Miesiąc: Lipiec 2021

16.07.2021

Konstrukcje betonowe

Konstrukcje betonowe Jeżeli przy tym konieczne jest odprowadzenie wody gruntowej. Jeżeli tunel od dołu znajduje się pod parciem wody lub…

16.07.2021

Podniebienie konstrukcji tunelu

Podniebienie konstrukcji tunelu Niekiedy, szczególnie jeżeli górotwór wywiera znaczne parcie, stosuje się w nowobudowanych tunelach izolację wewnętrzną ciężką z wkładkami.…

16.07.2021

Obudowa tunelu

Obudowa tunelu Obudowę tunelu, jako ochronę przed działaniem gazów spalinowych, należy wykonywać z możliwie odpornych na działanie kwasów kamieni naturalnych,…

16.07.2021

Płyty pomostowe mostów kamiennych

Płyty pomostowe mostów kamiennych W miejscu najbardziej zagłębionym wykonuje się w blasze otwór okrągły o średnicy ok. 70 mm. W…

16.07.2021

Zakończenie izolacji

Zakończenie izolacji Zakończenie izolacji poniżej górnej krawędzi płytek cokołu jest źródłem przedostawania się wody poza izolację i zawilgocenia stropu oraz…

16.07.2021

Izolacja stropów

Izolacja stropów Izolacja stropów powinna być izolacją bitumiczną typu średniego lub ciężkiego z wkładkami. Zwykle izolacja taka składa się z…

16.07.2021

Izolacja bitumiczna

Izolacja bitumiczna Aby izolacja bitumiczna nie spływała i nie ulegała uszkodzeniu, temperatura, w jakiej znajduje się izolacja, nie powinna przekroczyć…

16.07.2021

Posadowienia budynku

Posadowienia budynku W tym celu (podobnie jak w wyżej opisanym pierwszym przykładzie) posadzkę należy układać dopiero po wykonaniu budynku w…

16.07.2021

Stosowanie posadzek

Stosowanie posadzek Powinien być spełniony warunek, aby ciężar posadzki równoważący wypór wody był co najmniej o 10% większy od wyporu…

16.07.2021

Izolacja pionowa ścian

Izolacja pionowa ścian Izolacja pionowa ścian powinna wystawać co najmniej 15 cm ponad teren, a u dołu kończyć się ok.…

16.07.2021

Rozwój grzybów

Rozwój grzybów Przed ułożeniem podłogi drewnianej w budynkach niepodpiwniczonych należy usunąć wierzchnią warstwę ziemi roślinnej o grubości ok. 30 cm,…

16.07.2021

Zasady sztuki blacharskiej

Zasady sztuki blacharskiej Odpowiedniej szerokości paski blachy układa się na lepiku pomiędzy dwie warstwy wkładek izolacji ciężkiej z wkładkami, przy…

16.07.2021

Izolacje poziome

Izolacje poziome Rozwiązanie tarasów gmachów-wieżowców należy uznać za stosunkowo kosztowne i wymagające dużego wkładu robocizny i specjalnych materiałów. Z tego…

15.07.2021

Izolacja wodoszczelna tarasu

Izolacja wodoszczelna tarasu Wygięta ku górze izolacja (przyklejona na lepiku do pionowej ściany się gniazda, w które później wstawia się…

15.07.2021

Lany asfalt

Lany asfalt Masa zalewowa bitumiczna składa się z mieszaniny mączki wapienno- asfaltowej i emulsji bitumicznej stosowanej na zimno z domieszką…

15.07.2021

Dobór materiałów wodoszczelnych

Dobór materiałów wodoszczelnych Zastosowanie większej ilości wkładek papowych lub zastąpienie ich wkładkami z tkanin lub folii metalowych zależy: - od…

15.07.2021

Materiał ciepłochronny

Materiał ciepłochronny Skutecznym środkiem zabezpieczenia przed wilgocią jest stworzenie pomiędzy warstwą izolacji ciepłochronnej i warstwą izolacji wodoszczelnej przestrzeni powietrznej, która…

15.07.2021

Warunki sprzyjające pęcznieniu

Warunki sprzyjające pęcznieniu Istnieją więc warunki sprzyjające pęcznieniu i gniciu izolacji. Jeżeli warstwa posadzki jest w ten sposób skonstruowana, że…

15.07.2021

Smoła do smarowania dachów

Smoła do smarowania dachów Jeżeli stare pokrycie papowe jest w dobrym stanie i nie wymaga ułożenia nowej warstwy, to może…

15.07.2021

Zastosowanie gładzi

Zastosowanie gładzi W celu zapobieżenia powstawaniu rys dzieli się polepy na mniejsze pola szczelinami dylatacyjnymi. Zastosowanie gładzi lub betonu na…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !