Miesiąc: Marzec 2019

26.03.2019

Czym zajmuje się kierownik budowy?

Czym zajmuje się kierownik budowy? Kierownikiem budowy może być osoba, która posiada uprawnienia budowlane, należy do izby samorządu zawodowego i…

26.03.2019

Rodzaje uprawnień kolejowych

Rodzaje uprawnień kolejowych Uprawienia budowlane w specjalności kolejowej udzielane są w dwóch zakresach: • w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, •…

25.03.2019

Nadzór autorski a prawo budowlane

Nadzór autorski a prawo budowlane Sprawowanie nadzoru autorskiego w Polsce wymaga posiadania uprawnień budowlanych (program na komputer). Dzięki nim można…

25.03.2019

Roboty budowlane – prawo w Polsce

Roboty budowlane – prawo w Polsce W rozumieniu obowiązujących przepisów roboty budowlane to zarówno budowa, jak i przebudowa, montaż, remont…

25.03.2019

Kto może kierować budową?

Kto może kierować budową? Kierownik budowy to osoba, która zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, odpowiada za kierowanie budową obiektu budowlanego…

23.03.2019

Rodzaje uprawnień w Polsce

Rodzaje uprawnień w Polsce Wszystkie uprawnienia budowlane w Polsce można zdobyć, spełniając odpowiednie warunki. Konieczne jest posiadanie wyższego lub średniego…

23.03.2019

Polskie uprawnienia budowlane

Polskie uprawnienia budowlane Uprawnieniami budowlanymi nazywa się certyfikat, który jest wydawany w formie decyzji przez odpowiednią dla miejsca zamieszkania kandydata…

23.03.2019

Praktyka zawodowa za granicą

Praktyka zawodowa za granicą Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2014 roku, dotyczącego pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !