Miesiąc: Sierpień 2020

17.08.2020

Charakterystyki techniczne

Charakterystyki techniczne Betoniarki o przymusowym mieszaniu mają zastosowanie w szczególności do mieszania mas betonowych o małym współczynniku wodocemcntowym, przeznaczonych do…

17.08.2020

Zasuwy prostokątne

Zasuwy prostokątne Zasuwy prostokątne uruchamiane są w małych betoniarkach ręcznie, natomiast w większych silnikiem elektrycznym poprzez reduktor lub poprzez siłowniki…

17.08.2020

Zespół łopatek

Zespół łopatek Przedstawione w sposób ogólny zasadnicze odmiany betoniarek wolnospadowych obrazują systemy napełniania, mieszania i opróżniania betoniarek oraz ich transport.…

17.08.2020

Mieszalnik

Mieszalnik Mieszalnik utrzymuje się w swym położeniu za pośrednictwem dwóch pierścieni bocznych na czterech kołach tocznych 5, których łożyska umocowane…

17.08.2020

Pierścienie toczne

Pierścienie toczne Napęd jest przenoszony z silnika na skrzynię przekładniową za pomocą przekładni pasowej klinowej (program uprawnienia budowlane na komputer).…

17.08.2020

Napęd mieszalnika bębnowego

Napęd mieszalnika bębnowego Napęd mieszalnika bębnowego odbywać się może z reduktora poprzez łańcuch zębaty lub przekładnię zębatą (program uprawnienia budowlane…

17.08.2020

Betoniarki wolnospadowe

Betoniarki wolnospadowe W roku 1924 zastosowano dwa mieszadła obracające się wokół własnych osi i dodatkowo uruchomiono również mieszalnik, przy czym…

17.08.2020

Betoniarki

Betoniarki Betoniarki można podzielić również ze względu na sposób mieszania (program uprawnienia budowlane na komputer). Mieszanie składników masy betonowej może…

17.08.2020

Podział procesu mieszania

Podział procesu mieszania Podział procesu mieszania na poszczególne operacje jest korzystny ze względów technologicznych oraz eksploatacyjnych urządzeń mieszających. Masa betonowa…

17.08.2020

Odmierzona ilość wody

Odmierzona ilość wody Przygotowany o określonym stężeniu roztwór wodny domieszki w zbiorniku 3 (w ilości na 1 lub 2 zmiany…

17.08.2020

Ciąg impulsów

Ciąg impulsów Do uzyskania impulsów można również zastosować kontaktron. Odpowiedni układ mechaniczny eliminuje impulsowanie podczas ruchu wstecznego wskazówki wagi (program…

17.08.2020

Niedokładność dozowania wody

Niedokładność dozowania wody   Stale zmieniająca się wilgotność kruszywa składowanego na placach budowy z uwagi na zmienne warunki atmosferyczne, transport,…

17.08.2020

Pojemność użyteczna zasobnika

Pojemność użyteczna zasobnika Pojemność użyteczna zasobnika wynosi 500 1, udźwig wagi do 1000 kG, dokładność dozowania ok. 1 %. Średni…

17.08.2020

Dozowniki automatyczne

Dozowniki automatyczne Automatyzacja czynności dozowania zmniejsza wkład robocizny w procesie wytwarzania masy betonowej, skraca cykl produkcyjny, ale przede wszystkim zapewnia…

17.08.2020

Systemy konstrukcyjne dozowników ruchomych

Systemy konstrukcyjne dozowników ruchomych Waga wyposażona jest w typowy aparat pełnouchylny, pelnoobrotowy. Słupek wagi ma wysokość umożliwiającą dogodną kontrolę odmierzania…

17.08.2020

Wagi pełnouchylne

Wagi pełnouchylne Wagi pełnouchylne dzielą się na pełnoobrotowe, gdzie obrót wskazówki na tarczy podzialkowej może odbyć się dookoła osi o…

17.08.2020

Dozowanie wagowe suchych składników

Dozowanie wagowe suchych składników Odmierzacze objętościowe sterowane ręcznie, usytuowane przy leju zsypowym zasobników, wymagają mniejszego nakładu pracy i są łatwe…

14.08.2020

Odmierzanie składników

Odmierzanie składników   W celu uzyskania przewidywanych cech betonu zgodnie z wymogami technologii (receptą) podstawowym warunkiem jest dokładne odmierzanie poszczególnych…

14.08.2020

Czerpak zawieszony na wysięgniku

Czerpak zawieszony na wysięgniku Praca zgarniarki polega na tym, że po włączeniu silnika napędowego czerpak zostaje podciągany liną ciągnącą do…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami