Miesiąc: Luty 2021

10.02.2021

Wznoszenie ścian piwnic

Wznoszenie ścian piwnic Przy różnicy poziomu pomiędzy zwierciadłem wody i izolacją poziomą w podłodze wynoszącej do 40 cm, parcie wody…

10.02.2021

Domieszka środka wodoszczelnego

Domieszka środka wodoszczelnego Jeżeli niedopuszczalne jest zawilgocenie ścian, to należy wykonać izolację pionową. Izolację taką może stanowić warstwa zaprawy cementowej…

10.02.2021

Powłoki izolacyjne

Powłoki izolacyjne Po ułożeniu wszystkich warstw izolacji ich powierzchnie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Izolacje wodochronne wykonuje się obecnie dość…

10.02.2021

Papy smołowe i asfaltowe

Papy smołowe i asfaltowe Nie we wszystkich wymienionych wyżej wypadkach celowe jest stosowanie izolacji przeciwwilgociowych: jeżeli w pomieszczeniu budowli jest…

10.02.2021

Fundamenty na palach

Fundamenty na palach Do głębokiego posadowienia budowli zarówno w budownictwie lądowym, jak i wodnym stosuje się najczęściej fundamenty na palach.…

10.02.2021

Ławy żelbetowe

Ławy żelbetowe Ławy żelbetowe stosuje się nie tylko pod ścianami, lecz również pod gęsto rozstawionymi słupkami murowanymi, stalowymi, betonowymi lub…

10.02.2021

Głębokość posadowienia fundamentów

Głębokość posadowienia fundamentów W gruntach skalistych nośność gruntu jest w przybliżeniu równa jego wytrzymałości na ściskanie. Współczynnik pewności, a więc…

10.02.2021

Ściany wykopów głębszych

Ściany wykopów głębszych Ściany wykopów głębszych od 1,0 m zabezpiecza się przed osuwaniem się gruntu przez wykonanie odpowiednich skarp lub…

10.02.2021

Tyczenie pojedynczego budynku

Tyczenie pojedynczego budynku W dzielnicach miast o zabudowie zwartej linia zabudowy pokrywa się często z linią regulacyjną. W nowych dzielnicach…

10.02.2021

Budynki siłowni wodnych

Budynki siłowni wodnych Budynki siłowni wodnych należą do najbardziej skomplikowanych w budownictwie wodnym, ponieważ instaluje się w nich turbiny, generatory…

09.02.2021

Rodzaje konstrukcji budynków

Rodzaje konstrukcji budynków W celu ujednolicenia obliczeń statycznych gęstości pozorne najczęściej stosowanych materiałów, obciążenia użytkowe, ciężar śniegu i parcie wiatru…

09.02.2021

Współczesne budynki

Współczesne budynki Budynki ze ścianami wykonanymi z kamieni, cegieł, pustaków (ceramicznych, gipsowych i betonowych) lub bloków z lekkich betonów nazywamy…

09.02.2021

Budowle

Budowle Budowlą nazywamy dzieło myśli i rąk ludzkich trwale związane z podłożem, którym zwykle jest grunt. Budowlą jest więc igloo…

09.02.2021

Oświetlenie górne jednostronne

Oświetlenie górne jednostronne Przy orientacji wsch.-zach. insolacja ma miejsce w ciągu całego roku i podlega jej w ciągu dnia kolejno…

09.02.2021

Sprawa oczyszczania szyb świetlików

Sprawa oczyszczania szyb świetlików   Sprawa oczyszczania szyb świetlików jest bardzo ważnym, a najczęściej pomijanym przy projektowaniu zagadnieniem. Podkreślić należy…

09.02.2021

Świetliki prostopadle

Świetliki prostopadle Świetliki prostopadle do kalenicy, zwane często „gąsienicowymi“, dają więcej możliwości dobrania najkorzystniejszego rozstawu. Mimo że można przy tym…

09.02.2021

Oświetlenie górne

Oświetlenie górne Przy oświetleniu górnym, przez świetliki, wzniesienie świetlika hs (tj. odległość jego dolnej krawędzi od płaszczyzny roboczej) ma również…

09.02.2021

Płaszczyzna robocza

Płaszczyzna robocza Dla orientacji jednak ogólnej przy wstępnym określeniu otworów świetlnych można stosować wymieniony wskaźnik powierzchniowy, jednakże wielkość jego musi…

09.02.2021

Wartość współczynnika oświetlenia

Wartość współczynnika oświetlenia Różnica rezultatów daje szukaną wartość współczynnika oświetlenia dziennego e0. Do odczytów na wykresie II trzeba tu jednak…

09.02.2021

Sposób daniluka

Sposób daniluka Już przy projektowaniu należy usuwać możliwości powstania powyższych okoliczności, przez odpowiednie rozmieszczenie miejsc pracy i otworów świetlnych, uzyskanie…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !