2022

Realizacja pary kinematycznej

W budownictwie istnieje bardzo dużo rozwiązań konstrukcyjnych, które w okresie montażu można traktować jako pary kinematyczne. Rozpatrując stopnie swobody węzłów…

19.02.2022

Montażowość konstrukcji budowlanych

Dla teoretycznie nieograniczonej liczby sposobów łączenia elementów można ustalić kilka klas trudności. W tym celu rozpatrzymy niżej zasadnicze sposoby łączenia…

18.02.2022

Projektant i kierownik robót

Termin przeprowadzania weryfikacji pomiarów. Termin ten wiąże się z określonymi czynnościami montażowymi i dlatego powinien być tak wyznaczony, aby można…

18.02.2022

Kozły zaopatrzone

Inne urządzenie do naprowadzania montowanego słupa na właściwe położenie. Składa się ono ze stalowych kozłów 4, połączonych jarzmem 5 obejmującym…

18.02.2022

Ustalenie elementu ściennego

Ustalenie elementu ściennego za pomocą urządzenia umożliwiającego regulację i nasuwanie podstawy elementu oraz doprowadzenie go do położenia pionowego. Urządzenie regulujące…

18.02.2022

Błędy kształtu

Błędy kształtu i tolerancje wymiarów powodują, że kształt elementu zazwyczaj odbiega od prawidłowych form geometrycznych (np. jeżeli ściany elementu prostopadłościennego…

18.02.2022

Metoda tyczenia punktów

Metoda tyczenia punktów bezpośrednio z bazy. Kierunki boków bazy oznaczono przez I, II, III i IV. W celu bezpośredniego wyznaczenia…

18.02.2022

Krzyże do poziomowania

Krzyże do poziomowania (niwelacyjne). Krzyże do poziomowania używa się dla wyznaczenia poziomu lub określonego spadku. Krzyż jest wykonany z dwóch…

18.02.2022

Odcinki metrowe łaty

Do przyrządów tych zalicza się łaty miernicze, ruletki parciane, ruletki stalowe i miernicze taśmy stalowe. Łata miernicza jest to drążek…

18.02.2022

Czynności pomiarowe

Poznanie błędów i dokładności pomiarów, zależnie od zastosowanych przyrządów umożliwia dobór dla każdej budowy takiej grupy przyrządów, która zapewni określoną…

18.02.2022

Błędy wypadkowe

Błędy oraz inne błędy położenia nie omówione w pracy należy grupować w układy, z których można określić błędy wypadkowe (program uprawnienia…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !