Miesiąc: Luty 2021

24.02.2021

Położenie pomostu roboczego

Położenie pomostu roboczego   Położenie pomostu roboczego może być zmieniane za pomocą urządzenia hydraulicznego, dzięki czemu układarka może układać masę…

24.02.2021

Masa betonowa o konsystencji wilgotnej

Masa betonowa o konsystencji wilgotnej Masa betonowa o konsystencji wilgotnej, z jaką ma się do czynienia przy wykonywaniu nawierzchni betonowej,…

24.02.2021

Suche składniki mieszanki betonowej

Suche składniki mieszanki betonowej Suche składniki mieszanki betonowej bądź zestawiane są w odpowiednich porcjach na placach składowych następnie dostarczane środkami…

24.02.2021

Betoniarka samochodowa

Betoniarka samochodowa W betoniarkach typu Ransome jest zastosowane hydrauliczne sterowanie różnych urządzeń, np. otwieranie i zamykanie przepony między komorami podwójnego…

24.02.2021

Ukończenie mieszania

Ukończenie mieszania Po sygnale ukończenia mieszania opróżnia się mieszalnik z masy betonowej za pośrednictwem rynny rozładunkowej. Jeden pełny cykl pracy…

24.02.2021

Betoniarki budowlane

Betoniarki budowlane   Betoniarki w zależności od konstrukcji i zakresu stosowania do różnych robót drogowych (ze względu na schematy organizacyjne…

24.02.2021

Silosy na kruszywo

Silosy na kruszywo Silosy są to specjalne zbiorniki umożliwiające, pod działaniem siły ciężkości, szybkie załadowanie znajdującymi się w nich materiałami…

24.02.2021

Ładowarka ślimakowa

Ładowarka ślimakowa Ładowarka ślimakowa stanowi połączenie przenośnika taśmowego z zasilaczem ślimakowym. Ładowarka wyposażona jest w silnik elektryczny o mocy 8,5…

24.02.2021

Zaleta żurawia

Zaleta żurawia Zaletą żurawia na podwoziu gąsienicowym jest większa stateczność, a żurawi na oponach - większa łatwość przejazdu na duże…

24.02.2021

Cement z silikonu

Cement z silikonu Pojemniki napełnia się cementem z silosu za pośrednictwem zsypu brezentowego. budowy nawierzchni gotowej masy betonowej. Odległość przewozu…

23.02.2021

Transport mechaniczny bezszynowy

Transport mechaniczny bezszynowy W obecnym budownictwie drogowym również i w budowie nawierzchni betonowych transport bezszynowy wypiera coraz bardziej transport szynowy…

23.02.2021

Belka wibracyjna

Belka wibracyjna Belka wibracyjna w zależności od długości posiada 3, 4 lub 6 wibratorów. Aby nie dopuścić do przenoszenia się…

23.02.2021

Specjalne dodatki do betonu

Specjalne dodatki do betonu Specjalne dodatki do betonu są stosowane w tak małej ilości w stosunku do ilości dozowanego cementu,…

23.02.2021

Materiały do pielęgnacji nawierzchni

Materiały do pielęgnacji nawierzchni Deski dla uzyskania większej ściśliwości bardzo często przed wbudowaniem moczy się w wodzie, a dla podwyższenia…

23.02.2021

Dodatki uodporniające beton

Dodatki uodporniające beton Dodatki uodporniające beton na ścieranie. Są to różne twarde dodatki do kruszywa. W warstwie górnej betonów nawierzchniowych…

23.02.2021

Przyśpieszenie twardnienia betonu

Przyśpieszenie twardnienia betonu W zależności od roli, jaką dodatki te odgrywają w składzie betonu, można je podzielić na następujące grupy:…

23.02.2021

Składniki wody

Składniki wody Składniki wody, które mogą szkodliwie oddziaływać na własności betonu, można podzielić na dwie grupy, tj. na składniki pochodzenia…

23.02.2021

Kruszywa sztuczne

Kruszywa sztuczne W związku z powyższymi wymaganiami do betonu dolnej warstwy nawierzchni mogą być stosowane: a) naturalne żwiry rzeczne i…

23.02.2021

Kruszywa łamane

Kruszywa łamane Niekiedy stosowane są kruszywa łamane ze sztucznych surowców, np. z żużla wielkopiecowego (program uprawnienia budowlane na komputer). Wymienione…

23.02.2021

Przepisy niemieckie

Przepisy niemieckie Przepisy niemieckie wyraźnie określają, że cement do produkcji betonu nie może być użyty wcześniej niż 3 dni i…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !