Miesiąc: Kwiecień 2020

29.04.2020

Wtórne przesklepienia

Wtórne przesklepienia Podczas badań stwierdzono, że wtórne przesklepienia, ściany czołowe i poprzeczne mają znaczny wpływ na układ sił wewnętrznych w…

29.04.2020

Pomosty

Pomosty Pomosty układano na ścianach lub na wtórnych przesklepieniach, biegnących w dwóch rzędach na każdym luku oddzielnie. Ten układ pozwolił…

29.04.2020

Koszt podpór

Koszt podpór Mosty tego rodzaju były bardzo ciężkie. Dlatego mogły być budowane tylko tam, gdzie podpory wytrzymywały wielkie obciążenia pionowe…

29.04.2020

Zagadnienie budowy mostów wspornikowych

Zagadnienie budowy mostów wspornikowych Zagadnienie budowy mostów wspornikowych jest więc zagadnieniem kształtowania mostów belkowych. Znajduje ono rozwiązanie wśród zagadnień kształtowania…

28.04.2020

Rozstawienie słupów rozdwojonych

Rozstawienie słupów rozdwojonych Rozstawienie słupów rozdwojonych lub rozwidlonych oznaczone przez 10 należy obierać dostatecznie duże, aby uzyskać dobre utwierdzenie przęsła.…

28.04.2020

Mosty

Mosty Mosty mają w zestawieniu z mostami bezwspornikowymi tylko jedną wadę; jest nią nagły wzrost sił wewnętrznych występujących przy wjeździe…

28.04.2020

Wszystkie podpory takich mostów

Wszystkie podpory takich mostów Wszystkie podpory takich mostów są filarami nie podlegającymi parciu ziemi. Ustroje tego rodzaju są prostsze od…

28.04.2020

Rodzaje mostów wspornikowych

Rodzaje mostów wspornikowych W niektórych rozwiązaniach, dla uzyskania większej jednolitości w konstrukcji i w rysunku architektonicznym, starano się dać te…

28.04.2020

Rozmieszczenie przerw w odstępach

Rozmieszczenie przerw w odstępach Rozmieszczenie przerw w odstępach równych parzystej liczbie przęseł nie daje liczbowej zgodności rytmu przęseł i ich…

28.04.2020

Rozpiętości przęseł wiaduktów

Rozpiętości przęseł wiaduktów Rozpiętości przęseł wiaduktów na skrzyżowaniach dróg i w węzłach komunikacyjnych powinny być w miarę możności wyrównane dla…

28.04.2020

Kształt podpór kamiennych

Kształt podpór kamiennych W podporach naśladujących kształt podpór kamiennych nadmiary betonu w mostach wieloprzęsłowych o przęsłach wolnopodpartych są mniejsze niż…

28.04.2020

Oddziaływanie nasypu

Oddziaływanie nasypu Oddziaływanie nasypu wywołuje siły w ścianie czołowej: są to przede wszystkim zginania. Ich wielkość zależy od wysokości ściany…

28.04.2020

Budowa mostów kolejowych

Budowa mostów kolejowych W budowie mostów kolejowych o takim układzie przyjęto żądać, aby siła hamowania, znacznie większa niż w mostach…

28.04.2020

Przyczółki mostów jednoprzęsłowych

Przyczółki mostów jednoprzęsłowych Przyczółki mostów jednoprzęsłowych o niewielkiej różnicy poziomów drogi i dna przeszkody są niskie i małe. Wraz ze…

27.04.2020

Mosty płytowe

Mosty płytowe Mosty płytowe ustawione na słupach wyróżnia mała kubatura podpór. Istotnie, słupy są rodzajem podpór, których tworzywo może być…

27.04.2020

Zalety mostów płytowych

Zalety mostów płytowych Główną zaletą mostów płytowych jest mała wysokość konstrukcyjna (program uprawnienia budowlane na komputer). Dzięki niej mosty płytowe…

27.04.2020

Grubość górnej płyty

Grubość górnej płyty Grubość górnej płyty wynosi około 50 cm. Grubości ścian i płyt przepustów skrzynkowych wynoszą od 20 do…

27.04.2020

Betonowe mosty płytowe

Betonowe mosty płytowe Przez pierwsze parę dziesiątków lat betonowe mosty płytowe budowano na przy czółkach i filarach kamiennych lub betonowych.…

27.04.2020

Odstęp między słupami

Odstęp między słupami Odstęp między słupami lub ścianami pochyłymi rozwidlonej podpory jest mniejszy w podporach niskich (program uprawnienia budowlane na…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !