Miesiąc: Sierpień 2021

28.08.2021

Kanał Kiloński zdjęcie nr 15 Fundament obiektu wznoszonego

Fundament obiektu wznoszonego Fundament zatem obiektu wznoszonego w obrębie koryta rzeki, a zwłaszcza tzw. koryta mniejszego, zajętego przez wodę przy…

28.08.2021

Kanał Kiloński zdjęcie nr 16 Akumulacja ręczna

Akumulacja ręczna Przede wszystkim zajmiemy się obszarami akumulacji rzecznej, zaczynając od rozpatrzenia warunków panujących w obrębie koryta rzeki głównego (tzn.…

28.08.2021

Kanał Kiloński zdjęcie nr 17 Utrwalanie dna morskiego

Utrwalanie dna morskiego Z tych względów konieczne jest często dodatkowe utrwalanie dna morskiego w otoczeniu projektowanej budowli, najczęściej w postaci…

28.08.2021

Kanał Kiloński zdjęcie nr 18 Wybrzeże

Wybrzeże Wybrzeże może być: płaskie, gdy ląd obniża się łagodnie i jednostajnie w stronę morza, tworząc nizinę nadmorską, lub stroni…

28.08.2021

Kanał Kiloński zdjęcie nr 19 Konstrukcje stalowe

Konstrukcje stalowe Uchwały przewiduje, że do projektu należą również rysunki robocze architektoniczno-budowlane i konstrukcyjne w zakresie niezbędnym do zgodnego z…

28.08.2021

Kanał Kiloński zdjęcie nr 20 Wybór lokalizacji

Wybór lokalizacji Uchwały postanawia, że „w założeniach należy dokonać wyboru wariantu rozwiązania inwestycji, zapewniającego relatywnie największe korzyści, poprawność i opłacalność,…

28.08.2021

Kanał Kiloński zdjęcie nr 21 Najniższy koszt

Najniższy koszt Zazwyczaj konieczne jest w tej fazie projektowania opracowanie kilku wariantów rozwiązania, zatwierdzenie zaś projektu sprowadza się do dokonania…

28.08.2021

Kanał Kiloński zdjęcie nr 22 Projekt portu wciętego

Projekt portu wciętego Założono projekt portu wciętego głęboko w płaski ląd, gdyż założenie takie daje możliwość przedstawienia pełniejszego wachlarza stref…

28.08.2021

Kanał Kiloński zdjęcie nr 23 Znajomość reżimu wiatrów

Znajomość reżimu wiatrów Znajomość reżimu wiatrów pozwala obliczyć odpowiadające mu elementy falowania, które często (z braku środków i wystarczająco długiego…

28.08.2021

Kanał Kiloński zdjęcie nr 24 Mapa geotechniczna

Mapa geotechniczna Mapa geotechniczna (nazywana również niekiedy szczegółową specjalną mapą geologiczno-inżynierską) powinna uwzględniać nie tylko występowanie na danym obszarze stref…

27.08.2021

Kanał Kiloński zdjęcie nr 25 Projekty wierceń

Projekty wierceń Zgodnie z obowiązującymi przepisami, projekty wierceń i badań geotechnicznych wykonują specjalistyczne przedsiębiorstwa geologiczne zatwierdzone przez Centralny Urząd Geologii,…

27.08.2021

Kanał Kiloński zdjęcie nr 26 Weryfikacja koncepcyjnych planów

Weryfikacja koncepcyjnych planów Tego rodzaju wstępna weryfikacja koncepcyjnych planów zagospodarowania portu pozwala na uniknięcie niewłaściwej pod względem warunków fundamentowania lokalizacji…

27.08.2021

Kanał Kiloński zdjęcie nr 27 Falochrony

Falochrony Linię graniczną pomiędzy akwenami a terenami suchymi stanowią nabrzeża; akweny od strony morza ograniczają falochrony. Wewnętrznego podziału akwenów dokonuje…

27.08.2021

Kanał Kiloński zdjęcie nr 28 Układ torów kolejowych

Układ torów kolejowych W większych portach oraz w niektórych portach specjalnych obsługujących wyłącznie tylko ruch pasażerski istnieją tzw. dworce morskie,…

27.08.2021

Kanał Kiloński zdjęcie nr 29 Żurawie jezdniowe

Żurawie jezdniowe W coraz częstszym użyciu w portach są żurawie jezdniowe (na podwoziu samochodowym lub gąsienicowym), wypierające stopniowo żurawie kolejowe…

27.08.2021

Kanał Kiloński zdjęcie nr 30 Zakład przemysłu portowego

Zakład przemysłu portowego Rzadko się jednakże zdarza aby doprowadzony do portu od strony lądu czy morza towar był natychmiast w…

27.08.2021

Kanał Kiloński zdjęcie nr 31 Minimalne wymiary akwatoriów

Minimalne wymiary akwatoriów Minimalne wymiary akwatoriów powinny być dostosowane w zasadzie do wymiarów statków, które z nich korzystają. Zależy od…

27.08.2021

Kanał Kiloński zdjęcie nr 32 Stocznie remontowe

Stocznie remontowe Pod względem funkcjonalnym porty można podzielić na: handlowe (związane z transportem morskim), wojenne (stanowiące jedynie bazy okrętów wojennych),…

27.08.2021

Kanał Kiloński zdjęcie nr 33 Porty morskie

Porty morskie Pod względem położenia i warunków naturalnych porty morskie podzielić można na: - porty leżące w ujściach rzek (np.…

27.08.2021

Kanał Kiloński zdjęcie nr 34 Kanał Kiloński

Kanał Kiloński Oczywiście możliwe będzie doraźnie przeprowadzanie, tak przez Kanał Kiloński, jak i przez Wielki Belt, statków jeszcze większych, ale…

Kanał Kiloński zdjęcie nr 41 Kanał Kiloński zdjęcie nr 42 Kanał Kiloński zdjęcie nr 43
Kanał Kiloński zdjęcie nr 44
Kanał Kiloński zdjęcie nr 45 Kanał Kiloński zdjęcie nr 46 Kanał Kiloński zdjęcie nr 47
Kanał Kiloński zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kanał Kiloński zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kanał Kiloński zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami