Miesiąc: Styczeń 2020

07.01.2020

Rynny żelbetowe

Rynny żelbetowe Ze względu na trudności w uzyskaniu blachy wykonuje się niekiedy rynny żelbetowe. Korzystnie jest wyrabiać je jako oddzielne…

07.01.2020

Rynny dachowe z tworzyw sztucznych

Rynny dachowe z tworzyw sztucznych W wyniku długoletnich doświadczeń, przede wszystkim w NRD, zaczęto wykonywać rynny z twardego PCW, formowane…

07.01.2020

Rynny wiszące skrzynkowe

Rynny wiszące skrzynkowe   Rynny wiszące skrzynkowe (dwupowlokowe) (program na komputer). Względy estetyczne wymagają nieraz, aby rynna wisząca, wykonana ze…

07.01.2020

Rynny wiszące

Rynny wiszące Rynny wiszące półokrągłe wykonywane są z arkuszy blachy cynkowej o wymiarach 1X2 m. Z jednego takiego arkusza można…

07.01.2020

Odcinki blach rynnowych

Odcinki blach rynnowych Odcinki blach rynnowych cynkowanych lutuje się, a stalowych ocynkowanych i miedzianych (odpowiadające długości arkusza) nituje się i…

07.01.2020

Rynny

Rynny Rynny są to koryta umieszczone z niewielkim odchyleniem od poziomu przy okapach budynku, służące do odprowadzenia wody z dachu.…

07.01.2020

Przykłady pokryć stropodachów

Przykłady pokryć stropodachów Z rozważań powyższych wynika, że stropodachy pełne mogą znaleźć zastosowanie tylko wówczas, gdy w pomieszczeniu wilgotność względna…

07.01.2020

Stropodachy wentylowane

Stropodachy wentylowane Stropodach wentylowany składa się jak gdyby z dwóch części zawierających te same warstwy z tym, że między nimi…

07.01.2020

Warstwa wierzchnia zabezpieczająca

Warstwa wierzchnia zabezpieczająca Warstwa wierzchnia zabezpieczająca od mechanicznych uszkodzeń powinna być tak przede wszystkim zrobiona, ażeby przy termicznych wydłużeniach, na…

07.01.2020

Otoczka mazutowa

Otoczka mazutowa Otoczka mazutowa na poszczególnych ziarenkach popiołów lotnych stwarza warunki dla powstawania menisków wodnych wypukłych, które w przeciwieństwie do…

07.01.2020

Trwałość izolacji

Trwałość izolacji Trwałość izolacji typu ciężkiego zależy w dużym stopniu od trwałości tektury bądź tkaniny w papach (program na komputer). Te…

07.01.2020

Warstwa cieplochronna

Warstwa cieplochronna Warstwa cieplochronna może być wykonana z płyt pianobetonowych, gazobetonowych, żużlobetonowych (z dobrego żużlobetonu), ze szkła piankowego, z płyt…

07.01.2020

Pokrycia stropodachów

Pokrycia stropodachów Stropodach jest to strop nad najwyższym pomieszczeniem budynku, równocześnie spełniający rolę pokrycia dachowego. Ze względu na przeznaczenie rozróżniamy…

07.01.2020

Pokrycie płytkami azbestowo-cementowymi

Pokrycie płytkami azbestowo-cementowymi W zależności od sposobu ułożenia znane są pokrycia z płyt płaskich: podwójne rzędowe, pojedyncze w karo, pojedyncze…

07.01.2020

Pokrycie dachówką marsylską

Pokrycie dachówką marsylską Jest to pokrycie o ładnym wyglądzie i dużej szczelności, osiągniętej dzięki nakładkom przylgowym dachówek z 4 stron.…

07.01.2020

Uszczelnienia pokrycia

Uszczelnienia pokrycia Do uszczelnienia pokrycia używa się przeważnie zaprawę wapienną lub cementowo-wapienną 1 : 3 :10, mianowicie: przy układaniu jeden…

07.01.2020

Pokrycie dachówką ceramiczną

Pokrycie dachówką ceramiczną Dachy kryte dachówką muszą być stosunkowo strome, aby woda i śnieg nie przedostawały się przez szczeliny pod…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami