Miesiąc: Luty 2022

19.02.2022

Działanie belkowe

Analizując energię sprężystą można wykazać, że momenty zginające znalezione za pomocą metody belkowej obliczone są z zapasem, natomiast wielkość sił…

19.02.2022

Teoria sprężystości

Można mieć zastrzeżenie co do stosowalności teorii nośności granicznej do obliczenia np. łuków i ram sztywnych, gdyż naprężenia maksymalne występują…

19.02.2022

Wykres krzywoliniowy

W normach tych teoria sprężystości jest powszechnie stosowana dla ściskanych przekrojów betonowych (wykres naprężeń (program uprawnienia budowlane na komputer). Aby obliczenia…

19.02.2022

Skupiona siła pionowa

W zagadnieniu belek na sprężystym podłożu nie ma właściwie analogii do takiego zjawiska. Aby sobie wytworzyć obraz tego stanu, można…

19.02.2022

Rachunek iteracyjny

Przy stosowaniu rachunku iteracyjnego uwzględnia się momenty skręcające oraz odkształcenia wywołane ścinaniem, co nie jest możliwe przy elementarnej metodzie analogii…

19.02.2022

Rozciągająca siła

Pod wpływem działającego obciążenia i sprężystych reakcji, o których już była mowa poprzednio, powstają w wydzielonym łuku powłokowym siły normalne…

19.02.2022

Siły poprzeczne

Istotną cechą tej metody jest to, że stosuje się tu jedynie całkowanie (program uprawnienia budowlane na komputer). Siły poprzeczne i momenty…

19.02.2022

Użycie tablic

Istnieje tylko jedna metoda obliczeń, której zasady dają się zastosować do dowolnej odmiany powłoki i do dowolnych obciążeń, a mianowicie…

19.02.2022

Ciężar własny

Ciężar własny samej powłoki, praktycznie biorąc, może być zawsze rozpatrywany jako obciążenie równomiernie rozłożone nawet wówczas, gdy powłoka ma lekkie…

19.02.2022

Tarcze monolityczne

Chcąc uzyskać jak najlepszą pracę zbrojenia na rozciąganie, należy je umieszczać w pobliżu spodu belki. W pozostałej części przekroju belki,…

19.02.2022

Graniczne nachylenie

W powłokach długich o dużych szerokościach znaczne momenty zginające występują w przekrojach poprzecznych i może się okazać nieodzowne stosowanie żeber…

19.02.2022

Dach wspornikowy

Dachy wspornikowe stosuje się jako nadwieszone wiaty peronowe, nad trybunami itd. Wiaty peronowej z powłoką długą, która często jest stosowana…

19.02.2022

Granica stosowalności

Wreszcie, można uniknąć ściągów przez wykonanie sztywnych ramach. Jednak w tym przypadku koszt przepon znacznie wzrośnie. Jeżeli w przypadku walcowej…

19.02.2022

Sklepienie usztywnione

Jeśli w wierzchołku powłoki umieszczone zostaną świetliki, to usztywnienie całości konstrukcji wywołane ścianami szczytowymi zmniejszy się znacznie, chyba że rama…

19.02.2022

Sposób oparcia powłoki

Sposób oparcia powłoki na przeponach ma olbrzymi wpływ na pracę konstrukcji. Przepony mają za zadanie przejmowanie z powłoki sił działających…

19.02.2022

Głębokie pachwiny

Poza przypadkiem powłok o dużych rozpiętościach w obu kierunkach, znaczenie przypisywane dotychczas powłokom wyniosłym w rzeczywistości nie jest usprawiedliwione (program uprawnienia…

19.02.2022

Momenty zginające

Jak widać, pierwsze cztery wielkości odpowiadają wielkościom występującym w warunkach brzegowych dla płyt, podczas gdy ostatnie cztery są analogiczne do…

19.02.2022

Powłoki izotropowe

Powłoki izotropowe i anizotropowe. Powłoka jest izotropowa wówczas, gdy w każdym punkcie jej powierzchni własności sprężyste są jednakowe we wszystkich…

19.02.2022

Teoria błon

W wielu przypadkach teoria błonowa może być stosowana jako dopuszczalne przybliżenie jedynie w częściach powłoki dostatecznie odległych od krawędzi, podczas…

19.02.2022

Konwencja znaków

Konwencja znaków dla sił wewnętrznych jest następująca: Siły normalne rozciągające są dodatnie.Dodatni moment zginający wywołuje ściskanie po stronie zewnętrznej, tj.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami