Miesiąc: Październik 2022

17.10.2022

Wypał cegły pełnej

W czasie trwania prac nad ustaleniem wymiarów cegły, prowadzonych przez Komisję Normalizacyjną Budownictwa PKN, wykonano w latach 1947-1949 obszerną, uwzględniającą…

17.10.2022

Koordynacja wymiarowa budynków murowanych

Koordynację wymiarową budynków murowanych z cegły mającej wymiary oparte na module podstawowym nazwał prof. Żenczykowski we wspomnianej już pracy koordynacją…

17.10.2022

Płyty izolacyjne

Podobnie konieczność jednolitej, masowej produkcji elementów i materiałów budowlanych, używanych w budownictwie wszystkich trzech grup modułowych: użyteczności publicznej i mieszkaniowej,…

17.10.2022

Modularny wymiar

Należy jednakże przy tym pamiętać, że wpływ ten mógł powstać tylko przy stosunkowo „sztywno” ustalonych wymaganiach funkcji wobec wymiaru modularnego,…

17.10.2022

Drewniany szkielet

Czyż więc należałoby wyciągnąć wniosek, że skala ludzka nie wywiera żadnego wpływu na wielkości modułów osiowych? Że każda ich wielkość,…

17.10.2022

Sztywne ustawienie mebli

Pierwsza z wymienionych w powyższej cytacie myśli (zresztą wspólna dla obydwu wypowiedzi) zakłada, że rozstawienie mebli ma wyznaczyć wielkość pokoju…

17.10.2022

Szerokość podstawowej komórki funkcjonalnej

W budownictwie zindywidualizowanym albo stosującym tradycyjne, mało wydajne metody wykonawstwa dopuścić można nie tylko najróżniejsze, niemające nic wspólnego z wymienionymi…

17.10.2022

Odchylenia funkcjonalne

Ewentualne znaczniejsze odchylenia funkcjonalne, powstałe wskutek stosowania modułu osiowego nieskoordynowanego ściśle z najwłaściwszym modułem użytkowym, można znacznie złagodzić przez wprowadzenie…

17.10.2022

Hala produkcyjna

Do ukończenia rozważań nad rzędem wielkości modułów osiowych pozostaje jeszcze do rozstrzygnięcia jedna dość ważna sprawa, mianowicie należy dać odpowiedź…

17.10.2022

Prefabrykowane domki mieszkalne

Tak więc odrzucając schemat III dochodzimy do wniosku, częściowo również na podstawie metody rozumowania Dorochowa, że założoną przez nas wielkość…

17.10.2022

Powierzchnie pokojów mieszkalnych

Stąd możemy przyjąć jako właściwie dobraną z punktu widzenia wymagań zarówno funkcji i plastyki, jak i produkcji wielkość MO dla…

17.10.2022

Dysproporcje wymiarowe

Przy omawianiu celu i stosowania modułu podstawowego wspomniano, że jego wielkość musi być wynikiem kompromisu między tendencjami natury użytkowej i…

17.10.2022

Koordynacja modularna

Porządkujący wymiarowanie wpływ koordynacji modularnej ma praktyczne znaczenie w tych przypadkach, gdy zachodzi potrzeba szeregowania poszczególnych elementów budowlanych w granicach…

17.10.2022

Zakończenie ciągu ściany

Pamiętać należy, że oprócz elementów głównych konstrukcje prefabrykowane wymagają na ogół w ścianach zewnętrznych również elementów poziomych, np. elementów nadprożowych…

17.10.2022

Prefabrykacja

Gdyby więc prefabrykacja miała się ograniczyć wyłącznie do elementów poziomych budynku, opieranych na ścianach ceglanych lub drobnoblokowych, można by zalecić…

17.10.2022

Stosowanie koordynacji modularnej

Zajmiemy się obecnie próbą rozstrzygnięcia tych wątpliwości. Ponieważ żadna z przedstawionych alternatyw nie przewyższa drugiej ani pod względem czysto konstrukcyjnym,…

17.10.2022

Odcinki długościowe ściany ceglanej

Krótkie, często powtarzające się odcinki długościowe ściany ceglanej (np. słupkowe filarki międzyokienne w szeregu okien) oraz wymiary grubości muru mogą…

17.10.2022

Istnienie spoin w budownictwie

Istnienie spoin w budownictwie jest, jak widzimy, warunkiem koniecznym dla osiągnięcia prawidłowych modularnych wymiarów zespołów elementów. Spoina bowiem poza pełnieniem…

17.10.2022

Moduł podstawowy

Moduł podstawowy M warunkuje tylko te wymiary elementu budowlanego, które wywierają wpływ na położenie tego elementu wzglądem elementów sąsiednich; te…

16.10.2022

Stosowanie koordynacji modularnej

Jednocześnie w krajach socjalistycznych w drodze poszukiwań dalszej racjonalizacji w budownictwie osiągnięto świadomość, że nowoczesne metody pracy i jej organizacji…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami