Miesiąc: Sierpień 2020

17.08.2020

Czerpak zawieszony na wysięgniku zdjęcie nr 15 Charakterystyki techniczne

Charakterystyki techniczne Betoniarki o przymusowym mieszaniu mają zastosowanie w szczególności do mieszania mas betonowych o małym współczynniku wodocemcntowym, przeznaczonych do…

17.08.2020

Czerpak zawieszony na wysięgniku zdjęcie nr 16 Zasuwy prostokątne

Zasuwy prostokątne Zasuwy prostokątne uruchamiane są w małych betoniarkach ręcznie, natomiast w większych silnikiem elektrycznym poprzez reduktor lub poprzez siłowniki…

17.08.2020

Czerpak zawieszony na wysięgniku zdjęcie nr 17 Zespół łopatek

Zespół łopatek Przedstawione w sposób ogólny zasadnicze odmiany betoniarek wolnospadowych obrazują systemy napełniania, mieszania i opróżniania betoniarek oraz ich transport.…

17.08.2020

Czerpak zawieszony na wysięgniku zdjęcie nr 18 Mieszalnik

Mieszalnik Mieszalnik utrzymuje się w swym położeniu za pośrednictwem dwóch pierścieni bocznych na czterech kołach tocznych 5, których łożyska umocowane…

17.08.2020

Czerpak zawieszony na wysięgniku zdjęcie nr 19 Pierścienie toczne

Pierścienie toczne Napęd jest przenoszony z silnika na skrzynię przekładniową za pomocą przekładni pasowej klinowej (program uprawnienia budowlane na komputer).…

17.08.2020

Czerpak zawieszony na wysięgniku zdjęcie nr 20 Napęd mieszalnika bębnowego

Napęd mieszalnika bębnowego Napęd mieszalnika bębnowego odbywać się może z reduktora poprzez łańcuch zębaty lub przekładnię zębatą (program uprawnienia budowlane…

17.08.2020

Czerpak zawieszony na wysięgniku zdjęcie nr 21 Betoniarki wolnospadowe

Betoniarki wolnospadowe W roku 1924 zastosowano dwa mieszadła obracające się wokół własnych osi i dodatkowo uruchomiono również mieszalnik, przy czym…

17.08.2020

Czerpak zawieszony na wysięgniku zdjęcie nr 22 Betoniarki

Betoniarki Betoniarki można podzielić również ze względu na sposób mieszania (program uprawnienia budowlane na komputer). Mieszanie składników masy betonowej może…

17.08.2020

Czerpak zawieszony na wysięgniku zdjęcie nr 23 Podział procesu mieszania

Podział procesu mieszania Podział procesu mieszania na poszczególne operacje jest korzystny ze względów technologicznych oraz eksploatacyjnych urządzeń mieszających. Masa betonowa…

17.08.2020

Czerpak zawieszony na wysięgniku zdjęcie nr 25 Odmierzona ilość wody

Odmierzona ilość wody Przygotowany o określonym stężeniu roztwór wodny domieszki w zbiorniku 3 (w ilości na 1 lub 2 zmiany…

17.08.2020

Czerpak zawieszony na wysięgniku zdjęcie nr 26 Ciąg impulsów

Ciąg impulsów Do uzyskania impulsów można również zastosować kontaktron. Odpowiedni układ mechaniczny eliminuje impulsowanie podczas ruchu wstecznego wskazówki wagi (program…

17.08.2020

Czerpak zawieszony na wysięgniku zdjęcie nr 27 Niedokładność dozowania wody

Niedokładność dozowania wody   Stale zmieniająca się wilgotność kruszywa składowanego na placach budowy z uwagi na zmienne warunki atmosferyczne, transport,…

17.08.2020

Czerpak zawieszony na wysięgniku zdjęcie nr 28 Pojemność użyteczna zasobnika

Pojemność użyteczna zasobnika Pojemność użyteczna zasobnika wynosi 500 1, udźwig wagi do 1000 kG, dokładność dozowania ok. 1 %. Średni…

17.08.2020

Czerpak zawieszony na wysięgniku zdjęcie nr 29 Dozowniki automatyczne

Dozowniki automatyczne Automatyzacja czynności dozowania zmniejsza wkład robocizny w procesie wytwarzania masy betonowej, skraca cykl produkcyjny, ale przede wszystkim zapewnia…

17.08.2020

Czerpak zawieszony na wysięgniku zdjęcie nr 30 Systemy konstrukcyjne dozowników ruchomych

Systemy konstrukcyjne dozowników ruchomych Waga wyposażona jest w typowy aparat pełnouchylny, pelnoobrotowy. Słupek wagi ma wysokość umożliwiającą dogodną kontrolę odmierzania…

17.08.2020

Czerpak zawieszony na wysięgniku zdjęcie nr 31 Wagi pełnouchylne

Wagi pełnouchylne Wagi pełnouchylne dzielą się na pełnoobrotowe, gdzie obrót wskazówki na tarczy podzialkowej może odbyć się dookoła osi o…

17.08.2020

Czerpak zawieszony na wysięgniku zdjęcie nr 32 Dozowanie wagowe suchych składników

Dozowanie wagowe suchych składników Odmierzacze objętościowe sterowane ręcznie, usytuowane przy leju zsypowym zasobników, wymagają mniejszego nakładu pracy i są łatwe…

14.08.2020

Czerpak zawieszony na wysięgniku zdjęcie nr 33 Odmierzanie składników

Odmierzanie składników   W celu uzyskania przewidywanych cech betonu zgodnie z wymogami technologii (receptą) podstawowym warunkiem jest dokładne odmierzanie poszczególnych…

14.08.2020

Czerpak zawieszony na wysięgniku zdjęcie nr 34 Czerpak zawieszony na wysięgniku

Czerpak zawieszony na wysięgniku Praca zgarniarki polega na tym, że po włączeniu silnika napędowego czerpak zostaje podciągany liną ciągnącą do…

Czerpak zawieszony na wysięgniku zdjęcie nr 41 Czerpak zawieszony na wysięgniku zdjęcie nr 42 Czerpak zawieszony na wysięgniku zdjęcie nr 43
Czerpak zawieszony na wysięgniku zdjęcie nr 44
Czerpak zawieszony na wysięgniku zdjęcie nr 45 Czerpak zawieszony na wysięgniku zdjęcie nr 46 Czerpak zawieszony na wysięgniku zdjęcie nr 47
Czerpak zawieszony na wysięgniku zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Czerpak zawieszony na wysięgniku zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Czerpak zawieszony na wysięgniku zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami