Miesiąc: Luty 2021

15.02.2021

Okna żelbetowe

Okna żelbetowe W zagruntowanych pokostem wrębach układa się warstwę kitu grubości ok. 2 mm, a na niej szybę, którą mocuje…

15.02.2021

Okna krosnowe

Okna krosnowe Skrzydła w naświetlach są najczęściej nie otwierane albo mają górną poziomą oś obrotu. Okna krosnowe produkuje się obecnie…

15.02.2021

Stopy aluminiowe

Stopy aluminiowe Oprócz drewna stosuje się inne materiały, jak: stal, stopy aluminiowe, beton, tworzywa sztuczne, jak również materiały łączone np.…

15.02.2021

Daszki ochronne

Daszki ochronne Wsporniki zamocowuje się w nadprożu żelbetowym lub w wieńcu ułożonym na murach (program uprawnienia budowlane na komputer). Daszki…

15.02.2021

Balkony i galerie

Balkony i galerie W wielu budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi wykonuje się balkony, podobnie jak galerie, wzdłuż ścian budynku i…

15.02.2021

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne W budynkach mieszkalnych krótkie drabiny o długości do 3,0 m służą do wyjścia przez właz na poddasze lub…

15.02.2021

Odporność betonu na ścieranie

Odporność betonu na ścieranie Odporność betonu na ścieranie uzyskuje się przez: stosowanie kruszywa ze skał twardych (najlepiej jednego rodzaju) o…

15.02.2021

Schody terenowe

Schody terenowe Schody terenowe stosuje się powszechnie w parkach, zieleńcach osiedlowych itp. na drogach dla pieszych usytuowanych na pochyłym terenie.…

15.02.2021

Schody na belkach stalowych

Schody na belkach stalowych Największa różnorodność rozwiązań występuje w schodach o nośnej konstrukcji wykonanej z kształtowników stalowych. W budownictwie tradycyjnym…

15.02.2021

Dźwigi szybowe

Dźwigi szybowe Do komunikacji między kondygnacjami w budynku oraz do pokonywania różnic wysokości terenu służą schody, pochylnie, dźwigi i drabiny…

13.02.2021

Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy Na kalenicy układa się gąsiory, a w koszach - blachę cynkową na deskowaniu (program uprawnienia budowlane na…

13.02.2021

Przymocowanie do podłoża

Przymocowanie do podłoża Obecnie stosuje się najczęściej pokrycia papowe. Układa się je na deskach lub na podłożu, wykonanym z betonu…

13.02.2021

Dachy i stropodachy

Dachy i stropodachy Dachy i stropodachy o nośnej konstrukcji stalowej wykonuje się jako strome, spadziste lub płaskie zależnie od rodzaju…

13.02.2021

Obciążenia

Obciążenia Obciążenia, jakie przenosi konstrukcja dachowa od śniegu i wiatru, są przeważnie mniejsze od obciążeń użytkowych stropów, dlatego płyty dachowe…

13.02.2021

Dźwigary łukowe

Dźwigary łukowe W budynkach tymczasowych lub składanych z gotowych elementów (barakach) wykonuje się dźwigary kratowe jednospadowe z desek. Elementy dźwigara…

13.02.2021

Dachy drewniane

Dachy drewniane Dachy drewniane obecnie stosuje się w bardzo niewielkim zakresie ze względu na brak drewna i łatwopalność konstrukcji. Przekrywa…

13.02.2021

Warstwa izolacyjna

Warstwa izolacyjna Pokrycie jest to warstwa izolacyjna, której zadaniem jest ochrona budowli przed wpływami atmosferycznymi oraz zebranie i odprowadzenie wody…

13.02.2021

Intensywność różnych źródeł hałasu

Intensywność różnych źródeł hałasu W praktyce posługujemy się pojęciem intensywności natężenia dźwięków określaną w stosunku do natężenia porównawczego i mierzoną…

13.02.2021

Połączenia sztywne

Połączenia sztywne Połączenia sztywne stosuje się przede wszystkim w budynkach wielokondygnacyjnych. Tworzy się je przez zakotwienie zbrojenia podporowego płyt w…

13.02.2021

Strop skrzynkowy

Strop skrzynkowy Strop skrzynkowy jest stropem monolitycznym, wykonywanym na budowie. Na deskowaniu układa się w pewnej odległości od siebie skrzynki…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami