Miesiąc: Kwiecień 2020

23.04.2020

Belki, bloki ścienne zdjęcie nr 15 Dostosowanie kształtu nasypu

Dostosowanie kształtu nasypu Rysunek nasypu zyskuje na wyrazistości przez zakończenie poziomymi ławami wszystkich przecięć powierzchni nasypu z powierzchniami przyczółka. Dostosowanie…

23.04.2020

Belki, bloki ścienne zdjęcie nr 16 Utrzymanie załamania skarpy

Utrzymanie załamania skarpy Ma ona na celu utrzymanie załamania skarpy poza tylną ścianą skrzydła i niedopuszczenie do przesunięcia tego załamania…

23.04.2020

Belki, bloki ścienne zdjęcie nr 17 Przejście od nawierzchni

Przejście od nawierzchni Przejście od nawierzchni ułożonej na pomoście do nawierzchni ułożonej na nasypie sprzyja powstawaniu rys w nawierzchni jezdni…

23.04.2020

Belki, bloki ścienne zdjęcie nr 19 Przesunięcia końców przęseł

Przesunięcia końców przęseł Przesunięcia końców przęseł występują więc inaczej w mostach betonowych, a inaczej w mostach stalowych. Ze względu na…

23.04.2020

Belki, bloki ścienne zdjęcie nr 20 Rachunek szczegółowy

Rachunek szczegółowy Szerszemu zastosowaniu przyczółków z betonu uzbrojonego przeciwstawiały się też interesy przedsiębiorstw wykonawczych, dla których najbardziej opłacalne były roboty…

23.04.2020

Belki, bloki ścienne zdjęcie nr 21 Wsporniki płyt chodnikowych

Wsporniki płyt chodnikowych Początkowo szerokość tego rodzaju przyczółków była dostosowana do całkowitej szerokości pomostu wraz z chodnikami. Krawędzie gzymsów na…

23.04.2020

Belki, bloki ścienne zdjęcie nr 22 Przyczółki

Przyczółki Ścianom przednim przyczółków o większych wysokościach dawano kształt wygięty, dostosowany do przebiegu linii ciśnień. Ściany przednie przyczółków o mniejszych…

23.04.2020

Belki, bloki ścienne zdjęcie nr 23 Przenoszenie parcia nasypów

Przenoszenie parcia nasypów Przenoszenie parcia nasypów przez przyczółki wymienione jako trzecie zadanie, wpływa zasadniczo na ich kształt i wyróżnia je…

23.04.2020

Belki, bloki ścienne zdjęcie nr 24 Podział na przęsła i podpory

Podział na przęsła i podpory Zmianie ulegają również cechy wyodrębniające podpory od przęseł. Pochodzi to po pierwsze z jedności tworzywa…

23.04.2020

Belki, bloki ścienne zdjęcie nr 25 Kształty podpór mostów betonowych

Kształty podpór mostów betonowych Kształty podpór mostów betonowych, podobnie jak i kształty wszelkich konstrukcji, ulegały ciągłym zmianom. Nie można przeto…

23.04.2020

Belki, bloki ścienne zdjęcie nr 26 Przesuwanie żurawia

Przesuwanie żurawia Przesuwanie żurawia odbywa się za pomocą wciągarek ręcznych ustawionych na gruncie. Przesuwanie na nowe równoległe stanowisko dokonywane jest…

23.04.2020

Belki, bloki ścienne zdjęcie nr 27 Wpływ sprężenia

Wpływ sprężenia Pominięcie w obliczeniach wpływu sprężenia na siły występujące w całości kratownicy może mieć równie niepożądane skutki, jak pominięcie…

23.04.2020

Belki, bloki ścienne zdjęcie nr 28 Plac budowy

Plac budowy Plac budowy został zaopatrzony w następujące dźwigi dwa dźwigi wieżowe (typu Wolf) do montażu słupów i przekrycia dachowego,…

23.04.2020

Belki, bloki ścienne zdjęcie nr 29 Montaż żurawia

Montaż żurawia Do montażu żurawia należy użyć suwnicy bramowej lekkiego typu oraz wciągarki ręcznej. Suwnica bramowa zestawia części składowe żurawia…

23.04.2020

Belki, bloki ścienne zdjęcie nr 30 Czas przesunięcia żurawia

Czas przesunięcia żurawia Czas przesunięcia żurawia na inny kierunek za pomocą opisanej manipulacji trwa od 30 do 45 minut (program…

23.04.2020

Belki, bloki ścienne zdjęcie nr 31 Żurawie wieżowe

Żurawie wieżowe W kraju produkowane są żurawie kołowe typu „Październik 36” o maksymalnym udźwigu 2 T. Żuraw może mieć zastosowanie…

23.04.2020

Belki, bloki ścienne zdjęcie nr 32 Suwnice

Suwnice Na czas przesuwania poprzecznego suwnicy wózki są łączone ze sobą rozporkami. Dla udogodnienia montażu wózki zaopatrzone są w specjalne…

23.04.2020

Belki, bloki ścienne zdjęcie nr 33 Żuraw samochodowy

Żuraw samochodowy   Żuraw samochodowy typu HP3 z powodu niedużego udźwigu nie zaspokaja w pełni potrzeb budownictwa przemysłowego. Przy przeładunkach…

23.04.2020

Belki, bloki ścienne zdjęcie nr 34 Belki, bloki ścienne

Belki, bloki ścienne Zarówno belki, jak i bloki ścienne lub inne elementy posiadające na swej powierzchni odpowiednie zagłębienia mogą być…

Belki, bloki ścienne zdjęcie nr 41 Belki, bloki ścienne zdjęcie nr 42 Belki, bloki ścienne zdjęcie nr 43
Belki, bloki ścienne zdjęcie nr 44
Belki, bloki ścienne zdjęcie nr 45 Belki, bloki ścienne zdjęcie nr 46 Belki, bloki ścienne zdjęcie nr 47
Belki, bloki ścienne zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Belki, bloki ścienne zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Belki, bloki ścienne zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami