Miesiąc: Październik 2022

11.10.2022

Oleje i żywice

Oleje i żywice stosuje się głównie do ochrony drewna, a ostatnio zaczęto je z dobrymi wynikami stosować jako dodatek uszczelniający…

11.10.2022

Formalina

Istnieje również metoda (patent USA 867705) uszlachetniania smoły przez dodanie aldehydu mrówkowego czyli formaliny. Formalina reaguje z fenolami tworząc obojętne,…

11.10.2022

Zawartość asfaltów

Asfalty stosuje się często w postaci emulsji, tj. koloidalnej zawiesiny w wodzie. Zawartość asfaltów w emulsjach wynosi zwykle około 50%.…

11.10.2022

Asfalt naturalny

Pod względem chemicznym asfalty są mieszaniną licznych związków organicznych, głównie wyższych węglowodorów i ich połączeń z siarką i azotem. W…

11.10.2022

Mydło amoniakalne

Szkła wodnego używa się również do impregnacji drewna w celu uodpornienia go na działanie ognia lecz można go stosować jedynie…

11.10.2022

Piasek i żwir

W chemicznej ochronie budowli dwutlenek krzemu stosuje się jako dodatek do betonów i zapraw w celu zwiększenia ich szczelności, urabialności…

11.10.2022

Związki kwasu krzemowego

Przy utrwalaniu fluatami wyrobów i wypraw gipsowych niebezpieczeństwo jest jeszcze większe, gdyż w tym przypadku oprócz kwasu fluorowodorowego powstaje również…

11.10.2022

Związki fluoru

Z innych soli nieorganicznych należy wspomnieć o różnych truciznach jak związkach arsenu, rtęci i miedzi, które wchodzą w skład środków…

11.10.2022

Środek pyłochłonny

Inne sole powstają w podobny sposób przez działanie odpowiednich kwasów na zasady lub metale. Ponieważ większość soli stosowanych w budownictwie…

11.10.2022

Środki ochronne

Spośród materiałów budowlanych najłatwiej ulegają zniszczeniu drewno i metale. Drewno należy chronić przed grzybami, owadami, bakteriami i ogniem, metale zaś…

11.10.2022

Materiały budowlane

Ze wszystkich dzieł rąk ludzkich najbardziej trwałymi są budowle. Do dziś zachowały się liczne zabytki budowlane, liczące setki a nawet…

11.10.2022

Ekspertyza

Przy omawianiu stanu istniejącego należy także ustosunkować się do poprawności i kompletności obliczeń statycznych konstrukcji, jeśli takie istnieją i będą…

11.10.2022

Obliczenia konstrukcji

W dalszym ciągu, po podaniu podstawy formalnej opracowania na czyje i kiedy wydane zlecenie opracowuje się ekspertyzę należy wymienić materiały,…

11.10.2022

Pęknięcia konstrukcji murowych

Szersze zarysowania elementów z betonu oraz pęknięcia konstrukcji murowych usuwać można za pomocą zastrzyków cementowych, która to technologia oddaje nieocenione…

11.10.2022

Wytrzymałości muru

Istnieje wprawdzie możliwość wprowadzenia do konstrukcji murowych dodatkowych stanów naprężenia przez naciąg wzmacniających mur elementów stalowych, jest ona jednak ograniczona…

11.10.2022

Rozkład odkształceń

Przy powiększaniu przekrojów elementów ściskanych konieczne jest więc staranne wypełnienie szczelin poziomych między naniesionym betonem a spodem belek obciążających słupy.…

11.10.2022

Skurcz nowego betonu

Jeśli warunek ten nie jest spełniony i istniejący element pracuje niezależnie od części wzmacniającej, występuje wówczas wzmocnienie konstrukcji przez wprowadzenie…

11.10.2022

Osiadanie podpór

Wyniki obliczeń zależą w dużej mierze, jak powiedziano wyżej, od założeń dotyczących odkształceń poszczególnych elementów ustroju. Stwarza to, szczególnie w…

11.10.2022

Skomplikowane układy zastrzałowe

Rozdział obciążenia działającego po wzmocnieniu na układ istniejący i układ wzmacniający wynika z warunku wspólnych ugięć obu układów w punktach…

11.10.2022

Koszty eksploatacyjne

W praktyce występują również, mające nieco odrębną specyfikę, obciążenia konstrukcji stanowiące w pewnych przypadkach część składową czynności związanych z odbiorem…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami