Miesiąc: Luty 2021

05.02.2021

Pomieszczenia i urządzenia specjalne

Pomieszczenia i urządzenia specjalne Do pomieszczeń i urządzeń specjalnych zaliczamy: - suszarnie odzieży roboczej, - pomieszczenia dla odpylania odzieży roboczej,…

05.02.2021

Wskaźniki obliczeniowe

Wskaźniki obliczeniowe Przy projektowaniu ustępów należy zwrócić uwagę na to, aby ich odległość od stanowiska pracy nie przekraczała 125 m.…

05.02.2021

Powierzchnię przed ladą

Powierzchnię przed ladą Powierzchnię przed ladą lub siatką przyjmuje się min. 0,05 m2 na jedno miejsce w szatni z tym…

05.02.2021

Przejścia do szatni

Przejścia do szatni W strefach klimatycznych, w których przy projektowaniu ogrzewania przyjmuje się temperaturę zewnętrzną - 20°C lub niżej, urządza…

05.02.2021

Ogólnozakładowe pomieszczenia

Ogólnozakładowe pomieszczenia Ogólnozakładowe pomieszczenia: a) przy produkcji, w której możliwe jest nagłe wydobycie się gazów niebezpiecznych dla życia (np. wielkie…

05.02.2021

Ogrzewanie budynku centralne

Ogrzewanie budynku centralne W suszarni węży należy zastosować ogrzewanie powietrzne. W strażnicach typu 3, 3a, 4 w garażu w kanałach…

05.02.2021

Usytuowanie strażnic

Usytuowanie strażnic Strażnica winna być usytuowana możliwie centralnie w stosunku do obsługiwanego obszaru, bliżej stref niebezpiecznych pożarowo, w miejscu o…

05.02.2021

Biuro przepustek

Biuro przepustek Markownie mogą być również obsługiwane przez markarzy, którzy wydają znaczki idącym do pracy i przyjmują znaczki od wracających…

05.02.2021

Portiernia

Portiernia W powiązaniu z portiernią należy projektować następujące urządzenia: a) ogrodzenie z wejściem i wyjściem i z bramami, b) urządzenia,…

05.02.2021

Izolacja przeciwdźwiękowa

Izolacja przeciwdźwiękowa Należy przewidzieć izolację przeciwdźwiękową w pomieszczeniach przeznaczonych na halę maszyn do pisania lub na pracę innych maszyn biurowych,…

04.02.2021

Podgrzewacze przepływowe

Podgrzewacze przepływowe Podgrzewacze przepływowe zajmują o wiele mniej miejsca niż podgrzewacze pojemnościowe, a to dzięki temu, iż mają znacznie wyższy…

04.02.2021

Para wodna

Para wodna Przy przygotowaniu wody ciepłej lub gorącej w centralnej kotłowni najkorzystniej jest stosować kotły parowe, ze względu na: a)…

04.02.2021

Zakłady pierwszej grupy

Zakłady pierwszej grupy Zakłady pierwszej grupy położone w miastach i osiedlach zaopatrzonych centralnie w wodę korzystają zwykle z wody z…

04.02.2021

Sprężarka powietrzna uzupełniająca

Sprężarka powietrzna uzupełniająca Sprężarka powietrzna uzupełniająca jest włączana i wyłączana zwykle też automatycznie wyłącznikiem pływakowym związanym z poziomem wody w…

04.02.2021

Zbiorniki rezerwowe i odgazowywacze

Zbiorniki rezerwowe i odgazowywacze Zbiorniki rezerwowe i odgazowywacze projektuje się w elektrowniach w ilości równej ilości turbin, przy czym należy…

04.02.2021

Zbiornik filtrów powolnych

Zbiornik filtrów powolnych   Zbiornik filtrów powolnych o wymiarach 25 x 30 m, a stąd o powierzchni złoża 750 m2…

04.02.2021

Konieczność regeneracji

Konieczność regeneracji Wobec konieczności regeneracji złoża co pewien czas w stacjach zmiękczania dajemy zwykle dwa lub trzy zbiorniki z filtrami,…

04.02.2021

Wody artezyjskie

Wody artezyjskie W Poznaniu wody artezyjskie trzeciorzędu dają samowypływ na wysokość ok. 1 m nad terenem, we Wronkach wody te…

04.02.2021

Maksymalna żelazistość

Maksymalna żelazistość Maksymalna żelazistość obserwowana w Wiśle pod Warszawą dochodziła wyjątkowo podczas wielkich przyborów letnich do 7,6 mg/1. Żelazistość w…

04.02.2021

Podstawowe zasady higieny

Podstawowe zasady higieny Jakość wody dostarczanej do zakładów przemysłowych powinna odpowiadać następującym warunkom: 1. Ze względu na ochronę zdrowia pracowników…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !