Miesiąc: Maj 2020

28.05.2020

Rozwiązanie równań różniczkowych

Rozwiązanie równań różniczkowych Z warunku równowagi elementu tarczy i warunku zgodności kątów obrotu płyt na krawędziach otrzymuje się 8-członowy układ…

27.05.2020

Przepony tarczownic

Przepony tarczownic Przepony tarczownic projektuje się w postaci pionowych lub pochyłych tarcz, ram i kratownic o stałej lub zmiennej wysokości.…

27.05.2020

Charakter pracy

Charakter pracy Z uwagi na specjalny charakter pracy tych konstrukcji stosunkowo dużo miejsca poświęcono obliczeniom i wymiarowaniu (program uprawnienia budowlane…

27.05.2020

Płyty fałdowe

Płyty fałdowe Płyty fałdowe o szerokości 3,00 m produkowano na stałych matrycach, metodą formowania płyt w stosie. Wysokość przekroju płyt…

27.05.2020

Naprężenie ściągów

Naprężenie ściągów Gdybyśmy próbowali wstępnie naprężyć ściąg na średnią siłę wówczas siły, momenty i odkształcenia zmalałyby o połowę. W rzeczywistości…

27.05.2020

Konstrukcja ściągów

Konstrukcja ściągów Konstrukcja ściągów uzależniona jest od rodzaju materiału, połączeń z lukiem, podwieszeń do łuku, zabezpieczeń ogniowych i antykorozyjnych, regulacji…

27.05.2020

Montaż płyt

Montaż płyt Montaż płyt odbywa się przy użyciu przesuwnych rusztowań, czasowo podpierających płyty. Po zespawaniu prętów wystających z płyt betonuje…

27.05.2020

Działanie siły podłużnej sklepienia

Działanie siły podłużnej sklepienia Działanie siły podłużnej sklepienia na belkę pomijamy, przyjmując, że sztywność belki powiększonej o część sklepienia jest…

27.05.2020

Obliczanie belek wezgłowiowych

Obliczanie belek wezgłowiowych Na belkę wezgłowiową działa pozioma i pionowa składowa reakcji podpory oraz moment skręcający będący wynikiem częściowego zamocowania…

27.05.2020

Obciążenia z łuków

Obciążenia z łuków W Biurze Studiów i Projektów Typowych Budownictwa Przemysłowego opracowano rozwiązania przekryć rusztowych z trójkątnych lub rombowych elementów…

26.05.2020

Sposób rozwiązania

Sposób rozwiązania Sposób rozwiązania zależy od rozpiętości i obciążenia luku. W lukach prefabrykowanych, szczególnie przy większych rozpiętościach, stosuje się przeguby…

26.05.2020

Symetria i asymetria osi łuku

Symetria i asymetria osi łuku Ogólnie można wymienić następujące względy, jakimi można kierować się przy wyborze osi luku: a) wytrzymałościowe,…

26.05.2020

Sprężenie kablami

Sprężenie kablami Sprężenie kablami, strunami pojedynczymi i splotami lub wkładkami ze stali wysokowartościowej ma miejsce głównie w dolnym pasie kratownic,…

26.05.2020

Momenty zginające

Momenty zginające Ponieważ w większości typów kratownic sprężonych nie można pominąć sztywności jeśli nie wszystkich to wielu ich węzłów, powstają…

26.05.2020

Kratownice o obrysie trapezowym

Kratownice o obrysie trapezowym Obok kratownic o górnym pasie łukowym oraz o kształcie wieloboku opartego na konturze łukowym, kratownice trapezowe…

26.05.2020

Zużycie materiałów

Zużycie materiałów Zużycie materiałów na jeden dźwigar: beton 2,495 m3, stal sprężająca 208 kG, stal zwykła 377,62 kG. Dźwigar KBOS-21-W…

26.05.2020

Charakterystyka materiałowa

Charakterystyka materiałowa Dźwigary o rozpiętości 15 m wykonywane są w dwóch wersjach: jako monolityczne oraz składane z dwóch segmentów. Do…

26.05.2020

Szerokość kratownicy

Szerokość kratownicy Z typowych dźwigarów łukowych (bez- krzyżulcowych) i dźwigarów kratowych. Mają one zastosowanie do hal przemysłowych o modułowej rozpiętości…

26.05.2020

Kratownice sprężone kablami

Kratownice sprężone kablami Kratownice sprężone kablami o górnym pasie łukowym są stosowane w wielu krajach jako układy słupkowo-krzyżulcowe, niekiedy słupkowe…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami