Miesiąc: Marzec 2021

09.03.2021

Przekrycia pełne

Przekrycia pełne Przekrycia pełne (peronów i stanowisk) stosuje się rzadziej, głównie w rozwiązaniach wielopoziomowych lub przy lokalizacji dworców jako plomb…

09.03.2021

Peron czołowy

Peron czołowy Peron czołowy pozwala na umieszczenie dużej liczby stanowisk, wymaga jednak jazdy autobusu do tyłu (przed lub po podjeździe),…

09.03.2021

Sposoby fundamentowania obiektów

Sposoby fundamentowania obiektów Sposoby fundamentowania obiektów zajezdni samochodowych odbiegają od metod stosowanych w budownictwie przemysłowym. Zajezdnie lokalizowane są zwykle na…

09.03.2021

Utrzymanie czystości

Utrzymanie czystości Podstawowe warunki stawiane dla podłóg to: ogniotrwałość, trwałość, nieodkształcalność, odporność na uderzenia i ścierania, odporność na działanie wody,…

09.03.2021

Typowe świetliki prostokątne

Typowe świetliki prostokątne Typowe świetliki prostokątne ze względu na duże straty kubaturowe wykazują jednak mniejszą przydatność w budownictwie zaplecza samochodowego.…

09.03.2021

Elementy pomocnicze zajezdni

Elementy pomocnicze zajezdni Elementy pomocnicze zajezdni, jak kotłownie c.o., stacja trafo, strażnica przeciwpożarowa, stosowane są albo jako typowe wolnostojące, albo…

09.03.2021

Wymiar poprzeczny

Wymiar poprzeczny W rezerwie wymiaru poprzecznego hali znajduje się również pas komunikacyjny dla ludzi i sprzętu, który można zaprojektować poza…

09.03.2021

Schemat technologiczny zajezdni

Schemat technologiczny zajezdni Decydujące znaczenie w układzie poszczególnych części ma schemat technologiczny i organizacja pracy zajezdni, od momentu wjazdu samochodu…

09.03.2021

Podciągi i rygle

Podciągi i rygle Podciągi i rygle (poza przypadkiem stosowania ich z profili stalowych) wykonywane są z reguły jako żelbetowe monolityczne…

09.03.2021

Zmniejszenie stromości pochylni

Zmniejszenie stromości pochylni Zmniejszenie stromości pochylni prowadzi do typu garażu bez strat powierzchni na komunikację poziomą. Są to już podłogi…

08.03.2021

Ustalenie wymiarów poziomych

Ustalenie wymiarów poziomych Ogólnie przyjętą minimalną wysokością boksu samochodu osobowego jest 200 cm. Jest to również najniższy punkt elementów wystających…

08.03.2021

Garaż halowy

Garaż halowy Ze względów sanitarno-higienicznych konieczne jest stosowanie pasów zieleni izolacyjnej i przestrzeganie minimalnych odległości od zabudowy mieszkaniowej (program uprawnienia…

08.03.2021

Główny kolektor

Główny kolektor Przykładem użycia betonu sprężonego do budowli podziemnych może być część podwodna paryskiego głównego kolektora miasta Paryża, prowadzącego ścieki…

08.03.2021

Rozwiązanie techniczne

Rozwiązanie techniczne Rozwiązanie techniczne było tak dobrane, że tunel nie poniósł żadnych szkód konstrukcyjnych podczas wielkiej powodzi, która nastąpiła w…

08.03.2021

Skrzynie żelbetowe

Skrzynie żelbetowe Wymiary każdej z 9 skrzyń wynosiły: długość ok. 61,5 m, szerokość 24,7 m i wysokość ok. 8,5 m.…

08.03.2021

Warunki pracy

Warunki pracy Przy projektowaniu konstrukcji skrzyń zatapianych należy uwzględnić dodatkowo kilka warunków ich pracy, związanych bezpośrednio z metodą wykonania robót…

08.03.2021

Fazy wykonania wykopu

Fazy wykonania wykopu Przykładem tunelu wykonanego przy stosowaniu omówionej wyżej metody jest tunel kolei podziemnej w Berlinie (U-Bahn). Jest to…

08.03.2021

Filtry igłowe

Filtry igłowe Poważną trudność przy wykonywaniu budowli stanowiła woda gruntowa, występująca w wykopach w dużych ilościach, ponieważ budowla położona jest…

08.03.2021

Objętość gruntu

Objętość gruntu Zbędna pozostanie objętość gruntu, odpowiadająca objętości wykonanej budowli zwiększonej o wielkość spulchnienia całej masy wydobytego gruntu. Metoda otwartych…

08.03.2021

Ciężar tubingu normalnego

Ciężar tubingu normalnego Ciężar tubingu normalnego wynosił 808 kG, a całego pierścienia 8064 kG; do jednego pierścienia zużywano 566 kg…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami