Miesiąc: Czerwiec 2022

22.06.2022

Filce i płyty z wełny mineralnej

Barwa płyt powinna być jasnożółta aż do ciemnożółtej. Ciemny brunatny kolor świadczy o użyciu do produkcji płyt z trzciny o…

22.06.2022

Asfaltowa emulsja

Asfaltową emulsję lateksową stosuje się do gruntowania podłoża pod właściwą izolację przeciwwilgociową. Używa się jej do wykonywania samodzielnej powłoki izolacyjnej…

22.06.2022

Asfaltowa emulsja lateksowa

Lepik asfaltowy z wypełniaczem należy do najtańszych materiałów izolacyjnych. Zastosowanie. Lepik asfaltowy stosuje się do sklejania warstw papy asfaltowej oraz…

22.06.2022

Cyklolep

Przechowywanie. Warunki przechowywania takie same jak Abi- zolu R. Określenie. Cyklolep jest masą asfaltowo-kauczukową służącą do wykonywania samodzielnych izolacji powłokowych.…

22.06.2022

Suberizol

Określenie. Suberizol jest bezwonnym lepikiem asfaltowym, bez wypełniaczy, stosowanym na gorąco. W temperaturze + 18°C ma postać czarnej masy, o…

22.06.2022

Bitizol P

Określenie. Bitizol P (półgęsty) jest lepikiem asfaltowym przeznaczonym do stosowania na zimno. Otrzymuje się go z asfaltów ponaftowych, plastyfikatorów, wypełniaczy…

22.06.2022

Abizol D

Abizol G jest materiałem łatwo palnym. Używając Abizolu G należy ściśle przestrzegać przepisów BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego podanych przy stosowaniu…

22.06.2022

Wywietrzone pomieszczenie

W trakcie stosowania tych materiałów: nie wolno rozpalać ognia, palić papierosów lub używać iskrzących narzędzi w odległości 20 m od…

22.06.2022

Dachówki cementowe

Barwa dachówek powinna być jednolita, a przełom jednorodny, bez dziur i uwarstwień widocznych gołym okiem. Przy uderzeniu młotkiem metalowym suche…

22.06.2022

Płyty azbestowo-cementowe faliste

Określenie. Płyty abzestowo-cementowe produkuje się z włókien azbestowych i cementu portlandzkiego wyższych marek w postaci pofalowych płyt o barwie szarej.…

21.06.2022

Trwałość papy na osnowie

Zastosowanie. Papę asfaltową na osnowie z włókien szklanych stosuje się jako wierzchnią warstwę pokrycia dachowego. Używa się również do izolacji…

21.06.2022

Papy asfaltowe

Zastosowanie. Papy asfaltowe są stosowane przede wszystkim jako wierzchnie i spodnie warstwy pokrycia dachowego. Poza tym pap asfaltowych używa się…

21.06.2022

Roboty dekarskie

W zależności od gramatury (masa 1 m2 suchej tektury oznaczona w gramach) tektury użytej do wyrobu papy rozróżnia się 3…

21.06.2022

Sklejka suchotrwała

Sklejka ma wiele zalet, spośród których jako najważniejsze można wymienić: duże wymiary powierzchni, lekkość, gładkość powierzchni, łatwość obróbki i montażu,…

21.06.2022

Płyty wiórowe

Płyty wytwarza się w jednej klasie jakości o następujących wymiarach: grubość - 12,5 mm, szerokość - 300 mm, długość -…

21.06.2022

Płyty lakierowane perforowane

Płyty lakierowane perforowane spełniają rolę materiałów dekoracyjnych, a jednocześnie dobrze pochłaniają dźwięki w przypadku umieszczenia pod nimi materiałów dźwiękochłonnych. Przechowywanie.…

21.06.2022

Płyty pilśniowe bardzo twarde

Każdą warstwę tarcicy oddziela się przekładkami umieszczonymi co ok. 1 m. Końce tarcicy powinny opierać się na podkładkach. Między poszczególnymi…

21.06.2022

Drewno wiązowe

Właściwości. Drewno wiązowe ma dość wąski biel o barwie jasnożółtej. Twardziel wyróżnia się barwą jasno- lub ciemnobrunatną. Drewno to jest…

21.06.2022

Drewno grabowe

Właściwości. Drewno grabowe jest barwy zbliżonej do białej z odcieniem szarym. Nie ma twardzieli. Słoje są niewyraźne. Drewno to należy…

21.06.2022

Drewno dębowe

Drewno jodłowe jest lekkie, miękkie, o średniej wytrzymałości. Odznacza się bardzo dużą łupliwością. Jest bardziej twarde i trudniejsze w obróbce…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami