Miesiąc: Październik 2022

16.10.2022

Obliczenia rozkładu temperatur zdjęcie nr 15 Koordynacja modularna w budownictwie

Moduł techniczno-konstrukcyjny; jego stosowanie jest środkiem do podniesienia na wyższy poziom typizacji w budownictwie, prowadzącej do ujednolicenia podstawowych wymiarów elementów…

16.10.2022

Obliczenia rozkładu temperatur zdjęcie nr 16 Główne rodzaje modułów

Moduł jako pojęcie znany jest w historii budownictwa już od czasów starożytnych; nazwa ta, szczególnie od czasu podjęcia większych prac…

16.10.2022

Obliczenia rozkładu temperatur zdjęcie nr 17 Wpust dachowy

Prawidłowo wykonane odwodnienie wewnętrzne jest rozwiązaniem najkorzystniejszym ze względów eksploatacyjnych. Wpust dachowy znajduje się w naszym klimacie w strefie dodatnich…

16.10.2022

Obliczenia rozkładu temperatur zdjęcie nr 18 System odwodnień zewnętrznych dachu

Izofolia 1 produkowana jest z folii aluminiowej powlekanej jednostronnie niewulkanizującym lepiszczem, zabezpieczonym powłoką zdzieralną. Zalecany sposób naprawy przy remontach kapitalnych…

16.10.2022

Obliczenia rozkładu temperatur zdjęcie nr 19 Dylatacje konstrukcyjne obiektu

W celu zabezpieczenia konstrukcji dachu oraz pokrycia przed szkodliwym oddziaływaniem odkształceń termicznych oprócz dylatacji pośrednich należy stosować również dylatacje obwodowe.…

16.10.2022

Obliczenia rozkładu temperatur zdjęcie nr 20 Dylatowanie stropodachów pełnych

Dylatowanie przekryć z płyt korytkowych. Dylatowanie przekryć z płyt korytkowych w większości przypadków nie nastręcza specjalnych trudności. Stosunkowo mała wysokość…

16.10.2022

Obliczenia rozkładu temperatur zdjęcie nr 21 Specyfika pracy

Specyfika pracy współcześnie realizowanych stropodachów żelbetowych, charakteryzująca się stosunkowo dużymi odkształceniami termicznymi, wymaga bardzo wnikliwej analizy sposobu rozwiązań wszelkich obróbek…

16.10.2022

Obliczenia rozkładu temperatur zdjęcie nr 22 Przyczepność nowej warstwy

Jeśli zachodzi konieczność uzupełnienia starego pokrycia wykonanego z papy z folii aluminiowej nową warstwą, również z papy aluminiowej, w większości…

16.10.2022

Obliczenia rozkładu temperatur zdjęcie nr 23 Zastosowanie papy perforowanej

Zastosowanie papy perforowanej ma na celu stworzenie pod pokryciem warstewki powietrza, wentylowanej za pomocą odpowiedniej obróbki blacharskiej bądź kominków. Zapobiega…

14.10.2022

Obliczenia rozkładu temperatur zdjęcie nr 24 Pokrycia bezspoinowe

Pokrycia bezspoinowe oparte są na kationowej emulsji asfaltowej typu NT. Są pokryciami wielowarstwowymi o różnym układzie warstw. Jest to układ…

14.10.2022

Obliczenia rozkładu temperatur zdjęcie nr 25 Stosowanie niskiej jakości asfaltów

Papy na osnowie z włókien szklanych są materiałem produkowanym z powodzeniem na całym świecie. Zastosowanie jako nośnika welonu szklanego przedłuża…

14.10.2022

Obliczenia rozkładu temperatur zdjęcie nr 26 Zaprojektowane nowe warstwy

Zaprojektowane nowe warstwy nie mogą zbytnio obciążać konstrukcji, ale jednocześnie muszą spełniać wszystkie wymogi związane z uzyskaniem odpowiedniego podłoża pod…

14.10.2022

Obliczenia rozkładu temperatur zdjęcie nr 27 Stropodachy wentylowane

Strop z ułożoną na nim izolacją termiczną pełni w tym przypadku funkcję przegrody cieplnej, natomiast przekrycie dachowe wraz z ułożonymi…

14.10.2022

Obliczenia rozkładu temperatur zdjęcie nr 28 Stropodachy

Najczęściej spotykanymi konstrukcjami stropodachów pod względem ich struktury fizycznej są stropodachy pełne i wentylowane. Stropodachy pełne spełniają jednocześnie funkcje stropu…

14.10.2022

Obliczenia rozkładu temperatur zdjęcie nr 29 Metoda lekka

Stosując „metodę lekką” do remontu ścian cerbetowych należało wykonać pewne prace wstępne, które polegały na: zerwaniu odspajającej się warstwy faktury…

14.10.2022

Obliczenia rozkładu temperatur zdjęcie nr 30 Pięcioletni okres eksploatacji

Pięcioletni okres eksploatacji tak wykonanego zabezpieczenia nie wykazuje żadnych zmian ani uszkodzeń. W budynkach zrealizowanych z wielkoblokowych prefabrykatów keramzytobetonowych zaobserwowano…

14.10.2022

Obliczenia rozkładu temperatur zdjęcie nr 31 Usunięcie kitu ze spoin

Można przyjąć, że prawidłowo wykonane obwodowe uszczelnienie płyty balkonowej będzie skuteczne przez ok. 8 do 10 lat, tj. do czasu…

14.10.2022

Obliczenia rozkładu temperatur zdjęcie nr 32 Faktury powłokowe

Tę ostatnią stosuje się głównie na wielkowymiarowych scalonych elementach z betonów komórkowych. Ostatnio w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Betonów (CEBET)…

14.10.2022

Obliczenia rozkładu temperatur zdjęcie nr 33 Wyraźne pęknięcia

Dla prefabrykatów z fakturą strukturalną wierzchnią z lastryka płukanego uszkodzenia objawiały się w postaci odspojeń znacznych fragmentów faktury. Elewacje jednego…

14.10.2022

Obliczenia rozkładu temperatur zdjęcie nr 34 Obliczenia rozkładu temperatur

Obliczenia rozkładu temperatur w złączach ścian zewnętrznych wynika, że we fragmentach ściany występują temperatury niższe niż punkt rosy, a więc…

Obliczenia rozkładu temperatur zdjęcie nr 41 Obliczenia rozkładu temperatur zdjęcie nr 42 Obliczenia rozkładu temperatur zdjęcie nr 43
Obliczenia rozkładu temperatur zdjęcie nr 44
Obliczenia rozkładu temperatur zdjęcie nr 45 Obliczenia rozkładu temperatur zdjęcie nr 46 Obliczenia rozkładu temperatur zdjęcie nr 47
Obliczenia rozkładu temperatur zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Obliczenia rozkładu temperatur zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Obliczenia rozkładu temperatur zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami