Miesiąc: Sierpień 2021

30.08.2021

Korozja betonu

Korozja betonu Ze względu na to, że zjawisko korozji betonu nigdy niemal nie występuje w czystej postaci, Moskwin [43] podaje…

30.08.2021

Kamienie

Kamienie Kamienie, a szczególnie wapienie, łupki i piaskowce oraz betony, ulegają osłabieniu, gdy zaatakuje je szkodnik morski, skałotocz palczak -…

30.08.2021

Twarde drewno

Twarde drewno W klimacie umiarkowanym bądź sprowadza się niektóre gatunki drewna twardego (np. Ocotea), które tu zachowują się dłużej nie…

30.08.2021

Atakowanie drewna

Atakowanie drewna Należy zwrócić uwagę jednak na to, że larwy Teredo, a nawet ich dorosłe osobniki, nie są zdolne atakować…

30.08.2021

Morski szkodnik

Morski szkodnik Najgroźniejszym zwierzęcym szkodnikiem morskim jest mięczak: świdrak okrętowy (zwany błędnie ,,czerwiem” okrętowym) znany pod łacińską nazwą Teredo. Ciało…

28.08.2021

Skuteczność wszelkich powłok

Skuteczność wszelkich powłok Zawarte w paście sole dyfundują w wilgotne (przed nałożeniem pasty) partie pala i w nich pozostają na…

28.08.2021

Rozkład drewna

Rozkład drewna Przeciwnie jak stwierdzono wszelkie mechaniczne uszkodzenia drewna (otwory na śruby, zaciosy lub przypadkowe uszkodzenia) sprzyjają akcji grzybów pasożytniczych…

28.08.2021

Poziom praktycznej granicy gnicia

Poziom praktycznej granicy gnicia Poziom praktycznej granicy gnicia nie jest zresztą wszędzie jednakowy i zależy od wysokości kapilarnego podniesienia się…

28.08.2021

Elementy budowli morskich

Elementy budowli morskich Pogląd w wyniku badań przeprowadzonych w różnych ośrodkach po wojnie okazał się nieścisły. Już w 1944 r.…

28.08.2021

Drewno sosnowe

Drewno sosnowe Dzięki swym własnościom drewno sosnowe z krajów nadbałtyckich było przez szereg stuleci przedmiotem eksportu. W zagranicznej praktyce budownictwa…

28.08.2021

Zasolenie oceanu

Zasolenie oceanu Przystępując do projektowania jakiejkolwiek budowli morskiej należy ustalić nasilenie występowania każdego z omówionych czynników, pa czym dopiero można…

28.08.2021

Powierzchnia terenu

Powierzchnia terenu Częsty jest wypadek, gdy na powierzchni terenu zalega warstwa przepuszczalna niosąca własną wodę gruntową swobodną, poniżej zaś zalega…

28.08.2021

Układ warstw gruntu

Układ warstw gruntu Podłoże jest zasadniczo przepuszczalne, ma jednak w różnych punktach różne uziarnienie i różny współczynnik przepuszczalności, a ponadto…

28.08.2021

Klify o ciągłym rozwoju

Klify o ciągłym rozwoju Niektórzy autorzy rozróżniają klify o ciągłym rozwoju, o chwiejnym rozwoju go powierzchni szatą roślinną, czy też…

28.08.2021

Glina zwałowa

Glina zwałowa Glina zwałowa jest na ogół gruntem o dość dużej nośności, ale ze względu na swą zmienność należy do…

28.08.2021

Strefa stożków napływowych

Strefa stożków napływowych Strefa stożków napływowych stanowi przejście od nizin nadmorskich do wysoczyzn. Stożki te powstały z materiału wyerodowanego ze…

28.08.2021

Iły wstęgowe

Iły wstęgowe Jeżeli chce się utrzymać suche dno wykopu przez cały czas jego wykonywania, należy ten sposób stosować od początku,…

28.08.2021

Utwory deltowe

Utwory deltowe Utwory tworzące się na obszarach jezior mogą mieć charakter trojaki: w ujściach rzek wpadających do jezior mają charakter…

28.08.2021

Warstwy torfu

Warstwy torfu Jedynie warstwy torfu leżące na większych głębokościach, co najmniej 3-P5 m (a zwłaszcza te, które pochodząc ze starszych…

28.08.2021

Fundamenty głębokie

Fundamenty głębokie Fundamenty głębokie zaś w tych warunkach są kosztowne, ponieważ muszą zwykle sięgać co najmniej kilkunastometrowych głębokości, przy czym…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !