Miesiąc: Marzec 2021

03.03.2021

Nawierzchnie betonowe zdjęcie nr 15 Głowice wlotowe i wylotowe

Głowice wlotowe i wylotowe Głowice wlotowe i wylotowe jako ściany oporowe wykonane są z betonu wylewanego i posadowione na głębokość…

02.03.2021

Nawierzchnie betonowe zdjęcie nr 16 Układanie dźwigiem samochodowym

Układanie dźwigiem samochodowym Ciężar płyty 510 kG, w tym zbrojenia ok. 4 kG. Układanie dźwigiem samochodowym - płyta posiada po…

02.03.2021

Nawierzchnie betonowe zdjęcie nr 17 Nawierzchnie betonowe peronów

Nawierzchnie betonowe peronów Przy układaniu peronów na łukach krawężniki należy ustawiać ściśle według skrajni na ich końcach przy peronach wypukłych…

02.03.2021

Nawierzchnie betonowe zdjęcie nr 18 Ścianki peronowe

Ścianki peronowe W przypadku rozwiązania toru z oparciem szyn bezpośrednio na płycie betonowej mogą występować dwa warianty, wynikające z rodzaju…

02.03.2021

Nawierzchnie betonowe zdjęcie nr 19 Ustrój kratowy toru

Ustrój kratowy toru Ustrój kratowy toru zwiększa jego sztywność w planie, nie zabezpiecza jednak odkształceń w profilu; zmniejszenie ilości robót…

02.03.2021

Nawierzchnie betonowe zdjęcie nr 20 Podkłady sprężone

Podkłady sprężone Zasadniczą czynnością jest proces sprężania, którego sposób rzutuje na wybór metody cyklu produkcyjnego. Stosowane są dwie metody podstawowe:…

02.03.2021

Nawierzchnie betonowe zdjęcie nr 21 Typy przytwierdzeń

Typy przytwierdzeń Najprostszym typem przytwierdzenia, stosowanym w obecnie produkowanych podkładach żelbetowych i strunobetonowych na PKP, jest przymocowanie bezpośrednie, analogiczne do…

02.03.2021

Nawierzchnie betonowe zdjęcie nr 22 Wielkości LCN samolotu

Wielkości LCN samolotu LCN samolotu znajduje się wychodząc z nacisków jednostkowych opony zestawionych na osi y, z wielkości których prowadzi…

02.03.2021

Nawierzchnie betonowe zdjęcie nr 23 Obliczone naprężenie

Obliczone naprężenie   Obliczone naprężenie należy porównać z granicą wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu (obliczaną z wzoru empirycznego i…

02.03.2021

Nawierzchnie betonowe zdjęcie nr 24 Szerokość przerw technologicznych

Szerokość przerw technologicznych Szerokość przerw technologicznych powinna umożliwić umieszczenie oprzyrządowania naciągowego. Szerokość przerwy technologicznej R między płytami kablobetonowymi powinna być…

02.03.2021

Nawierzchnie betonowe zdjęcie nr 25 Grubość warstwy dolnej

Grubość warstwy dolnej Grubość warstwy dolnej powinna być większa od górnej lub co najmniej jej równa. Wymiary płyt dolnej warstwy…

01.03.2021

Nawierzchnie betonowe zdjęcie nr 26 Koryto dla podbudowy

Koryto dla podbudowy Koryto dla podbudowy powinno być odwodnione drenami, np. ułożonymi wzdłuż jego krawędzi lub w poprzek wykopu. Zarówno…

01.03.2021

Nawierzchnie betonowe zdjęcie nr 27 Zasady konstrukcji

Zasady konstrukcji Ulicę główną, biegnącą z reguły wzdłuż warstwie, prowadzi się normalnie, a ulicę poprzeczną o kierunku prostopadłym do warstwie…

01.03.2021

Nawierzchnie betonowe zdjęcie nr 28 Zagęszczenie obu warstw

Zagęszczenie obu warstw Zagęszczenie obu warstw odbywa się ręcznie lub za pomocą wibratorów płytowych (program uprawnienia budowlane na komputer). Całą…

01.03.2021

Nawierzchnie betonowe zdjęcie nr 29 Maksymalny wymiar ziarna gruzu

Maksymalny wymiar ziarna gruzu Chodnik z płyt układa się albo na podłożu gruntowym za pośrednictwem podsypki piaskowej, albo na podbudowie.…

01.03.2021

Nawierzchnie betonowe zdjęcie nr 30 Ława fundamentowa dla krawężnika

Ława fundamentowa dla krawężnika Ławę fundamentową dla krawężnika może stanowić warstwa piasku, podkład kamienny lub beton. Poniżej podaje się kilka…

01.03.2021

Nawierzchnie betonowe zdjęcie nr 31 Grunt miejscowy

Grunt miejscowy Grunt miejscowy można stabilizować, jeżeli sondy wykażą jego przydatność w warstwie leżącej bezpośrednio poniżej niwelety albo gdy stabilizację…

01.03.2021

Nawierzchnie betonowe zdjęcie nr 32 Elementy konstrukcyjne

Elementy konstrukcyjne Po wykonaniu powyższych robót wypełnia się pola płyt dowiezioną masą betonową warstwy dolnej, po czym zagęszcza się ją,…

01.03.2021

Nawierzchnie betonowe zdjęcie nr 33 Podbudowa

Podbudowa Przy wykorzystaniu starej nawierzchni tłuczniowej lub żwirowej jako podbudowy grubość nawierzchni wyniesie: 12 cm dla betonu jednowarstwowego i 15…

01.03.2021

Nawierzchnie betonowe zdjęcie nr 34 Nawierzchnie betonowe

Nawierzchnie betonowe Nawierzchnie betonowe w ulicach miejskich mogą znaleźć zastosowanie przy budowie: - ulic komunikacyjnych w dzielnicach peryferyjnych miast, -…

Nawierzchnie betonowe zdjęcie nr 41 Nawierzchnie betonowe zdjęcie nr 42 Nawierzchnie betonowe zdjęcie nr 43
Nawierzchnie betonowe zdjęcie nr 44
Nawierzchnie betonowe zdjęcie nr 45 Nawierzchnie betonowe zdjęcie nr 46 Nawierzchnie betonowe zdjęcie nr 47
Nawierzchnie betonowe zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Nawierzchnie betonowe zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Nawierzchnie betonowe zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami