Miesiąc: Sierpień 2020

25.08.2020

Prasy hydrauliczne

Prasy hydrauliczne Obecnie wibrowanie jest najbardziej powszechną metodą zagęszczania i jest stosowane do wszystkich typów konstrukcji budowlanych i w zakładach…

25.08.2020

Przyczepność betonu starego

Przyczepność betonu starego W przypadku gdy dobetonowywanie betonu nowego do „starego” następuje w tym samym dniu, ale po dłuższym postoju…

25.08.2020

Metoda usuwania warstwy betonu

Metoda usuwania warstwy betonu Przy dużych powierzchniach stwardniałego betonu można znacznie poprawić cechy strefy kontaktowej przez skucie wierzchniej warstwy betonu…

24.08.2020

Przerwy robocze

Przerwy robocze Są one nieuniknione w trakcie wykonywania większych obiektów i masywów betonowych. Elementy mniejszych obiektów należy betonować bez przerwy,…

24.08.2020

Ramy skrajne mostu

Ramy skrajne mostu Ramy skrajne mostu zabetonowano tu w sposób zwykły na rusztowaniu, a przęsło środkowe betonowano metodą nawisową, wykorzystując…

24.08.2020

Betony plastyczne

Betony plastyczne Betony plastyczne mogą być zrzucane bez obawy rozsegregowania z wysokości nie większej niż 3,0 m (program uprawnienia budowlane…

24.08.2020

Grubość warstwy

Grubość warstwy Przy zagęszczaniu ubijaniem grubość warstwy waha się w granicach 10-20 cm (max 30 cm) (program uprawnienia budowlane na…

24.08.2020

Gęstnienie masy betonowej

Gęstnienie masy betonowej Gęstnienie masy betonowej objawia się wyraźną zmianą jej konsystencji, ale na ogół nie pociąga za sobą ujemnych…

21.08.2020

Normy zagraniczne

Normy zagraniczne Mieszalniki obracają się na łożyskach kulkowych lub wałeczkowych. W celu umożliwienia ich dokładnego oczyszczenia po pracy (dla umożliwienia…

21.08.2020

Układ jezdny

Układ jezdny Zespoły wchodzące w skład układu jezdnego mają specjalną konstrukcję, przewidzianą do pracy w terenie. Charakterystyka tych zespołów przedstawia…

21.08.2020

Wózek dźwigowy

Wózek dźwigowy Wózek dźwigowy składa się z ramy wykonanej z kształtowników i blachy stalowej, kółek tocznych, krążków linowych i zblocza…

21.08.2020

Odbiór mieszanki betonowej

Odbiór mieszanki betonowej Odbiór mieszanki betonowej do podstawionych pojemników reguluje segmentowe zamknięcie (1600 mm ponad poziomem terenu) sterowane ręczną dźwigienką…

21.08.2020

Żuraw

Żuraw Do specjalnych robót buduje się niekiedy żurawie o konstrukcji specyficznej dostosowanej do tych robót. Przykładem takiego specjalnego żurawia wieżowego…

20.08.2020

Prędkość jazdy środków transportowych

Prędkość jazdy środków transportowych Prędkość jazdy środków transportowych kolejki jednoszynowej wynosi 1,5 m/s, a więc odpowiada górnej granicy prędkości przenośnika…

20.08.2020

Diagramy

Diagramy Diagramy mogą być opracowane dla wszystkich innych warunków odbioru i odwozu masy betonowej do miejsca ułożenia. Na wznoszonej konstrukcji…

20.08.2020

Transport daleki

Transport daleki W transporcie dalekim wydzielić można ponadto transport drogowy, szyno\ oraz transport linowy (program uprawnienia budowlane na komputer). Z…

20.08.2020

Problem lokalizacji

Problem lokalizacji Analizując problem lokalizacji stałych wytwórni masy betonowej należy zwrócić uwagę również na pewne okoliczności sprzyjające usytuowaniu wytwórni w…

19.08.2020

Wzrost powierzchni

Wzrost powierzchni Powierzchnia poszczególnego rodzaju składowiska zmienia się w miarę zwiększania się jego długości. Te zmiany mogą być równomierne lub…

19.08.2020

Wydajność obu ślimaków

Wydajność obu ślimaków Wydajność obu ślimaków regulowana była liczbą obrotów z tym, że dla cementu wydajność ta zawarta jest w…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami