Miesiąc: Kwiecień 2020

27.04.2020

Szkodliwy wpływ ciężaru własnego

Szkodliwy wpływ ciężaru własnego Szkodliwego wpływu ciężaru własnego można by unikać jedynie stosując zamiast przęseł wolnopodpartych przęsła ciągłe wspornikowe. W…

24.04.2020

Skrajne wartości momentów ujemnych

Skrajne wartości momentów ujemnych Zgodnie z normą należy wyznaczyć prostokąt docisku koła do nawierzchni lub też określić szerokość gąsienicy. Obciążenie…

24.04.2020

Grubość środnika na podporze

Grubość środnika na podporze Jeżeli pręty uzbrojenia mają być łączone na zakład, to w półce dolnej należy na to przewidzieć…

24.04.2020

Płyta pomostu

Płyta pomostu Płyta pomostu powinna mieć stałą grubość, a jej dolna powierzchnia powinna być równoległa do powierzchni górnej, ułożonej ze…

24.04.2020

Funkcje płyty pomostu

Funkcje płyty pomostu Funkcyje płyty pomostu nie należy raczej wydzielać z funkcyj półek belek głównych. Dlatego też nie należy umieszczać…

24.04.2020

Kształtowanie pomostów mostów drogowych

Kształtowanie pomostów mostów drogowych W kształtowaniu pomostów mostów drogowych należy odróżniać dwa rodzaje funkcyjne: - funkcje elementów pomostu przenoszących obciążenia…

24.04.2020

Kształty przekrojów belkowych

Kształty przekrojów belkowych Kształty przekrojów belkowych mostów kolejowych o pomostach położonych między belkami głównymi zmieniają się znacznie przy zastosowaniu sprężania.…

24.04.2020

Poprzecznice

Poprzecznice Złączenie w jedną całość z płytą pomostu wciąga je do współpracy przy zginaniu pomostów wzdłuż torów i wywołuje na…

24.04.2020

Nawierzchnia asfaltowa

Nawierzchnia asfaltowa Dla wytworzenia spadków poprzecznych na jezdni, nawierzchnia asfaltowa ma grubość zmniejszającą się od środka jezdni ku krawężnikom. Ten…

24.04.2020

Zastąpienie przekroju skrzynkowego

Zastąpienie przekroju skrzynkowego Zastąpienie przekroju skrzynkowego o dwóch środnikach przez przekrój o trzech środnikach ma na celu włączenie większej szerokości…

24.04.2020

Płyta chodnika

Płyta chodnika Płyta chodnika nie powinna być w tym przypadku oparta tylko na trzech krawędziach, gdyż wówczas występują w układzie…

24.04.2020

Schemat ustroju pomostu

Schemat ustroju pomostu Schemat ustroju pomostu zbliżonego do dawnych projektów typowych, opracowanych przez Ministerstwo Robót Publicznych w latach 1930-1934. Liczba…

24.04.2020

Zmniejszanie rozpiętości płyt

Zmniejszanie rozpiętości płyt Zmniejszając rozpiętości płyt można znacznie zmienić ich grubości. Wymaga to jednak zwiększenia liczby poprzecznie (program uprawnienia budowlane…

24.04.2020

Zmniejszenie ciężaru pomostów płytowych

Zmniejszenie ciężaru pomostów płytowych W celu zmniejszenia ciężaru pomostów płytowych są one niekiedy wykonywane z podłużnymi wydrążeniami. Powstaje wówczas przekrój…

24.04.2020

Zadaniem belek głównych

Zadaniem belek głównych Ze względu na pierwsze zadanie dajemy poprzecznicom zwykle wysokość nie mniejszą od Vs jej rozpiętości. Ze względu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !