Miesiąc: Sierpień 2021

30.08.2021

Szkodliwość działania soli zdjęcie nr 15 Zalety konstrukcji aluminiowych

Zalety konstrukcji aluminiowych Do większości konstrukcji budowlanych nadaje się stop PA4, o składzie AlMgSiMn, odznaczający się odpornością na korozję, wystarczającą…

30.08.2021

Szkodliwość działania soli zdjęcie nr 16 Ochrona katodowa

Ochrona katodowa W skład błonki katodowej wchodzi w 60-80% - CaC03, wodorotlenki żelaza i magnezu i wolne żelazo (do 10%).…

30.08.2021

Szkodliwość działania soli zdjęcie nr 17 Ogniwo elektryczne

Ogniwo elektryczne Jedno z zastosowanych urządzeń składa się z anod półkolistych z magnezu, każda o ciężarze około 100 kG, rozwieszonych…

30.08.2021

Szkodliwość działania soli zdjęcie nr 18 Ogniwa miejscowe

Ogniwa miejscowe Ogniwa miejscowe klasyfikuje się według ich wielkości na: - makroskopowe (makroogniwa) o elektrodach widzialnych gołym okiem; tworzą się…

30.08.2021

Szkodliwość działania soli zdjęcie nr 19 Ścieki kanalizacyjne

Ścieki kanalizacyjne Coraz częściej też wprowadza się elektrochemiczną ochronę stali, polegającą na stosowaniu specjalnych protektorów elektrolitycznych, zabezpieczających przed korozją zanurzone…

30.08.2021

Szkodliwość działania soli zdjęcie nr 20 Trwałość elementów stalowych

Trwałość elementów stalowych Powłoki przedłużają trwałość elementów stalowych zanurzonych w wodzie morskiej średnio o 5-6 lat, zmniejszając postęp rdzewienia do…

30.08.2021

Szkodliwość działania soli zdjęcie nr 21 Ścianki szczelne stalowe

Ścianki szczelne stalowe Nad wodą występuje na powierzchni elementów stalowych korozja atmosferyczna, o podobnych skutkach co poprzednio opisana, której postęp…

30.08.2021

Szkodliwość działania soli zdjęcie nr 22 Pale stalowe

Pale stalowe Pale stalowe w budownictwie morskim stosowane były w naszych warunkach wyjątkowo. Ostatnio zarysowują się tendencje i u nas…

30.08.2021

Szkodliwość działania soli zdjęcie nr 23 Dodatkowy koszt deskowań

Dodatkowy koszt deskowań Nie potrzeba dodawać, że możliwe i korzystne jest wykonywanie z betonu sprężonego również doków pływających, pontonów, przystani…

30.08.2021

Szkodliwość działania soli zdjęcie nr 24 Elementy sprężone prefabrykowane

Elementy sprężone prefabrykowane Mimo tych środków należy zawsze liczyć się ze stopniowym spadkiem napięcia wstępnego, który może wynosić 1500 do…

30.08.2021

Szkodliwość działania soli zdjęcie nr 25 Wada żelbetu

Wada żelbetu Ta istotna wada żelbetu jest zupełnie wyeliminowana w betonach sprężonych. Sam fakt, że w elementach sprężonych nie ma…

30.08.2021

Szkodliwość działania soli zdjęcie nr 26 Statyczne konsekwencje

Statyczne konsekwencje Znane są również sposoby specjalne, związane z pewnymi określonymi sposobami wykonywania betonu czy armatury, na przykład przy betonie…

30.08.2021

Szkodliwość działania soli zdjęcie nr 27 Uzbrojenie żelbetu

Uzbrojenie żelbetu Sama armatura, której roli nie należy identyfikować z rolą, jaką spełnia uzbrojenie żelbetu, może przedstawiać się rozmaicie. Sprężeniu…

30.08.2021

Szkodliwość działania soli zdjęcie nr 28 Beton sprężony

Beton sprężony Nie należy w budowlach morskich, stykających się z wodą zasoloną, używać do betonu ani cementów siarczano- -żużlowych, tym…

30.08.2021

Szkodliwość działania soli zdjęcie nr 29 Wilgotność środowiska

Wilgotność środowiska Gdy wilgotność środowiska jest niska, to brak wody nie sprzyja korozji elektrochemicznej, która wtedy również jest mała. Na…

30.08.2021

Szkodliwość działania soli zdjęcie nr 30 Para nasycona

Para nasycona Na podstawie dotychczasowych doświadczeń przypuszcza się, że kawitacja powstaje, gdy ciśnienie w jakimś punkcie płynącej wody obniży się…

30.08.2021

Szkodliwość działania soli zdjęcie nr 31 Pęknięcia i szczeliny

Pęknięcia i szczeliny Pęknięcia i szczeliny powstałe wskutek erozji mechanicznej ułatwiają dostęp agresywnej wody w głąb masy betonu, otwierając drogę…

30.08.2021

Szkodliwość działania soli zdjęcie nr 32 Odpowiedni dobór materiału

Odpowiedni dobór materiału Poza opisanymi wyżej środkami zabezpieczającymi beton przed zniszczeniem niejako od wewnątrz przez odpowiedni dobór materiału, staranne wykonanie…

30.08.2021

Szkodliwość działania soli zdjęcie nr 33 Grudki gliny

Grudki gliny Kruszywo powinno być twarde, najlepiej otoczakowe o dobrym uziarnieniu (bez domieszek cząstek iłowych, grudek gliny itp.) i o…

30.08.2021

Szkodliwość działania soli zdjęcie nr 34 Szkodliwość działania soli

Szkodliwość działania soli Szkodliwość działania soli zawartych w wodzie morskiej jest tym większa, im beton jest mniej szczelny, stąd też…

Szkodliwość działania soli zdjęcie nr 41 Szkodliwość działania soli zdjęcie nr 42 Szkodliwość działania soli zdjęcie nr 43
Szkodliwość działania soli zdjęcie nr 44
Szkodliwość działania soli zdjęcie nr 45 Szkodliwość działania soli zdjęcie nr 46 Szkodliwość działania soli zdjęcie nr 47
Szkodliwość działania soli zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Szkodliwość działania soli zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Szkodliwość działania soli zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami