Miesiąc: Październik 2022

14.10.2022

Naprawa stolarki

Słuszne więc chyba będzie stwierdzenie, że niewystarczająca jakość stolarki sumuje się z nieprawidłowymi warunkami eksploatacji i konserwacji (program uprawnienia budowlane na…

14.10.2022

Wykonanie obróbek blacharskich

Wiele było propozycji projektowych dla wykształtowania ościeży otworu okiennego. Każda technologia ma swoje rozwiązanie dla ukształtowania górnego ościeża. Występują, jak…

14.10.2022

Eksploatacja budynków

Uwidacznia się wiele wad poszczególnych rozwiązań: zbyt bliskie usytuowanie stolarki w stosunku do lica ścian,zbyt małe nachylenie podokiennika na zewnątrz,węgarek…

14.10.2022

Demontaż elementów ściennych

Demontaż elementów ściennych wewnętrznych można przeprowadzić po uprzednim rozkuciu połączeń pionowych. Podczas wykonywania tych prac elementy muszą być odpowiednio zabezpieczone…

14.10.2022

Zmiany układu ścian wewnętrznych

Obiekty o konstrukcji szkieletowej, bez względu na układ konstrukcyjny stropów, są najbardziej podatne na wszelkie przebudowy. Pewnym ograniczeniem w możliwości…

14.10.2022

Układy podłużne

Układy podłużne stosowane były jedynie w pierwszym okresie budownictwa uprzemysłowionego w technologiach wielkoblokowych. Stosunkowo nieliczne są również przypadki stosowania układów…

14.10.2022

Sytuacja ekonomiczna kraju

Sytuacja ekonomiczna kraju w okresie powojennym narzuciła konieczność znacznego ograniczenia standardu realizowanych budynków zarówno w zakresie prawidłowości rozwiązań funkcjonalnych i…

14.10.2022

Opłacalny wskaźnik

Jeżeli gruntowna naprawa wraz z modernizacją przekracza 70% wartości odtworzenia budynku w stanie nowym, zamierzenie wymaga szczególnego uzasadnienia (np. naprawa…

12.10.2022

Analiza kosztów remontu

Interwencyjne roboty remontowe można wykonywać tylko w przypadkach wystąpienia znacznych zmian stwierdzonych w określonym trybie i odpowiednio udokumentowanych. Konieczność wykonania…

12.10.2022

Obserwacje bezpośrednich użytkowników

Ogólne przeglądy i wynikające z nich roboty konserwacyjno-remontowe wszystkich elementów ściany zewnętrznej powinny być przeprowadzane w odstępach czasowych. Niemniej obserwacje…

12.10.2022

Robocza instrukcja konserwacji

Robocza instrukcja konserwacji i remontów m. in. ścian powinna ujmować zagadnienia konserwacji złączy specjalnych, takich jak w narożach płaskich i…

12.10.2022

Cykle międzyremontowe

Decyzje odnośnie do postępowania z budynkami o obniżonej wartości technicznej pewnych jego elementów czy też ich zmniejszonej wartości użytkowej mogą…

12.10.2022

Próby oceny trwałości stolarki

Trwałość elementów i zakresy napraw zależą od wielu czynników. W pierwszym rzędzie oczywiście od doboru materiałów wynikającego z przyjętych rozwiązań…

12.10.2022

Wartości sprzedaży

W przypadku zaistnienia wad wykonawca nie może odmówić ich usunięcia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Uprawnienia z…

12.10.2022

Wady fizyczne

W budownictwie mieszkaniowym okresy rękojmi za wady fizyczne zróżnicowano w ten sposób, że elementy konstrukcyjne budynku, ściany zewnętrzne i wewnętrzne,…

12.10.2022

Zagrożenie inwestora

Wadliwe rozwiązania materiałów ścian zewnętrznych to przede wszystkim: ściany ceramiczno-betonowe typu Cerbet,ściany z wielkowymiarowego gazobetonu,ściany z elementów żużlobetonowych (program uprawnienia budowlane…

12.10.2022

Usuwanie ewentualnych wad

W decyzji tej stwierdza się ponadto, że „Usuwanie ewentualnych wad w budynkach zrealizowanych po roku 1965 metodami uprzemysłowionymi powinno być…

12.10.2022

Grupa robót remontowych

Jedyną podstawą włączenia określonego elementu do remontu jest jego stan faktyczny, stwierdzony przez służbę techniczną użytkownika (program uprawnienia budowlane na komputer).…

12.10.2022

Remonty kapitalne

Działalność zmierzająca do utrzymania zasobów mieszkaniowych w prawidłowym stanie technicznym sprowadza się do terminowego wykonywania robót konserwacyjnych, naprawczych i remontów.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami