Miesiąc: Luty 2021

03.02.2021

Wymagana jakość wody

Wymagana jakość wody Ze względu na właściwą konserwację przewodów wodociągowych i uzbrojenia sieci wodociągowej w zakładach przemysłowych woda powinna odpowiadać…

02.02.2021

Duża cegielnia

Duża cegielnia W mleczarniach całkowite zużycie wody określa się na 500 1 wody na 100 1 przygotowanego mleka. Duża mleczarnia…

02.02.2021

Odległość tryskaczy od ścian

Odległość tryskaczy od ścian Odległość tryskaczy od ścian powinna wynosić od 1,2 ra do najwyżej 1,8 m - przeciętnie 1,5…

02.02.2021

Gaszenie koksu

Gaszenie koksu Do chłodzenia powietrza wychodzącego ze sprężarek w urządzeniach sprężonego powietrza wody na godzinę na 1 kW mocy sprężarki…

02.02.2021

Kurek czerpalny

Kurek czerpalny Podstawowym urządzeniem doprowadzającym wodę do mycia pomieszczeń jest kurek czerpalny ze złączką do węża, o najczęściej używanej średnicy…

02.02.2021

Ogrzanie wody chłodzącej

Ogrzanie wody chłodzącej Przy tych założeniach dopuszczalne ogrzanie wody chłodzącej określa się na £t = 60° - 20° = 40°C.…

02.02.2021

Promieniowanie słoneczne

Promieniowanie słoneczne Promieniowanie słoneczne wynosi na naszej szerokości geograficznej maksymalnie 15 kcal/m2 na minutę. Przy maksymalnym promieniowaniu gorących płaszczyzn, występującym…

02.02.2021

Urządzenia wodociągowe

Urządzenia wodociągowe Urządzenia wodociągowe w przemyśle dostarczają wodę - stosownie do niżej wymienionych funkcji: a) do bezpośredniego spożycia przez pracowników;…

02.02.2021

Masowość

Masowość Masowość występowania ma ścisły związek z kategorią wielkości, a zarazem uzależniona jest od różnych czynników, z których wielkość kraju…

02.02.2021

Rozmieszczenie strażnic

Rozmieszczenie strażnic Zostało ustalone rozmieszczenie strażnic, oraz normy etatów osobowych i sprzętu straży pożarnych (Monitor Nr A-42 z 1953 r.).…

02.02.2021

Typizacja budynków i budowli

Typizacja budynków i budowli Znane są nam opracowania radzieckie, które przewidują sekcje o siatce słupów 6 X 6 m, a…

01.02.2021

Węzły komunikacyjne

Węzły komunikacyjne Segmenty te z siatką słupów 6 X 6 m oraz wysokością ze stropem 3,8 m, przy odpowiednich zestawach…

01.02.2021

Płaskie ukształtowanie

Płaskie ukształtowanie Przeprowadzone doświadczenia w krajach demokracji ludowej oraz na Zachodzie dowodzą, że najbardziej celowa dla tego rodzaju budynków jest…

01.02.2021

Kształt hali

Kształt hali Przyczyniają się do tego z jednej strony ustalenia gabarytów z gabarytem wysokościowym na czele oraz stale zwiększające się…

01.02.2021

Ograniczony asortyment

Ograniczony asortyment Dla umożliwienia zastosowania bardzo ograniczonego asortymentu elementów konstrukcyjnych nośnych i obudowy należy zwrócić uwagę na decydującą rolę parametrów…

01.02.2021

Typizacja przekryć

Typizacja przekryć Typizację przekryć poprzedziło wykonanie schematów gabarytów przestrzennych, oparte na szczegółowej analizie kilkuset projektów hal wykonanych w okresie 1947-1953…

01.02.2021

Typizacja ustrojów budowlanych

Typizacja ustrojów budowlanych Jak wykazała praktyka, najbardziej celową formą są opracowania pozwalające na bezpośrednie włączenie ich do dokumentacji możliwie dużej…

01.02.2021

Schematy gabarytowe

Schematy gabarytowe Przy typizacji elementów sporządza się takie schematy gabarytowe, które oparte na przesłankach technologicznych oraz na systemie modularnym są…

01.02.2021

Typizacja elementów budowlanych

Typizacja elementów budowlanych Uzasadniony okres „życia“ projektu typowego oblicza się na 3-5 lat. Przed upływem tego okresu wcześniejsze przeróbki projektu…

01.02.2021

Projektowanie budynków

Projektowanie budynków W projektowaniu budynków należących do kategorii b) należy kłaść większy nacisk na ujednolicenie wyrazu architektonicznego. Normalizacja. Moduł oraz…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !