Miesiąc: Kwiecień 2020

24.04.2020

Kształty pomostów

Kształty pomostów Opisując kształty pomostów rozpatrzono najpierw pomosty mostów drogowych i miejskich, a następnie pomosty mostów kolejowych, przy czym w…

24.04.2020

Średnia prędkość wód

Średnia prędkość wód Średnia prędkość wód, przy której następuje największe rozmycie przy filarach, zależy od uziarnienia dna; jest ona tym…

24.04.2020

Wielkość skrzydeł przyczółków

Wielkość skrzydeł przyczółków Wielkość skrzydeł przyczółków wzrasta wraz ze zwiększeniem wysokości drogi nad dnem, wskutek czego przy dużych wysokościach nasypu…

24.04.2020

Cechy podpór z pali betonowych

Cechy podpór z pali betonowych Należy odróżniać podpory z pali betonowych od podpór ustawianych na palach betonowych. W tych ostatnich…

24.04.2020

Oszczędność

Oszczędność Dalszą oszczędność daje bezpośrednie połączenie pali z przęsłem w całość monolityczną, umożliwione przez łatwość odkształcania pali pod działaniem sił…

24.04.2020

Wprowadzanie łożysk przegubowych

Wprowadzanie łożysk przegubowych Wprowadzanie łożysk przegubowych i przesuwnych między slupy i fundamenty lub między słupy i przęśl Istotnym przeto zagadnieniem…

24.04.2020

Styczność powierzchni głowicy

Styczność powierzchni głowicy Styczność powierzchni głowicy do powierzchni trzona nie pozwala odgraniczyć obu tych części. Z tych względów należy między…

24.04.2020

Potrzeba przegubowego połączenia slupów

Potrzeba przegubowego połączenia slupów Jeżeli z jakichkolwiek względów zachodzi potrzeba przegubowego połączenia slupów z płytą pomostu, to dla uniknięcia skupień…

24.04.2020

Zmienność przekrojów słupów

Zmienność przekrojów słupów Chociaż ten sposób wymiarowania słupów zawiera wiele dowolności, jednak znaczenie jego polega na tym, że prowadzi on…

24.04.2020

Momenty zginające filary

Momenty zginające filary Momenty zginające filary w poprzek mostu mogą występować wskutek działania sił poziomych lub też, w mostach o…

24.04.2020

Ściana zewnętrzna słupa

Ściana zewnętrzna słupa Ściana zewnętrzna słupa nie powinna leżeć w płaszczyźnie zewnętrznych ścian belek. Jest to konieczne dla oddzielenia rysunku…

24.04.2020

Szerokości przekrojów słupów

Szerokości przekrojów słupów Szerokości przekrojów słupów wzdłuż mostu powinny być mniejsze od grubości przekrojów słupów w poprzek mostu (program uprawnienia…

24.04.2020

Wzór przybliżony

Wzór przybliżony Wzór przybliżony, nie uwzględniający wielu czynników wpływających na trwałość betonu filarów. Określa on przybliżoną trwałość filara w założenie…

23.04.2020

Słupy filarów

Słupy filarów Słupy filarów są w wielu przypadkach dostatecznie gibkie, aby umożliwiać przesunięcia i pochylenia przęseł wzdłuż mostu, wywołane zmianami…

23.04.2020

Filary

Filary Filary ustawione na gruncie suchym, nie pokrytym wodą, mają za zadanie jedynie przenoszenie sil z pomostu na fundament. Drugie…

23.04.2020

Formy ścian filarów

Formy ścian filarów Formy ścian filarów są zależne od szerokości przęseł i wysokości ścian (program uprawnienia budowlane na komputer). Przy…

23.04.2020

Filary betonowe

Filary betonowe Filary betonowe mostów na dużych rzekach przyjęto do dzisiaj licować kamieniem dla zabezpieczenia ich powierzchni od zniszczenia przez…

23.04.2020

Ława łożyskowa

Ława łożyskowa W filarach wiaduktów występują niekiedy części stanowiące odpowiedniki części opływowych. Są to części dostosowane nie tylko do przenoszenia…

23.04.2020

Siły ściskające

Siły ściskające Siły ściskające pochodzą od ciężaru własnego przęseł i filara oraz od obciążeń ruchomych (program uprawnienia budowlane na komputer).…

23.04.2020

Lepsza forma

Lepsza forma Dalsze zadania występujące w ukształtowaniu architektonicznym przyczółków są związane z liniami poziomymi ławy łożyskowej i górnych krawędzi skrzydeł.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !