Miesiąc: Maj 2020

26.05.2020

Pas dolny

Pas dolny Pas dolny, a niekiedy i rozciągane krzyżulce są sprężane kablami, prętami lub splotami z wysokowartościowej stali. Wobec dużej…

25.05.2020

Obliczenie kratownic

Obliczenie kratownic   Przy wymiarowaniu elementów osiowo rozciąganych należy przyjąć, że beton nie przyjmuje naprężeń rozciągających (program uprawnienia budowlane na…

25.05.2020

Wysoka część świetlikowa

Wysoka część świetlikowa Wysoka część świetlikowa stwarza tu niebezpieczeństwo utraty stateczności dźwigara zanim wykona się jego podłużne usztywnienie. Z tego…

25.05.2020

Układy o prętach żelbetowych

Układy o prętach żelbetowych Te kratownice - stosowane często wówczas gdy sprężenie nie było jeszcze w pełni rozpowszechnione - mają…

25.05.2020

Kształt stosowanych układów kratowych

Kształt stosowanych układów kratowych Kształt stosowanych układów kratowych jest uzależniony od przyjętego kształtu połaci dachowej. Wykonuje się kratownice o łukowym…

25.05.2020

Elementy słupowe

Elementy słupowe Spośród kilku stosowanych typów najczęściej spotyka się oparcie płyt na słupach za pośrednictwem stalowych rusztów (złożonych zwykle z…

25.05.2020

Uwagi o obliczaniu stropów

Uwagi o obliczaniu stropów Uwagi o obliczaniu stropów i ich wymiarowaniu. Jak w dać z przeglądu typów stropów grzybkowych o…

25.05.2020

Płyty żebrowe

Płyty żebrowe W przypadku zastosowania pierwszego rozwiązania można liczyć na współpracę płyt przy obciążeniu stałym dodatkowym (poza obciążeniem samych prefabrykatów)…

25.05.2020

Połączenie słupów

Połączenie słupów Połączenie słupów wykonuje się również często spawając nakładkami obwodowe kształtowniki obejmujące obit łączone części słupa (kształtowniki te zakotwione…

25.05.2020

Pełny przekrój dolnego zbrojenia

Na temategzaminu Pełny przekrój dolnego zbrojenia pasma głowicowego należy utrzymać do odległości 0,3 i licząc od środka przęsła w obie…

25.05.2020

Stropy nie oparte

Stropy nie oparte Stropy nie oparte w sposób ciągły na obwodzie można obliczać posługują się podanymi metodami dla stropów opartych…

25.05.2020

Grubość płyty stropowej

Grubość płyty stropowej Grubość płyty stropowej nie powinna być mniejsza niż 15 cm i nie mniejsza niż 1/32 jej większej…

25.05.2020

Ruszty ażurowe

Ruszty ażurowe Ruszty ażurowe o większych rozpiętościach (24,0 i 30,0 m) tworzą załamaną połać dachu zbliżoną do kształtu łukowego. Pracują…

25.05.2020

Węzłowe skosy

Węzłowe skosy Węzłowe skosy zabezpieczają przed pęknięciami jakie mogą tam powstać przy rozformowywaniu rusztu (program uprawnienia budowlane na komputer). Podobne…

25.05.2020

Sprężone belki przekryć dachowych

Sprężone belki przekryć dachowych Sprężone belki przekryć dachowych o sprężeniu strunowym zostały stypizowane w Polsce w szerokim zakresie. Są to…

25.05.2020

Charakterystyka techniczna dźwigarów

Charakterystyka techniczna dźwigarów Wszystkie te cztery typy, stosowane o rozstawie 6,0 m, są przeznaczone do przekrycia hal jedno- lub wielonawowych…

25.05.2020

Belki dwuteowe

Belki dwuteowe Belki dwuteowe oraz teowe powinny mieć grubość środnika nie mniejszą od 8 cm przy pionowym położeniu belki podczas…

25.05.2020

Usztywnienie całości przekrycia

Usztywnienie całości przekrycia Dla usztywnienia całości przekrycia wykonuje się w nim przepony o szerokości 12 cm, zapełniając je betonem pachwinowym.…

25.05.2020

Płyta dachowa żebrowa

Płyta dachowa żebrowa Płyta dachowa żebrowa typu „Ostrów” ma żebra o zmiennej wysokości 25-40 cm, zbrojone ośmioma splotami 7 0…

25.05.2020

Sprężone płyty dachowe

Sprężone płyty dachowe Ciekawy strop tego rodzaju stosowany szerzej w Anglii (głównie w budownictwie mieszkaniowym lub w przemysłowym o mniejszych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami