Miesiąc: Wrzesień 2020

24.09.2020

Tarcie gruntu

Tarcie gruntu Ponadto przy podanym sposobie obliczania zakłada się stałą wysokość stopy, podczas gdy w rzeczywistości w stopie wysokość ta…

24.09.2020

Reakcja podłoża

Reakcja podłoża Ponieważ w zginaniu bierze udział cała reakcja podłoża położona po jednej stronie przekroju, więc obliczanie momentu wywołanego reakcją…

24.09.2020

Rozkład reakcji w podłożu

Rozkład reakcji w podłożu Rozkład reakcji w podłożu pod stopą sztywną zależy, jak wiadomo, od rodzaju podłoża i może w…

23.09.2020

Przekrój prostokątny

Przekrój prostokątny Przekrój prostokątny stosuje się jedynie w przypadku małych stóp, przy większych uzyskuje się oszczędność betonu wprowadzając schodki. Dalszą…

23.09.2020

Ciężar własny fundamentu

Ciężar własny fundamentu Ciężar własny fundamentu wraz z ciężarem spoczywającej na fundamencie ziemi uwzględnia się przy sprawdzaniu nacisków na grunt,…

23.09.2020

Układ konstrukcyjny

Układ konstrukcyjny Możliwe są następujące rozwiązania połączenia fundamentu z konstrukcją: I Układ konstrukcyjny nie współpracuje bezpośrednio z fundamentem, przekazując jedynie…

23.09.2020

Siła obciążająca

Siła obciążająca Siła obciążająca działa w początku układu współrzędnych. W przypadku zadania przestrzennego równanie wyjściowe stanowi wzór Boussinesqa dla półprzestrzeni…

23.09.2020

Wyznaczanie parcia czynnego

Wyznaczanie parcia czynnego Wyznaczanie parcia czynnego w przypadku gruntów uwarstwionych lub na ścianę łamaną. W celu wyznaczenia rozkładu parć jednostkowych…

22.09.2020

Model sprężynowy Winklera-Zimmermanna

Model sprężynowy Winklera-Zimmermanna Podłoże budowlane tworzy zbiór sprężyn ustawionych równolegle pionowo na poziomej płaszczyźnie ograniczającej ośrodek nieodkształcalny. Zakłada się przy…

22.09.2020

Klasyfikacja z punktu widzenia konstrukcji

Klasyfikacja z punktu widzenia konstrukcji Zakres stosowania fundamentów płytkich zależy od lokalnych warunków gruntowych i wymagań eksploatacyjnych, stawianych danemu obiektowi…

22.09.2020

Grunty organiczne rodzime

Grunty organiczne rodzime Gruntami organicznymi są utwory zawierające więcej niż 2% części organicznych lub próchnicy (program uprawnienia budowlane na komputer).…

22.09.2020

Pyły i gliny pylaste

Pyły i gliny pylaste Pyły i gliny pylaste z okresu polodowcowego zostały odłożone w zastoiskach (miejscowe zbiorniki wodne) i najczęściej…

22.09.2020

Podział gruntów na klasy

Podział gruntów na klasy Przyczyną uszkodzeń budynków, wskutek niedostatecznej nośności podłoża gruntowego, są najczęściej osiadania fundamentów, spowodowane dużą lub niejednakową…

21.09.2020

Charakterystyka parcia gruntu

Charakterystyka parcia gruntu Stateczność zboczy i parcie gruntu w świetle teorii granicznych stanów naprężeń (program uprawnienia budowlane na komputer). Przyjmując,…

21.09.2020

Początek konsolidacji

Początek konsolidacji Również początek konsolidacji wymaga dodatkowego wyznaczenia, gdyż początkowa wysokość próbki w edometrze jest mierzona z dużym błędem, wynikającym…

21.09.2020

Naprężenia

Naprężenia Naprężenia wyznacza się pod środkiem fundamentu, przyjmując równomierny rozkład naprężeń w jego podstawie (program uprawnienia budowlane na komputer). Przy…

21.09.2020

Sporządzenie siatki przepływu

Sporządzenie siatki przepływu Sporządzenie siatki przepływu polega na przybliżonym wpisaniu w podłużny przekrój przepływu siatki ortogonalnej o oczkach kwadratowych. Granicznymi…

21.09.2020

Występowanie i ruch wody w gruncie

Występowanie i ruch wody w gruncie W obszarze wody kapilarnej występują w wodzie naprężenia rozciągające, co wywołuje dodatkowe naprężenia w…

18.09.2020

Struktura komórkowa

Struktura komórkowa Grunt składa się ze szkieletu, który tworzą ziarna (> 0,05 mm) i cząstki (program uprawnienia budowlane na komputer).…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !