Miesiąc: Czerwiec 2019

20.06.2019

Kim jest inspektor nadzoru inwestorskiego?

Kim jest inspektor nadzoru inwestorskiego? Inspektor nadzoru inwestorskiego jest pełnoprawnym uczestnikiem obiektu budowlanego. Osoba ta musi mieć uprawnienia budowlane, które…

20.06.2019

Czym jest budowa?

Czym jest budowa? Budowa to według prawa budowlanego wykonywanie, odbudowa, rozbudowa bądź nadbudowa obiektu budowlanego w konkretnym miejscu. Wszystkie zasady…

20.06.2019

Kierownik budowy – definicja

Kierownik budowy – definicja Kierownik budowy to według prawa budowlanego osoba, na której spoczywa obowiązek kierowania wykonywaniem obiektu budowlanego lub…

19.06.2019

Czym są roboty budowlane?

Czym są roboty budowlane? Zgodnie z definicją słownikową za roboty budowlane uznaje się budowę oraz wszelkie prace, które polegają na:…

19.06.2019

Uprawnienia budowlane – co to jest?

Uprawnienia budowlane – co to jest? W polskim prawie uprawnieniami budowlanymi nazywa się decyzję komisji kwalifikacyjnej zezwalającą na pełnienie samodzielnych…

18.06.2019

Jak wygląda ustna część egzaminu?

Jak wygląda ustna część egzaminu? Egzamin ustny przeprowadzany jest przez komisję egzaminacyjną składającą się z 3-5 osób (https://uprawnienia-budowlane.pl). W jej skład…

18.06.2019

Konfrontacja z komisją egzaminacyjną

Konfrontacja z komisją egzaminacyjną Ustny egzamin na uprawnienia budowlane to osobiste spotkanie każdego kandydata z komisją kwalifikacyjną (https://uprawnienia-budowlane.pl). Warto wcześniej zapoznać…

17.06.2019

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie można sprawować po uzyskaniu uprawnień budowlanych (https://uprawnienia-budowlane.pl). Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie…

17.06.2019

Warunki egzaminów na uprawnienia budowlane

Warunki egzaminów na uprawnienia budowlane Warunki egzaminów na uprawnienia budowlane są określone przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa (https://uprawnienia-budowlane.pl). Komisje kwalifikacyjne są…

17.06.2019

Egzamin na uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane Egzamin na uprawnienia budowlane złożony jest z dwóch części – pisemnej mającej formę testu jednokrotnego wyboru…

16.06.2019

Egzamin pisemny – jak przebiega?

Egzamin pisemny – jak przebiega? Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane wbrew pozorom nie jest tak straszny, jak go malują (https://uprawnienia-budowlane.pl). Oczywiście…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami