Miesiąc: Luty 2022

18.02.2022

Wymiarowanie elementów

Wymiarowanie elementów w projektach budowlanych ma formę przyjętą zwyczajowo, a następnie ustaloną przez normy lub instrukcje. Wymiarowanie to wynika z…

18.02.2022

Belki stalowe

W budowie napowietrznych sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia i telekomunikacyjnych stosowane są powszechnie w naszym kraju i wielu innych typowe słupy…

18.02.2022

Budownictwo obiektów sportowych

Budownictwo obiektów sportowych tworzy stopniowo wydzieloną dziedzinę, głównie z racji wielkich wymiarów, specyfiki obciążeń, nietypowych często lokalizacji i wymagań architektoniczno-funkcjonalnych.…

18.02.2022

Warunki pracy

W budownictwie miejskim spotyka się coraz częściej pionowe ściany oporowe znacznych wysokości, np. przy nowych trasach przelotowych lub liniach metra,…

18.02.2022

Rozpowszechnienie dużych mostów

Podobnie jak w mostach ramowych, również w mostach łukowych stosowano sprężenie, zwłaszcza przy wspornikowym betonowaniu głównych łuków. Obecnie mosty łukowe…

18.02.2022

Kable sprężające

Pod względem typów przekrojów poprzecznych mosty monolityczne są bardzo zbliżone do prefabrykowanych. Przekroje niektórych mostów belkowych zrealizowanych w latach 1974-1978…

18.02.2022

Mosty z belkowych prefabrykatów

Mosty z belkowych prefabrykatów o długości równej rozpiętości przęsła nawiązują do tradycji mostów drewnianych lub stalowych. Z racji ograniczeń transportowych…

18.02.2022

Obiekty mostowe

Większość współcześnie wznoszonych mostów, wiaduktów, estakad i wielopoziomowych skrzyżowań stanowią betonowe konstrukcje sprężone, zarówno dla małych i średnich, jak i…

18.02.2022

Przemysłowe budynki

Inny wariant prostokątnego w rzucie budynku trzonowo-cięgnowego z wykorzystaniem cięgien w fazie budowy do zawieszenia opuszczanych deskowań zastosowano w Hiszpanii.…

18.02.2022

Płyty otworowe

W prefabrykowanym budownictwie miejskim, zwłaszcza wielkopłytowym, występują płytowe stropy sprężone w postaci płyt pełnych, otworowych lub rusztowych (program uprawnienia budowlane na…

18.02.2022

Dźwigary łukowe

Dźwigary łukowe KBOS, analogiczne do KBO, lecz składane z trzech lub czterech segmentów; stosowano je w trzech typowych rozpiętościach 18,…

17.02.2022

Belki strunobetonowe

Belki strunobetonowe są masowo produkowane dla rozpiętości 9-18 m, a na mniejszą skalę także dla rozpiętości większych. W Polsce były…

17.02.2022

Obciążenia użytkowe płyt

Obecnie najbardziej rozpowszechnione są płyty PSFF dla rozpiętości 12 m i obciążeń użytkowych 1,4 kN/m2 (przy ciężarze własnym 1,94-2,1 kN/m2)…

17.02.2022

Konstrukcje sprężone

W konstrukcjach sprężonych poddanych obciążeniom cyklicznym występują naprężenia jednego znaku w obydwu materiałach w stali zawsze rozciągania, w betonie ściskania,…

17.02.2022

Prawidłowość iniekcji

Korozja wżerowa, znacznie bardziej niebezpieczna i trudna do wczesnego wykrycia, ma charakter lokalny i zachodzi w miejscach swobodnego dostępu tlenu…

17.02.2022

Korozja międzykrystaliczna

Korozja międzykrystaliczna (strukturalna), w objawach podobnie groźna jak wżerowa, zachodzi w wyniku różnic składu kryształów stali i sięga w głąb…

17.02.2022

Nadwyżki momentu zginającego

W przekroju poprzecznym elementu oprócz zbrojenia sprężającego A„ występuje zbrojenie bez naciągu Aa\ może to być w całości lub w…

17.02.2022

Trwałość konstrukcji stalowej

Konstrukcjom sprężonym towarzyszyło od początku wymaganie całkowitego wyeliminowania rys w normalnej eksploatacji, a nawet wyeliminowania lub surowego ograniczenia naprężeń rozciągających…

17.02.2022

Znaczne oszczędności materiałowe

Analogicznie oblicza się ilość zbrojenia potrzebną do połączenia górnej półki ze ścianką, ale tu siły rozwarstwiające są niewielkie i zazwyczaj…

17.02.2022

Wzmocnienia końców elementu

W stadium sprężania zaprojektowana siła sprężająca w cięgnach dolnych może okazać się nadmierna w strefach przypodporowych i wywołać w nich…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami