Miesiąc: Sierpień 2021

31.08.2021

Ołów czysty zdjęcie nr 15 Ruch oscylacyjny

Ruch oscylacyjny Dla ułatwienia rozważań teoretycznych o charakterze zdeterminowanym, na przykład na drodze wszelkich teorii hydrodynamicznych, zakłada się z reguły,…

31.08.2021

Ołów czysty zdjęcie nr 16 Falowanie

Falowanie Falowanie nie od razu przybiera formę ostateczną. Turbulentny ruch mas powietrza, unoszących się nad wodą jako wiatr, przejawia się…

31.08.2021

Ołów czysty zdjęcie nr 17 Czynnik generujący

Czynnik generujący Z uwagi na czas występowania fali w stosunku do czynników ją generujących fale dzielimy na: - wymuszone występujące…

31.08.2021

Ołów czysty zdjęcie nr 18 Fala pływowa

Fala pływowa Przy wybrzeżach oceanów i mórz przybrzeżnych wysokość fali pływowej wzrasta i wynosi średnio 2-4 m, ale zdarzają się…

31.08.2021

Ołów czysty zdjęcie nr 19 Podnoszenie się powierzchni wody

Podnoszenie się powierzchni wody Podnoszenie się powierzchni wody nazywa się przypływem, opadanie zaś odpływem, czemu odpowiadają kolejno wysoki i niski…

31.08.2021

Ołów czysty zdjęcie nr 20 Prędkość mchu

Prędkość mchu Gdy prędkość mchu niżu jest większa niż 50 km/h, a głębokość jego depresji mniejsza niż 980 mbar, to…

31.08.2021

Ołów czysty zdjęcie nr 21 Poziom wody

Poziom wody Najmniejsze wahania średniego poziomu wody na Bałtyku występują w okolicy szwedzkiej stacji Degerby i obszar na południe od…

31.08.2021

Ołów czysty zdjęcie nr 22 Poziomy pośrednie

Poziomy pośrednie Poziomy pośrednie ustala się zwykle w odniesieniu do dłuższego, zwykle 10-letniego i zwykle ostatniego okresu obserwacji. Należą tu…

31.08.2021

Ołów czysty zdjęcie nr 23 Wpływ wody morskiej

Wpływ wody morskiej Wpływ wody morskiej na dno i na brzegi przejawia się w postaci erozji dna i abrazji (ścierania)…

31.08.2021

Ołów czysty zdjęcie nr 24 Środowisko morskie

Środowisko morskie Środowisko morskie, nazywane w najogólniejszym ujęciu oceanem światowym, tworzą wody (oceaniczne czy morskie), opierające się na trwałym dnie…

31.08.2021

Ołów czysty zdjęcie nr 25 Pąkle

Pąkle W wodach Morza Północnego pąkle również należą do organizmów najpospolitszych, lecz prócz nich występują jeszcze pokrewne gatunki: Balanus balanoides…

31.08.2021

Ołów czysty zdjęcie nr 26 Elementy konstrukcyjne

Elementy konstrukcyjne Elementy konstrukcyjne zanurzone przez jakiś czas w wodzie (wystarczy niekiedy okres paru tygodni), bez względu na to czy…

31.08.2021

Ołów czysty zdjęcie nr 27 Przekładki z tworzyw sztucznych

Przekładki z tworzyw sztucznych Przekładki z tworzyw sztucznych (np. pianki z poliuretanu, spieniony kauczuk, poroizol, polichlorek winylu itd.) są z…

30.08.2021

Ołów czysty zdjęcie nr 28 Domieszka żywicy

Domieszka żywicy Betony z cementów portlandzkich lub glinowych z domieszką żywic lub lateksów (naturalnego mleczka kauczukowego lub zawiesiny cząstek kauczuku…

30.08.2021

Ołów czysty zdjęcie nr 29 Elastomery

Elastomery W budownictwie morskim paki używane są do izolacji przeciwwilgociowych oraz do produkcji smół drogowych (program uprawnienia budowlane na komputer).…

30.08.2021

Ołów czysty zdjęcie nr 30 Tworzywo zalewowe

Tworzywo zalewowe Tworzywo zalewowe (np. do zalewania kotwi w betonie) tworzy kit siarkowy GS, odporny na działanie wody i wielu…

30.08.2021

Ołów czysty zdjęcie nr 31 Dobór ilości spoiwa

Dobór ilości spoiwa Według Lelu powinny przy tym być spełnione następujące warunki: - wypełniacz całkowity w mieszaninie powinien stanowić ok.…

30.08.2021

Ołów czysty zdjęcie nr 32 Odporność bitumów

Odporność bitumów Odporność bitumów na działanie wody jest tym większa, im zatem energia zwilżania spoiwa jest większa, im błonka bitumu…

30.08.2021

Ołów czysty zdjęcie nr 33 Emulsje asfaltowe

Emulsje asfaltowe Emulsje asfaltowe (bitumiczne) są to mieszaniny dwu faz ciekłych; rozproszonej, w postaci drobnych kulek najczęściej z asfaltu, i…

30.08.2021

Ołów czysty zdjęcie nr 34 Ołów czysty

Ołów czysty Ołów czysty stanowi materiał łatwo ciągliwy, daje się na zimno ciąć. walcować i przeciągać, cechuje go duże pełzanie…

Ołów czysty zdjęcie nr 41 Ołów czysty zdjęcie nr 42 Ołów czysty zdjęcie nr 43
Ołów czysty zdjęcie nr 44
Ołów czysty zdjęcie nr 45 Ołów czysty zdjęcie nr 46 Ołów czysty zdjęcie nr 47
Ołów czysty zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ołów czysty zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ołów czysty zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami