Miesiąc: Lipiec 2021

28.07.2021

Produkty hydratacji

Produkty hydratacji Jak już stwierdzono uprzednio, liczby te nie są dokładne, a to dlatego, że nasza wiedza dotycząca stechiometrii produktów…

28.07.2021

Zmienność stopnia rozdrobnienia cementu

Zmienność stopnia rozdrobnienia cementu Obie wspomniane metody dają dobry coraz względnej zmienności stopnia rozdrobnienia cementu, co wystarcza do celów praktycznych,…

28.07.2021

Stopień zmielenia cementu

Stopień zmielenia cementu Wraz ze wzrostem stopnia rozdrobnienia cementu wzrasta również ilość gipsu niezbędna do właściwego opóźnienia procesu, ponieważ w…

28.07.2021

Charakterystyki wytrzymałościowe zaczynu

Charakterystyki wytrzymałościowe zaczynu W cemencie o właściwej proporcji składnika opóźniającego hydrat krzemianu wapniowego stanowi szkielet zhydratyzowanego zaczytu. Gdyby wiązanie najpierw…

28.07.2021

Obserwacje ciężarów cząsteczkowych

Obserwacje ciężarów cząsteczkowych Trwałą postacią hydratu glinianu wapniowego, która występuje ostatecznie w zhydratyzowanym zaczynie cementowym, jest prawdopodobnie sześcienny kryształ C3AH6,…

28.07.2021

Właściwości fizyczne hydratów

Właściwości fizyczne hydratów Właściwości fizyczne hydratów krzemianów wapniowych są interesujące z uwagi na właściwości wiązania i twardnienia cementu. Hydraty te…

28.07.2021

Krzemiany wapnia

Krzemiany wapnia Głównymi składnikami wiążącymi w cemencie są dwa krzemiany wapnia, a fizyczne zachowanie się cementu w czasie hydratacji jest…

28.07.2021

Zawartość nierozpuszczalnego osadu

Zawartość nierozpuszczalnego osadu Glinian trójwapniowy C3A wytwarza regularne kryształy, jednak przy zastygnięciu w postaci szkła tworzy amorficzną fazę międzywęzłową (program…

28.07.2021

Roztwór stały

Roztwór stały Właściwości tego amorficznego materiału, znanego jako szkło, różnią się znacznie od właści- wości materiału krystalicznego o nominalnie podobnym…

28.07.2021

Metoda sucha

Metoda sucha Gdy cement został zmielony zadowalająco, tzn. gdy ma nie mniej niż 1,1 • 101S cząstek (ziaren) na kilogram,…

27.07.2021

Mieszanie i rozcieranie surowców

Mieszanie i rozcieranie surowców W dalszym ciągu zostaną omówione niektóre szczegóły procesu wytwarzania cementu (program uprawnienia budowlane na komputer). Mieszanie…

27.07.2021

Zaprawa wapienna

Zaprawa wapienna Zaprawa wapienna nie twardnieje pod wodą, w związku z czym do konstrukcji podwodnych Rzymianie rozcierali wapno razem z…

27.07.2021

Warstwy parochronne

Warstwy parochronne W kalenicy rowki łączą się ze zbiorczym kanałem powietrznym wyposażonym w wywietrzniki. Przy okapie powinien być również umożliwiony…

27.07.2021

Trwałe odkształcenie taśmy

Trwałe odkształcenie taśmy Badania wykazały, że 3 próbki spośród badanych 4 przy przesunięciu 120 mm nie wykazały uszkodzenia samej taśmy,…

27.07.2021

Taśma części środkowej

Taśma części środkowej Części środkowej (wygiętej w kształcie litery U) o długości ok. 14 cm i zmiennej grubości. Wygięcie taśmy…

27.07.2021

Taśmy z mas plastycznych

Taśmy z mas plastycznych Taśmy z mas plastycznych, jak wykazały doświadczenia przeprowadzone z taśmami Zurich w roku 1956, znacznie przewyższają…

27.07.2021

Ciśnienie wody

Ciśnienie wody Płyty z impregnowanego „Karkas u“. Drugim typem płyt, opracowanych na skalę laboratoryjną, są płyty izolacyjne, podobne do płyt…

27.07.2021

Pomieszczenia prowizoryczne

Pomieszczenia prowizoryczne Pomieszczenia prowizoryczne, w których wykonuje się na budowie roboty w zakresie przygotowania bitumicznych materiałów i wyrobów do izolacji…

27.07.2021

Woda naporowa

Woda naporowa Ważnych robót z zakresu ciężkiej izolacji przed wodą naporową nie powinno się prowadzić w okresie zimowym gdyż późniejsza…

27.07.2021

Kierownictwo robót

Kierownictwo robót Kierownictwo robót, zdając sobie sprawę z zagrożenia izolacji, zamierzało zabezpieczyć ją przed oderwaniem od ścian przez wytworzenie ciśnienia…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !