Miesiąc: Sierpień 2018

21.08.2018

Majster na budowie

Majster na budowie Majster jest osobą odpowiadającą za nadzorowanie oraz rozdzielanie pracy na budowie. Jest on zobowiązany do przestrzegania zasad…

21.08.2018

Kim jest dekarz?

Kim jest dekarz? Dekarz to specjalista, który zajmuje się naprawianiem i pokrywaniem dachów za pomocą różnego rodzaju pokryć dachowych, np.…

21.08.2018

Najważniejsze osoby na budowie

Najważniejsze osoby na budowie Na każdej budowie potrzebni są różni specjaliści i fachowcy, którzy odpowiadają za poszczególne prace. Najważniejsi są…

21.08.2018

Lepiszcza asfaltowe i asfalty drogowe

Lepiszcza asfaltowe i asfalty drogowe Lepiszcza asfaltowe to materiały wiążące pochodzenia organicznego. Ich wiązanie oraz twardnienie to zjawisko fizyczne odwracalne,…

21.08.2018

Rodzaje nawierzchni asfaltowych

Rodzaje nawierzchni asfaltowych Nawierzchnie drogowe dzieli się pod względem odkształcalności, konstrukcji, rodzajów materiałów zastosowanych do warstwy jezdnej oraz zdolności do…

21.08.2018

Kierownik budowy – kim jest?

Etapy budowy drogi lub parkingu Kierownik budowy to osoba odpowiadająca za bezpieczeństwo prowadzonych prac, a także za to, aby wszystkie…

21.08.2018

Etapy budowy drogi lub parkingu

Etapy budowy drogi lub parkingu Pierwszym etapem budowy drogi asfaltowej jest usunięcie warstwy humusu, a w przypadku starych dróg wykonanych…

21.08.2018

Wiejskie drogi – technologia wykonywania

Wiejskie drogi – technologia wykonywania Polscy naukowcy opatentowali technologię budowy dróg lokalnych wykorzystującą m.in. popiołu odpadowe (program na komputer). Pół…

21.08.2018

Droga do posesji – formalności

Droga do posesji – formalności Uzyskanie pozwolenia na budowę na zakupionej nieruchomości jest uzależnione m.in. od tego, czy działka ma…

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

12

sesji egzaminacyjnych doświadczeń i nauki z nami