Miesiąc: Wrzesień 2020

29.09.2020

Oś paraboliczna

Oś paraboliczna Odnosi się to szczególnie do przypadku gruntów zwartych, kiedy to odpowiednie wykształcenie powierzchni wykopu nie przedstawia większych trudności.…

29.09.2020

Zbrojenie główne

Zbrojenie główne Płytę o kształcie wydłużonego prostokąta zbroi się jednokierunkowo. Przypadek ten jednak występuje rzadziej (dno kanału, wspólny fundament pod…

29.09.2020

Płyta żebrowa

Płyta żebrowa Płyta żebrowa w przypadku przyjętego rozkładu reakcji podłoża. Żebra zwiększają znacznie sztywność płyty, toteż płytę fundamentową żebrową traktować…

29.09.2020

Obciążenia zewnętrzne

Obciążenia zewnętrzne Jeśli obciążenia zewnętrzne, działające na płytę, układają się wzdłuż linii prostych, można zastosować przybliżony sposób obliczeń, polegający na…

29.09.2020

Właściwy kształt płyty

Właściwy kształt płyty Właściwy kształt płyty uzyskuje się najczęściej, wysuwając płytę poza obrys budynku. Wysunięcie takie jest konieczne również w…

29.09.2020

Konstrukcja fundamentów rusztowych

Konstrukcja fundamentów rusztowych Obliczenie prowadzi się w taki sam sposób, jak w przypadku uwzględniania skręcania. Szczegółowy tok postępowania objaśniony zostanie…

29.09.2020

Ruszt z węzłami sztywnymi

Ruszt z węzłami sztywnymi Przecinające się w węzłach układu belki tworzą w tych miejscach połączenia monolityczne. Przy obciążeniu pionowym poszczególne…

29.09.2020

Zmiany cech podłoża

Zmiany cech podłoża W obecnym stanie wiedzy można więc zawsze spodziewać się dość znacznych różnic pomiędzy rzeczywistym a obliczeniowym rozkładem…

28.09.2020

Posadowienie szkieletu budynku

Posadowienie szkieletu budynku Postępowanie takie związane jest wprawdzie z ryzykiem otwarcia się szczeliny na krawędzi górnej posadawianej ścianki wypełniającej, łatwiej…

28.09.2020

Podpory fundamentu

Podpory fundamentu W tej metodzie przyjmuje się, że słupy stanowią podpory fundamentu. Założenie takie, umożliwiające obliczanie ławy fundamentowej jako belki…

28.09.2020

Obliczone reakcje X

Obliczone reakcje X Współczynniki w ki oblicza się ze wzoru i tablicy współczynników Fki, biorąc pod uwagę długość odcinka dj…

28.09.2020

Wszystkie współczynniki

Wszystkie współczynniki Wszystkie współczynniki po lewej stronie równania mogą być sprowadzone za pomocą zależności do nieznanych parametrów au. Po prawej…

28.09.2020

Specjalne zagadnienia konstrukcyjne

Specjalne zagadnienia konstrukcyjne Możliwa jest również konstrukcja bez żeber skrajnych (płyta rozpięta między wspornikami), jak również zastosowanie płyty krzyżowo zbrojonej,…

25.09.2020

Ławy pod murami

Ławy pod murami Przybliżone obliczenie pozwoli jednak uchwycić rząd wielkości potrzebnego zbrojenia, a pewne doświadczenie konstruktora podyktuje ewentualne uzupełnienie zbrojenia…

25.09.2020

Pasmo środkowe fundamentu

Pasmo środkowe fundamentu Przy znaczniejszych różnicach sił w słupach sposób ten zmuszałby do stosowania bardzo długich, nieekonomicznych wsporników, toteż wówczas…

25.09.2020

Przemieszczenia i obroty

Przemieszczenia i obroty Przemieszczenia i obroty wyznacza się przy przyjęciu modelu podłoża Winklera-Zimmermanna. Jeśli konstrukcja połączona jest ze stopą fundamentową…

25.09.2020

Stopy prefabrykowane

Stopy prefabrykowane Dążenie do całkowitego wyeliminowania robót betonowych z placu budowy doprowadziło do stosowania w budownictwie uprzemysłowionym również i stóp…

25.09.2020

Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe W ściankach otaczających słup wystąpią ponadto zginania pionowe, na które należy przeliczyć i ewentualnie uzbroić przekrój. Należy również…

24.09.2020

Wymiarowanie i konstrukcja stóp

Wymiarowanie i konstrukcja stóp Stopy mimośrodowe obciążone mają najczęściej kształt rzutu poziomego prostokątny wydłużony w kierunku działania momentu zginającego (program…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !