Miesiąc: Październik 2022

16.10.2022

Koordynacja modularna w budownictwie

Moduł techniczno-konstrukcyjny; jego stosowanie jest środkiem do podniesienia na wyższy poziom typizacji w budownictwie, prowadzącej do ujednolicenia podstawowych wymiarów elementów…

16.10.2022

Główne rodzaje modułów

Moduł jako pojęcie znany jest w historii budownictwa już od czasów starożytnych; nazwa ta, szczególnie od czasu podjęcia większych prac…

16.10.2022

Wpust dachowy

Prawidłowo wykonane odwodnienie wewnętrzne jest rozwiązaniem najkorzystniejszym ze względów eksploatacyjnych. Wpust dachowy znajduje się w naszym klimacie w strefie dodatnich…

16.10.2022

System odwodnień zewnętrznych dachu

Izofolia 1 produkowana jest z folii aluminiowej powlekanej jednostronnie niewulkanizującym lepiszczem, zabezpieczonym powłoką zdzieralną. Zalecany sposób naprawy przy remontach kapitalnych…

16.10.2022

Dylatacje konstrukcyjne obiektu

W celu zabezpieczenia konstrukcji dachu oraz pokrycia przed szkodliwym oddziaływaniem odkształceń termicznych oprócz dylatacji pośrednich należy stosować również dylatacje obwodowe.…

16.10.2022

Dylatowanie stropodachów pełnych

Dylatowanie przekryć z płyt korytkowych. Dylatowanie przekryć z płyt korytkowych w większości przypadków nie nastręcza specjalnych trudności. Stosunkowo mała wysokość…

16.10.2022

Specyfika pracy

Specyfika pracy współcześnie realizowanych stropodachów żelbetowych, charakteryzująca się stosunkowo dużymi odkształceniami termicznymi, wymaga bardzo wnikliwej analizy sposobu rozwiązań wszelkich obróbek…

16.10.2022

Przyczepność nowej warstwy

Jeśli zachodzi konieczność uzupełnienia starego pokrycia wykonanego z papy z folii aluminiowej nową warstwą, również z papy aluminiowej, w większości…

16.10.2022

Zastosowanie papy perforowanej

Zastosowanie papy perforowanej ma na celu stworzenie pod pokryciem warstewki powietrza, wentylowanej za pomocą odpowiedniej obróbki blacharskiej bądź kominków. Zapobiega…

14.10.2022

Pokrycia bezspoinowe

Pokrycia bezspoinowe oparte są na kationowej emulsji asfaltowej typu NT. Są pokryciami wielowarstwowymi o różnym układzie warstw. Jest to układ…

14.10.2022

Stosowanie niskiej jakości asfaltów

Papy na osnowie z włókien szklanych są materiałem produkowanym z powodzeniem na całym świecie. Zastosowanie jako nośnika welonu szklanego przedłuża…

14.10.2022

Zaprojektowane nowe warstwy

Zaprojektowane nowe warstwy nie mogą zbytnio obciążać konstrukcji, ale jednocześnie muszą spełniać wszystkie wymogi związane z uzyskaniem odpowiedniego podłoża pod…

14.10.2022

Stropodachy wentylowane

Strop z ułożoną na nim izolacją termiczną pełni w tym przypadku funkcję przegrody cieplnej, natomiast przekrycie dachowe wraz z ułożonymi…

14.10.2022

Stropodachy

Najczęściej spotykanymi konstrukcjami stropodachów pod względem ich struktury fizycznej są stropodachy pełne i wentylowane. Stropodachy pełne spełniają jednocześnie funkcje stropu…

14.10.2022

Metoda lekka

Stosując „metodę lekką” do remontu ścian cerbetowych należało wykonać pewne prace wstępne, które polegały na: zerwaniu odspajającej się warstwy faktury…

14.10.2022

Pięcioletni okres eksploatacji

Pięcioletni okres eksploatacji tak wykonanego zabezpieczenia nie wykazuje żadnych zmian ani uszkodzeń. W budynkach zrealizowanych z wielkoblokowych prefabrykatów keramzytobetonowych zaobserwowano…

14.10.2022

Usunięcie kitu ze spoin

Można przyjąć, że prawidłowo wykonane obwodowe uszczelnienie płyty balkonowej będzie skuteczne przez ok. 8 do 10 lat, tj. do czasu…

14.10.2022

Faktury powłokowe

Tę ostatnią stosuje się głównie na wielkowymiarowych scalonych elementach z betonów komórkowych. Ostatnio w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Betonów (CEBET)…

14.10.2022

Wyraźne pęknięcia

Dla prefabrykatów z fakturą strukturalną wierzchnią z lastryka płukanego uszkodzenia objawiały się w postaci odspojeń znacznych fragmentów faktury. Elewacje jednego…

14.10.2022

Obliczenia rozkładu temperatur

Obliczenia rozkładu temperatur w złączach ścian zewnętrznych wynika, że we fragmentach ściany występują temperatury niższe niż punkt rosy, a więc…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami