Miesiąc: Sierpień 2018

16.08.2018

System budowy – jaki wybrać?

System budowy – jaki wybrać? Wybór systemu budowy zależy od wielu czynników, a jednym z nich jest stopień zaangażowania inwestora…

16.08.2018

Budowa domu – generalny wykonawca

Budowa domu – generalny wykonawca Jednym z najwygodniejszych sposobów na budowę własnego domu jest powierzenie wszystkich prac generalnemu wykonawcy (program…

16.08.2018

Składowanie materiałów na placu budowy

Składowanie materiałów na placu budowy Prawidłowe składowanie materiałów budowlanych to podstawa bezpiecznego i profesjonalnego prowadzenia prac. Ma bezpośredni wpływ na…

16.08.2018

Projekt budowlany – co musi zawierać?

Projekt budowlany – co musi zawierać? Projektant jest zobowiązany do uzyskanie wszelkich wymaganych dokumentów, uzgodnień i ekspertyz, pozwalających na opracowanie…

16.08.2018

Jakie obowiązki ma kierownik budowy?

Jakie obowiązki ma kierownik budowy? Obowiązki kierownika budowy określone są w ustawie prawo budowlane. Są one niezbywalne, co oznacza, że…

16.08.2018

Kto może zostać kierownikiem budowy?

Kto może zostać kierownikiem budowy? Wymagania dotyczące kandydatów na kierownika budowy są ściśle określone w prawie budowlanym (program na komputer).…

16.08.2018

Budowa mostów – szalunki przejezdne

Budowa mostów – szalunki przejezdne Technologia szalunków przejezdnych, nazywana również MSS, to rozszerzenie metody deskowań stacjonarnych za pomocą ruchomych elementów.…

16.08.2018

Budowa mostów – betonowanie nawisowe

Budowa mostów – betonowanie nawisowe Technologia betonowania nawisowego jest w Polsce bardzo popularna (program na komputer). Polega na odcinkowym montażu…

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

12

sesji egzaminacyjnych doświadczeń i nauki z nami