Miesiąc: Maj 2019

06.05.2019

Egzamin – przepisy

Egzamin – przepisy Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części pisemnej i ustnej (https://uprawnienia-budowlane.pl). Część pisemna ma formę testu,…

06.05.2019

Uprawnienia kolejowe – różnice w zakresach

Uprawnienia kolejowe – różnice w zakresach Specjalność inżynieryjna kolejowa bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych daje możliwość projektowania i/lub…

06.05.2019

Uprawnienie drogowe i mostowe

Uprawnienie drogowe i mostowe – różnice między uprawnieniami bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie Osoba, która posiada uprawnienia budowlane w…

05.05.2019

Różnice w zakresie uprawnień

Różnice w zakresie uprawnień budowlanych architektonicznych i konstrukcyjno-budowlanych Uprawnienia budowlane wydawane są bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Uprawnienia…

05.05.2019

Co trzeba wiedzieć o uprawnieniach budowlanych?

Co trzeba wiedzieć o uprawnieniach budowlanych? Uprawnienia budowlane dają prawo do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Aby móc…

05.05.2019

Przestrzeganie przepisów prawa budowlanego

Przestrzeganie przepisów prawa budowlanego – co podlega kontroli? Prawo dokonywania kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania prawa budowlanego mają organy…

05.05.2019

Podstawowy obowiązek kierownika budowy

Podstawowy obowiązek kierownika budowy Kierownik budowy to bardzo ważny uczestnik procesu budowlanego (https://uprawnienia-budowlane.pl). Obowiązki te można powierzyć wyłącznie osobie, która…

04.05.2019

Praktyka zawodowa – oświadczenie

Praktyka zawodowa – oświadczenie Od 25 września 2014 roku odbycie praktyki zawodowej potwierdza się za pomocą oświadczenia (https://uprawnienia-budowlane.pl). Wzór tego…

04.05.2019

Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego?

Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego? Do uczestników procesu budowlanego zalicza się inwestora, projektanta, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego (https://uprawnienia-budowlane.pl).…

03.05.2019

Funkcje projektanta

Funkcje projektanta Projektant to uczestnik procesu budowlanego, który musi posiadać uprawnienia budowlane oraz wpis na listę samorządu zawodowego (https://uprawnienia-budowlane.pl). Aby…

03.05.2019

Projektant budowlany – wymagania

Projektant budowlany – wymagania Obowiązujące przepisy uznają, iż projektantem jest osoba, która pełni samodzielną funkcję techniczną w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Jest…

03.05.2019

Kto może wykonać projekt budowlany?

Kto może wykonać projekt budowlany? Projekty budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez członków izby samorządu zawodowego. Przynależność do izby jest…

03.05.2019

Uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego

Uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego może pełnić wyłącznie osoba, która posiada uprawnienia budowlane. Jest to decyzja pozwalająca…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !