Miesiąc: Luty 2021

27.02.2021

Produkcja masy betonowej

Produkcja masy betonowej Produkcja masy betonowej jest zespołem procesów robót, który w budowie nawierzchni betonowych decyduje o postępie robót i…

27.02.2021

Objawy osiadania płyt

Objawy osiadania płyt Pierwsze objawy osiadania płyt można stwierdzić po trzech poprzecznych pęknięciach, z których środkowe leży nad wymytym wgłębieniem.…

27.02.2021

Zagłębienie

Zagłębienie Zagłębieniu nadaje się kształt prostokątny przez nacinanie krawędzi na głębokość do około 10 cm, po czym oczyszcza się je…

27.02.2021

Wielkość zużycia nawierzchni

Wielkość zużycia nawierzchni W czasie pomiaru korek z masy zalewowej należy usuwać, a po dokonaniu pomiaru ponownie wykonać. Bardzo ciekawą…

27.02.2021

Pęknięcia w nawierzchniach betonowych

Pęknięcia w nawierzchniach betonowych Pęknięcia w nawierzchniach betonowych mogą być spowodowane oddziaływaniem obciążeń na nawierzchnię lub zmianę objętości betonu. Pierwsze…

27.02.2021

Jednorazowe powleczenie błonką bitumiczną

Jednorazowe powleczenie błonką bitumiczną Jednorazowe powleczenie błonką bitumiczną daje gwarancję ochrony świeżego betonu przez okres 3-4 tygodni, a więc dostatecznie…

27.02.2021

Masa zalewowa

Masa zalewowa Masa zalewowa, wypełniająca szczeliny, ma chronić krawędzie płyt przed uszkodzeniem, nie dopuścić do zanieczyszczenia szczeliny i uniemożliwić rozszerzanie…

27.02.2021

Kształtki

Kształtki Kształtki takie można również wykonać z płyt spilśnionych. Na stykach kształtki zachodzą na siebie na długości 5 cm i…

27.02.2021

Wykonywanie szczelin

Wykonywanie szczelin Wykonywanie szczelin w nawierzchniach dwuwarstwowych. Różnica w wykonaniu szczelin nawierzchni dwuwarstwowych w stosunku do jednowarstwowych polega na dwuetapowości…

27.02.2021

Fazy wykonania szczeliny

Fazy wykonania szczeliny Fazy wykonania szczeliny są takie same, jak wyżej opisane, a różnica polega tylko na ostrokrawędziowym kształcie górnej…

27.02.2021

Zbrojenie krawędzi płyt

Zbrojenie krawędzi płyt Średnica prętów strzemion wynosi 5 do 6 mm, natomiast prętów zbrojenia podłużnego - powyżej 8 mm. Czasami…

27.02.2021

Maksymalne prześwity

Maksymalne prześwity Maksymalne prześwity pomiędzy nawierzchnią a łatą nie mogą przekraczać 6 mm, a różnice wysokości krawędzi szczelin - 2…

27.02.2021

Wibrator ustawiony prostopadle

Wibrator ustawiony prostopadle Organizacja pracy przy użyciu płytowych lub listwowych wibratorów niewiele odbiega od organizacji pracy ręcznej, gdyż rozścielanie, profilowanie…

27.02.2021

Wózek rozdzielczy

Wózek rozdzielczy W pierwszym przypadku najdogodniejszym typem układarki jest układarka z wózkiem rozdzielczym. Masę betonową do pojemnika układarki dostarcza się…

27.02.2021

Układanie masy betonowej

Układanie masy betonowej Bez względu na miejsce produkcji masy betonowej powinna ona być dostarczana na miejsce wbudowania najkrótszą drogą i…

27.02.2021

Dozowanie składników

Dozowanie składników Składniki masy betonowej można dozować tylko według proporcji określonej przez laboratorium, przy czym zestawienie materiałów powinno być kontrolowane…

27.02.2021

Ławy betonowe

Ławy betonowe Prowadnice dla zapewnienia całkowitej ich stateczności oraz odporności na działanie sił pionowych, poziomych i momentów gnących układa się…

27.02.2021

Warstwa z chudego betonu

Warstwa z chudego betonu W razie ułożenia wyrównawczej warstwy z chudego betonu należy przeciwdziałać późniejszemu związaniu jej z właściwą nawierzchnią…

27.02.2021

Wprowadzanie maszyn

Wprowadzanie maszyn Na wykończone podłoże gruntowe lub warstwę odsączającą nie należy wchodzić i wprowadzać maszyn. Jeśli masę betonową przygotowuje się…

27.02.2021

Przykładowe wartości liczbowe

Przykładowe wartości liczbowe Przykładowe wartości liczbowe tych współczynników. Do podanych wzorów na obliczanie rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych należy wprowadzić poprawki, wynikające…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami