Miesiąc: Kwiecień 2019

05.04.2019

Kiedy można stracić uprawnienia budowlane?

Kiedy można stracić uprawnienia budowlane? W przypadku, gdy inżynier popełni czyny skutkujące odpowiedzialnością zawodową, może on otrzymać zakaz wykonywania samodzielnej…

05.04.2019

Uprawnienia budowlane – przepisy

Uprawnienia budowlane – przepisy Uprawnienia budowlane wydawane są do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi rozdzielnie bądź łącznie (program na…

05.04.2019

Egzamin pisemny – przebieg

Egzamin pisemny – przebieg Przebieg egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane może być nieco innych w każdej izbie (program na komputer).…

04.04.2019

Jak uczyć się do egzaminu?

Jak uczyć się do egzaminu? Egzamin na uprawnienia budowlane nie jest łatwy, dlatego należy się do niego odpowiednio przygotować (program…

03.04.2019

Obowiązki i prawa projektanta

Obowiązki i prawa projektanta Projektantem może być wyłącznie osoba, która posiada uprawnienia budowlane, należy do właściwej izby inżynierów budownictwa i…

03.04.2019

Prawa i obowiązki kierownika budowy

Prawa i obowiązki kierownika budowy Kierownik budowy to uczestnik procesu budowlanego, który musi posiadać uprawnienia budowlane (program na komputer). Jest…

03.04.2019

Egzamin ustny – pytania

Egzamin ustny – pytania Kandydaci na uprawnienia budowlane są bardzo ciekawi tego, jakie pytania mogą paść na części ustnej egzaminu…

03.04.2019

Jak wygląda egzamin ustny?

Jak wygląda egzamin ustny? Egzamin ustny stanowi konfrontację z komisją egzaminacyjną. Jest on przeprowadzany w kolejnych dniach po egzaminie pisemnym…

02.04.2019

Jak rozszerzyć uprawnienia?

Jak rozszerzyć uprawnienia? Każdy, kto posiada uprawnienia budowlane, może poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności, zdobywając kolejne specjalności lub rozszerzając zakres…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami