Miesiąc: Lipiec 2021

26.07.2021

Mniejsze ilości wody

Mniejsze ilości wody Istotną przyczyną nieudanego wykonania izolacji było zaniedbanie wykonawcy, polegające na tym, że nie pomyślano o odprowadzeniu wody…

26.07.2021

Izolacja wodoszczelna podziemi

Izolacja wodoszczelna podziemi Grunt w obrębie posadowienia budynku składał się z piasków drobnoziarnistych z przewarstwieniami gliny. Poziom wody gruntowej ulegał…

26.07.2021

Grubość nakładanej warstwy

Grubość nakładanej warstwy Jakość wykonania izolacji nie była najlepsza, o czym świadczyło nierównomierne rozsmarowanie lepiku. Lepik ten nie wszędzie był…

26.07.2021

Woda z rur spustowych

Woda z rur spustowych W celu ustalenia przyczyny nieszczelności izolacji dokonano oględzin dachu. Pod odsłonięciu izolacji wycięto próbki dla przeprowadzenia…

26.07.2021

Ulewne deszcze

Ulewne deszcze Dookoła tarasu został wykonany parapet, który miał być wyłożony kamiennymi płytami okładzinowymi. Izolację tarasu wyprowadzono na ściany pionowe…

26.07.2021

Roboty izolacyjne

Roboty izolacyjne Roboty izolacyjne wykonano w sierpniu. Wodę gruntową, której poziom leżał 0,80 m ponad dnem wykopu, z łatwością odprowadzono,…

26.07.2021

Izolacja bitumiczna

Izolacja bitumiczna W pewnym zakładzie przemysłowym posadzka podziemi znajdowała się o 1,50 m poniżej poziomu wody gruntowej (program uprawnienia budowlane…

26.07.2021

Szerokość paska papy

Szerokość paska papy Najpierw należało oczyścić podłoże ze starego lepiku, następnie powlec materiałem gruntującym na zimno i nakleić lepikiem asfaltowym…

26.07.2021

Konstrukcja ścian

Konstrukcja ścian Gdyby izolacja była zaciśnięta do blachy za pomocą płaskowników (kołnierzy) i śrub, to niewątpliwie rozwiązanie izolacji szczelin dylatacyjnych…

26.07.2021

Stalowe wiertła

Stalowe wiertła Na rysie, która ma być uszczelniona, wybija się za pomocą cienkich stalowych wierteł otworki o średnicy 1,5 lub…

17.07.2021

Rysy w konstrukcjach betonowych

Rysy w konstrukcjach betonowych Gdyby naprawa izolacji za pomocą tego sposobu miała być wykonana na dłuższym odcinku ściany, to należy…

17.07.2021

Izolacja ściany

Izolacja ściany Izolację ściany, która uległa przegniciu lub uszkodzeniu z powodu braku docisku (wskutek wadliwej konstrukcji) lub z innych powodów,…

17.07.2021

Warstwy wkładek

Warstwy wkładek Otwór wypełnia się nowym murem w taki sposób, w jaki uprzednio wykonano nowy słupek, przy czym powinno być…

17.07.2021

Przenikanie wody

Przenikanie wody W ten sposób warstwa proszku hydrofobowego stanowi zabezpieczenie przed przenikaniem wody nawet pod ciśnieniem słupa wody 1,5-2 m.…

17.07.2021

Zmniejszenie ilości wody

Zmniejszenie ilości wody Zabieg polega na tym, że jeśli częściowo lub całkowicie uda się wypełnić szczeliny i próżnie w gruncie,…

17.07.2021

Niezabezpieczona izolacja

Niezabezpieczona izolacja Wydaje się jednak, że drgania mogą mieć ujemny wpływ na zachowanie się izolacji, jeśli jest ona w niedostateczny…

17.07.2021

Wodoszczelna izolacja

Wodoszczelna izolacja Praktyka wykazała, że osiągnięcie dobrych wyników przy wykonywaniu izolacji wodoszczelnej zależne jest od jakości wykonania nie tylko samej…

17.07.2021

Zwykle stosowana izolacja

Zwykle stosowana izolacja Zwykle stosowana izolacja nie powinna na budowli być narażona na działanie temperatury wyższej niż + 30°C. Przed…

17.07.2021

Warstwy ochronne

Warstwy ochronne Na podłoże i na ścianę tak wykonanej płyty żelbetowej nalepia się izolację przed wodą naporową i wykonuje konstrukcję…

17.07.2021

Płaszcz przykrywy

Płaszcz przykrywy Płaszcz przykrywy wykonuje się z muru (ze szczelinami), a pokrywę przykrywa się płytą żelbetową na otwartą spoinę. Przy…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !