Miesiąc: Wrzesień 2019

17.09.2019

Na czym polega praca kierownika budowy?

Na czym polega praca kierownika budowy? Kierownikiem budowy może być włącznie osoba, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.…

17.09.2019

Nadzór inwestorski a uprawnienia budowlane

Nadzór inwestorski a uprawnienia budowlane Inspektor nadzoru inwestorskiego to zawód, który wymaga posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych, doświadczenia oraz wiedzy w…

16.09.2019

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane   Egzamin na uprawnienia budowlane jest ostatnim etapem kwalifikacji kandydatów, którzy w przyszłości chcą sprawować…

16.09.2019

Jak wyrobić praktykę zawodową?

Jak wyrobić praktykę zawodową? Najważniejszym warunkiem, jaki trzeba spełnić, aby zaliczyć praktykę zawodową do uprawnień budowlanych, odpowiedni czas trwania praktyki…

16.09.2019

Jak zdobyć uprawnienia budowlane?

Jak zdobyć uprawnienia budowlane? Działalność zawodowa inżyniera budownictwa jest nieodmiennie związana z uprawnieniami budowlanymi (program na komputer). Podczas gdy absolwenci…

16.09.2019

Jak przeprowadzany jest egzamin?

Jak przeprowadzany jest egzamin? Egzamin pisemny składa się z 30-90 pytań – zależy to od rodzaju uprawnień budowlanych, o jaki…

16.09.2019

Nowe rozporządzenie a uprawnienia budowlane

Nowe rozporządzenie a uprawnienia budowlane Zapisy rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny. W…

16.09.2019

Egzaminy na uprawnienia budowlane

Egzaminy na uprawnienia budowlane Obowiązujące przepisy wskazują, że egzaminy na uprawnienia budowlane odbywają się przynajmniej dwa razy w roku (program…

16.09.2019

Kwalifikacja wniosków o nadanie uprawnień budowlanych

Kwalifikacja wniosków o nadanie uprawnień budowlanych Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego wymaga powołania przez przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej zespołów egzaminacyjnych. Każdy zespół…

16.09.2019

Postępowanie kwalifikacyjne – przepisy

Postępowanie kwalifikacyjne – przepisy Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje kwalifikowanie wykształcenia oraz praktyki zawodowej jako odpowiednich bądź pokrewnych dla wybranej specjalności uprawnień…

13.09.2019

Uprawnienia kolejowe 2019

Uprawnienia kolejowe 2019   15 kwietnia 2019 roku opublikowano nowelizację prawa budowlanego (program na komputer). Jej podstawowym celem było naprawienie…

13.09.2019

Zakres praktyki zawodowej

Zakres praktyki zawodowej Zakres praktyki zawodowej zawsze musi odpowiadać tematyką specjalności uprawnień budowlanych, o jakie stara się kandydat (program na…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami