Miesiąc: Sierpień 2020

14.08.2020

Ładowarka przenośnikowa

Ładowarka przenośnikowa Ładowarka przenośnikowa z tarczą frezującą ma podwozie na kołach ogumionych, dwa przenośniki taśmowe i tarczę frezującą z bębnem…

14.08.2020

Taczki z napędem silnikowym

Taczki z napędem silnikowym Taczki z napędem silnikowym wykonywane są jako pojazdy trzykołowe na kołach ogumionych z silnikiem spalinowym. Dwa…

14.08.2020

Taczki jednokołowe

Taczki jednokołowe Taczki jednokołowe, mimo że należą do najdawniejszych narzędzi pracy, znajdują nadal dość szerokie zastosowanie w budownictwie, zwłaszcza tam…

13.08.2020

Wysokość zasobników

Wysokość zasobników W praktyce najlepszymi okazały się zamknięcia wahaczowe pojedyncze i podwójne, w przeciwieństwie do klap i zasuw. W. Schulze…

13.08.2020

Składowiska otwarte

Składowiska otwarte Rozładowane kruszywo może być składowane bądź na wolnym powietrzu w hałdach (magazynowanie na zapas) lub w specjalnych zasiekach…

13.08.2020

Wyładunek kruszywa

Wyładunek kruszywa Niedopuszczalne jest mieszanie z sobą takich rodzajów cementów jak krzemianowe, a więc portlandzkie, hutnicze (na bazie żużla), portlandzko-pucolano-…

13.08.2020

Zdolność przepływu mieszaniny

Zdolność przepływu mieszaniny Powłoki można wykonywać na bazie tworzyw sztucznych lub lakierów. Składniki powłok są następujące: - dla silosu z…

13.08.2020

Przechowywanie cementu w magazynach

Przechowywanie cementu w magazynach Jeżeli w czasie sprawdzania listu przewozowego i świadectwa atestowego powstaje jakakolwiek niejasność odnośnie do zawartości pojemników,…

12.08.2020

Technika rozładunkowo-przeładunkowa i wyładunkowa

Technika rozładunkowo-przeładunkowa i wyładunkowa Analiza poszczególnych składników kosztów przewiezienia materiałów, np. jednego samochodu ciężarowego kruszywa z rozładowywanego wagonu na plac…

12.08.2020

Odpowiednie rozpoznanie

Odpowiednie rozpoznanie Ponieważ sprawy gospodarki materiałowej są szeroko omawiane w ustawodawstwie gospodarczym i fachowej literaturze specjalistycznej - w dalszym ciągu…

12.08.2020

Hydrocyklon

Hydrocyklon Hydrocyklon ma większe zastosowanie raczej do usuwania drobnych pyłów niż do klasyfikacji piasku (program uprawnienia budowlane na komputer). Zamiast…

12.08.2020

Rozwój metod klasyfikacji piasku

Rozwój metod klasyfikacji piasku Początkowo klasyfikację piasku określano na podstawie przepływu piasku przez szereg osadników zaopatrzonych u dołu w odpowiednie…

12.08.2020

Wzbogacenie na sitach

Wzbogacenie na sitach Wzbogacanie na sitach jest to operacja uszlachetniająca, polegająca na eliminacji z kruszyw zanieczyszczeń pylastych, ziarn zwietrzałych oraz…

11.08.2020

Przemywanie

Przemywanie Ujemną cechą procesu rozdrabniania łącznie z granulowaniem jest to, że granulatory szczękowe i stożkowe są kruszarkami o małej wydajności…

11.08.2020

Klasyfikacja sitowa

Klasyfikacja sitowa Rozdział na frakcje przekruszonego materiału odbywa się przez przesiewanie na przesiewaczach. Przy produkcji kruszywa łamanego przesiewanie może występować…

11.08.2020

Obliczenie wydajności kruszarek szczękowych

Obliczenie wydajności kruszarek szczękowych Najdokładniejsze określenie wydajności dla seryjnych kruszarek różnego typu można przeprowadzić jedynie w oparciu o ilościowo-jakościowe próby…

10.08.2020

Zwiększona wydajność

Zwiększona wydajność Zwiększona wydajność wynika z poważnego udziału siły odśrodkowej wpływającej na opuszczenie przez rozdrobniony produkt przestrzeni roboczej. Równomierność uziarnienia…

10.08.2020

Kruszarki szczękowe

Kruszarki szczękowe Działanie kruszarki szczękowej polega na zgniataniu brył lub ziarn pomiędzy dwoma szczękami, z których jedna ustawiona pionowo jest…

10.08.2020

Operacje uszlachetniające

Operacje uszlachetniające Przy produkcji kruszywa łamanego zasadniczą operacją uszlachetniającą jest granulowanie (program uprawnienia budowlane na komputer). Celem granulowania jest nadanie…

10.08.2020

Produkcja kruszywa otoczakowego

Produkcja kruszywa otoczakowego Kruszywo produkowane jako składnik dla betonu powinno odpowiadać wymaganiom stawianym przez technologię betonu z tym jednak, by…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami